Du visar för närvarande Augusti – Stockholmsbörsen – Historik

Augusti – Stockholmsbörsen – Historik

Här kommer en sammanställning av hur den svenska börsen har gått historiskt i augusti månad.

Augusti

Grund 
Snittavkastning-1.59%
Stdev0.053
Hitratio45.45%
Antal affärer33

Bullmarket

Bull 
Snittavkastning-1.10%
Stdev0.051
Hitratio46.15%
Antal affärer26

Bearmarket

Bear 
Snittavkastning-3.40%
Stdev0.063
Hitratio43%
Antal affärer7

Senaste 10 åren

Senaste 10 år 
Snittavkastning-2.07%
Stdev0.041
Hitratio30.00%
Antal affärer10

 

Sektorers utveckling

 Basic MaterialsConsumer GoodsConsumer ServicesFinancialsHealth CareIndustrialsOil & GasTechnologyTelecommunicationsUtilities
Snittavkastning-1.37%-1.27%-1.34%-0.61%-1.11%-1.64%1.08%-1.45%-1.72%-2.51%
Hitratio50%35%40%50%45%50%41.20%35%40%35%

Data

Bullmarket Bearmarket
1987 2.40% 2.40%
1988 -4.80% -4.80%
1989 3.30% 3.30%
1990 -13.50% -13.50%
1991 -0.80% -0.80%
1992 -9.60% -9.60%
1993 7.00% 7.00%
1994 -0.40% -0.40%
1995 1.00% 1.00%
1996 6.30% 6.30%
1997 -6.50% -6.50%
1998 -14.50% -14.50%
1999 1.70% 1.70%
2000 1.30% 1.30%
2001 -8.70% -8.70%
2002 -2.90% -2.90%
2003 2.70% 2.70%
2004 0.30% 0.30%
2005 -1.70% -1.70%
2006 5.10% 5.10%
2007 -2.50% -2.50%
2008 0.40% 0.40%
2009 2.60% 2.60%
2010 -3.40% -3.40%
2011 -10.40% -10.40%
2012 -2.30% -2.30%
2013 -1.60% -1.60%
2014 0.70% 0.70%
2015 -7.10% -7.10%
2016 2.30% 2.30%
2017 -0.10% -0.10%
2018 2.60% 2.60%
2019 -1.40% -1.40%

 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar