Your second opinion before the stock market bell rings

Your second opinion before the stock market bell rings

Användarvillkor

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
 
Användarens tillgång och användande av hemsidan sker helt på användarens eget bevåg. Vi vill påminna dig att handel med värdepapper är riskfullt och du kan förlora hela ditt kapital och till och med bli skyldig pengar. Nineambell friskriver sig helt från ansvar för det resultat som använder kan få genom nyttjandet av hemsidan. Om användaren väljer att följa det som står på hemsidan sker detta helt på egen risk. 

Användande av sajten och olovligt förfogande

Besöker du denna sajt godkänner du att det är förbjudet att använda sig av alla former av robotar, spindlar, scrapers eller andra typer av automatiska verktyg för att utvinna information från denna sajt. Det är dock godkänt för större sökmotorer såsom Google och Yahoo eller motsvarande att använda dessa typer av automatiska verktyg.

Du godkänner även att du inte för lov att göra något som kommer belasta vår sajt orimligt eller oproportionerligt mycket. Du får heller inte kopiera men gärna länka till arbete som har gjort på sajten.