Du visar för närvarande All Time High – OMXS30

All Time High – OMXS30

Det är en spännande tid att vara intresserad av aktier och trading. Vi befinner oss i en rapportperiod som har levererat väldigt många intressanta rapporter. Dessa rapporter har fått kraftiga reaktioner. Avanza, Getinge och Atlas Copco är några av bolagen som har reagerat väldigt positiva på sina rapporter. Medans Telia och Castellum i sin tur har reagerat negativt.

Positiva rapporter har en tendens till att föra med sig ett positivt momentum. Jag har gjort två studier på detta och du kan läsa studien om Rapportvinnare här och du hittar studien om Rapportförlorare här.

Förutom att vi är i en rapportperiod har det hänt något historiskt idag. Den 27:e april 2015 var den senaste gången OMXS30 gjorde detta.

Det tog 1129 dagar men idag knäckte OMXS30 äntligen ett nytt All Time High. Indexet stängde över 1720 och jag är väldigt spänd och förväntansfull över hur framtiden kommer se ut.

All time high är ett begrepp för när en aktie eller index har nått en ny högsta nivå, alltså ett nytt rekord. Detta betyder alltså att priset på aktien eller indexet har aldrig varit högre innan. All time high brukar förkortas med ATH.

Jag har tidigare gjort en studie där jag studerat nya ATH nivåer i aktier, där jag kom fram till att detta ofta är något positivt för aktien. Du hittar studien om ATH för aktier här.

Jag tänkte att vi kunde ta oss en liten titt och se vad en ny ATH nivå har inneburit för OMXS30. Det är ofta så att styrka föder styrka inom aktiemarknaden och det ska bli intressant att se om det även gäller för OMXS30.

Senast OMXS30 gjorde en ATH

Testet

För att se hur OMXS30 brukar reagera efter att indexet har gjort ett nytt ATH kommer vi att testa och se hur snittavkastningen ser ut efter fem dagar, en månad och tre månader. 

Entry:
Ny ATH

Exit:
Sälja efter 5 dagar
Sälja efter 22 dagar
Sälja efter 66

Resultat för OMXS30 efter en ny ATH

Studien

Denna studie har jag gjort i Hitta Kursvinnare, detta eftersom jag har mer data på OMXS30 i detta program. 

Data

Studien sträcker sig från år 1986-06-01 till 2019-10-21 och innefattar endast OMXS30.

Resultat

 52266
Snittavkastning0.82%2.02%3.65%
Hitratio66.70%74.40%71.40%
AvgProf./bar0.16%0.09%0.05%
Antal affärer934321

Sammanfattning

Som vi kan se har ett nytt ATH varit något väldigt positivt för OMXS30. Man kan tänka sig att på kort sikt borde en ny ATH-nivå innebära en liten nedgång men på fem dagars sikt är snittavkastningen faktiskt positiv. Efter fem dagar har OMXS30 i snitt stått 0.82% högre och i 66.7% har det inneburit en vinstaffär.

Att OMXS30 har gjort en ny ATH har hänt 93 gånger sedan 1989. 

Studerar vi istället det test där vi håller affären lite längre kan vi se att snittavkastningen ökar till hela 2.02% på en månads sikt och 74% av affärerna slutar med en vinst.

På tre månaders sikt ökar snittavkastningen ytterligare och ligger på 3.65%. Sannolikheten för en vinstaffär minskar något och ligger på 71%.

När vi studerar OMXS30 från 1986 ser det ut som att en ny ATH är något väldigt positivt och att styrka föder ny styrka.

Om vi istället studerar data från de senaste tio åren ser resultaten lite annorlunda ut.

5 22 66
Snittavkastning -0.57% 1.13% 4.72%
Hitratio 50.00% 66.70% 100%
AvgProf./bar -0.11% 0.05% 0.07%
Antal affärer 6 3 1

Vi kan se att dessa resultat pekar på att kortsiktigt kommer OMXS30 få en liten sättning och på en månads sikt är snittavkastningen inte alls lika stor som tidigare. Snittavkastningen på tre månaders sikt är trots tidigare resultat fortfarande hög.

Dessa tester har inte gett oss ett stort antal affärer vilket i sin tur gör att vi inte kan dra några för stora slutsatser från dem.

Sammanfattningsvis ser det ut som att styrka föder ny styrka även för OMXS30 indexet och en ny ATH-nivå är något positivt. Vad som kommer hända denna gång är dock omöjligt att veta.

Dessa tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att OMXS30 kommer att reagera på ett likartat sätt.

ATH är en förkortning för All Time High. ATH är ett begrepp för när en aktie eller index har nått en ny högsta nivå, alltså ett nytt rekord. Detta betyder alltså att priset på aktien eller indexet har aldrig varit högre innan.

En ny ATH notering innebär att börsen har varit stark. I detta fall är det så att styrka föder ny styrka och en ny ATH-nivå är något positivt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar