Du visar för närvarande Aktiegrafer med Google Kalkylark – Gratis lösning

Aktiegrafer med Google Kalkylark – Gratis lösning

En läsare frågade mig i veckan om det var möjligt med Google finance att få aktiegrafer över svenska aktier. Detta är möjligt och kan vara en bra lösning för dig som vill få aktiegrafer men saknar åtkomst till ett analysprogram eller inte tycker om din mäklares lösning.

Att kunna göra en okulär analys av ett bolag är enligt mig en viktig del av analysera bolag. Tekniska indikatorer kan hjälpa oss extremt mycket men de kan inte riktigt ersätta en bra visuell analys. 

Med en bra okulär analys kan vi enkelt upptäcka trenden i en aktie men även se potentiella stöd och motståndsnivåer.

Jag har därför skapat detta kalkylark för dig som vill ha en gratis lösning för att få tillgång till aktiegrafer. Du kan relativt enkelt anpassa kalkylarket utefter dina behov. Om du inte tycker om kalkylarket hoppas jag i alla fall att det kan fungera som inspiration till dig hur du kan använda dig av Google finance för att skapa verktyg som passar dig.

Om du vill ha ett alternativ till detta kalkylark kan jag rekommendera Tradingview. De har väldigt bra och gratis aktiegrafer för svenska aktier. Du hittar Tradingview här.

Aktiegraf – Nineambell

Kalkylarket består av tre olika blad:

  • Graf
  • Data
  • Tickers

Graf

Under detta blad kommer du att finna aktiegrafen. Du kommer kunna välja mellan alla aktier från Large-, Mid- och Small Cap. Därefter kommer du kunna välja hur lång tid du vill titta på. Du kommer kunna välja all data, 10 år, 5 år, 3 år,, 1 år, 6 månader, 3 månader eller 1 månad.

Till sist har jag även valt att lägga till ett glidande medelvärde. Du kan själv välja mellan att visa ett 200-, 100-, 50- eller 20 dagars glidande medelvärde.

Data

Detta blad används för att hämta information för att kunna rita upp grafen.

Tickers

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna hämta hem data från Google finance.

Hur använder jag kalkylarket?

Detta kalkylark är väldigt enkelt att använda då du inte kommer behöva göra några ändringar eller själv ange någon data. 

Det du dock kommer behöva göra är att kopiera kalkylarket över till din Google kalkylark. 

Detta gör du genom att klicka på “Kopiera”/“Make a copy” under “File”/”Arkiv” i huvudmenyn.

Därefter är det bara att börja använda kalkylarket. Välj den aktie du vill analysera, välj ditt tidsintervall och vilket glidande medelvärde du vill applicera.

Eftersom kalkylarket måste hämta hem väldigt mycket information händer det ibland att det tar lite tid innan grafen visas.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar