Du visar för närvarande All Time Low – Vad händer sen?

All Time Low – Vad händer sen?

När ett bolag noterar ett nytt All Time High (ATH), det vill säga en ny högsta nivå för aktien, kan detta ibland ses som något skrämmande. Det är i själva verket ofta något väldigt positivt och aktien fortsätter ofta att göra nya högsta nivåer efter detta.

Sugen på att veta mer om ATH nivåer och vad som brukar hända i aktier kan du läsa mitt intressanta inlägg om ämnet här.

Frågan är då, vad brukar hända om ett bolag har gjort en “All Time Low” nivå. Coronakrisen har medfört att många bolag har sjunkit kraftigt och vissa bolag har till och med noterat nya all time lägsta nivåer. Några av dessa bolag är Attendo och Collector.

All time high är ett begrepp för när en aktie eller index har nått en ny högsta nivå, alltså ett nytt rekord. Detta betyder alltså att priset på aktien eller indexet har aldrig varit högre innan. All time high brukar förkortas med ATH.

All time low är då den lite mindre populära motsatsen till ATH, det vill säga att när en aktie har nått en ny lägsta nivå och brukar förkortas ATL.

Det är därför extra intressant att ta reda på vad som brukar hända i dessa aktier som gör nya ATL nivåer. Beter de sig på ett liknande sätt som de aktier som gör nya ATH nivåer. Det vill säga att de fortsätter att sjunka eller går kraften av jämviktspendling in här och gör att aktien bottnar och börjar stiga igen.

Det är precis detta vi kommer att studera i detta inlägg där vi tittar på vad nya “All Time Low” nivåer för med sig i aktier.

Testet

Vi kommer att studera effekten av en ny “All Time Low”. Vi kommer att titta på hur det påverkar på kort, mellan och “lång” sikt. För mig representerar detta 5, 22 och 66 dagar.

Vi kommer även att titta på om det finns någon skillnad om bolaget är av medelstor till stor storlek. Jag har valt att inte titta på småbolag som befinner sig på Small Cap då jag anser att dessa bolag sätter nya All Time Low lägsta nivåer lite väl ofta och tycker inte resultatet kommer att vara lika intressant.

Först kommer jag testa och se hur det ser ut för bolag på Large Cap när det gör en ny “All Time Low” nivå, därefter kommer jag även testa och se hur det ser ut om vi endast testar OMXS30 bolagen, vidare tittar vi på Large Cap bolagen utan OMXS30 och till sist kommer vi att titta på hur det ser ut för Mid Cap.

Som jag skrev tidigare kommer vi att studera hur det ser ut på tre olika tidshorisonter, det vill säga 5, 22 och 66 dagar.

Detta gör att kriterierna för testet ser ut på följande sätt:

Entry:
Ny “All Time Low”

Exit:
Sälj efter antingen 5, 22 eller 66 dagar

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker på aktier från Large Cap och Mid Cap. Jag kommer inte ta hänsyn till Survivorship Bias i denna studie.

Studien är utförd på data från 2000-01-01 till 2020-04-25.

Resultat

Large Cap

LC 5D 22D 66D
Snittavkastning 0.01% 0.33% -1.11%
Hitratio 49.80% 0.02% 55.60%
AvgProf./bar 0.00% 53.80% -0.02%
Antal affärer 478 273 171

OMXS30

OMXS30 5D 22D 66D
Snittavkastning 0.90% 0.68% -3.31%
Hitratio 52.70% 49.40% 57.70%
AvgProf./bar 0.18% 0.03% -0.05%
Antal affärer 150 83 52

Large Cap utan OMXS30

LC – OMXS30 5D 22D 66D
Snittavkastning -0.40% 0.08% -0.36%
Hitratio 48.80% 55.90% 53.70%
AvgProf./bar -0.08% 0.00% -0.01%
Antal affärer 293 170 108

Mid Cap

MC 5D 22D 66D
Snittavkastning -0.03% -0.75% -1.95%
Hitratio 46.60% 47.70% 50.50%
AvgProf./bar -0.01% -0.03% -0.03%
Antal affärer 1199 667 386

Sammanfattning

Vi kan se att resultaten är lite blandade men jag tycker mig i alla fall kunna se en röd tråd, “All Time Low” i bolag är inget vidare bra. 

Aktierna beter sig inte riktigt på samma sätt som de bolag som har gjort en ny ATH, alltså att det fortsätter i samma riktning, vi tycks kunna se en kombination mellan jämviktspendling och fortsatt momentum.

OMXS30 har en tendens att jämviktspendla på kort sikt och det finns en relativt bra edge på en veckas sikt. På lite längre sikt är dock edgen väldigt dålig, viktigt att komma ihåg är att vi inte fått så många affärer vilket gör att vi inte kan dra för stora slutsatser.

För de övriga Large Cap och Mid Cap bolagen är ATL nivåer något vi ska försöka hålla oss borta från då dessa bolag ofta fortsätter att vara svaga. 

Jag hoppas denna lilla studie har gett dig lite inspiration för hur du ska lägga upp dina strategier och ditt sätt att handla. Kom ihåg att dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att resultaten kommer likadana ut i framtiden.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar