Du visar för närvarande %b Divergens – Strategi i oroliga tider

%b Divergens – Strategi i oroliga tider

Vi ska i helgens Söndagsstrategi titta på en strategi som är som mest aktiv i oroliga tider på börsen. Vi ska titta på en sorts divergens mellan pris och Bollinger Bands. Bollinger Bands är ett väldigt kraftfullt verktyg och om vi använder det på “rätt” sätt kan vi skapa oss riktigt bra tillfällen att gå in i aktier.

Strategin vi ska titta på har historiskt gett oss en avkastning på 3.89% per affär och 81% av affärerna har slutat med vinst.

Men innan vi går in på hur strategin är upplagd ska vi titta lite närmare på komponenterna, det vill säga Bollinger Bands, %b och BBW. Om du redan känner till dessa indikatorer kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Bollinger Bands på OMXS30

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

Indikatorn kan användas till för att signalera om relativt höga eller låga prissättningar på aktier. Enligt skaparen, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelser innanför de två bandet. Detta resulterar i all rörelse utanför bandet skall ses som signifikant.

%b

Detta är en indikator som byggs från Bollinger Bands. Denna indikator är väldigt simpel och berättar för oss var stängningskursen ligger i förhållande till Bollingerbandet.

Uträkningen för indikatorn ser ut på följande vis:

%b = (Stängningskurs – Det undre Bollingerbandet)/(Det övre Bollingerbandet – Det undre Bollingerbandet)

Detta betyder alltså att om stängningskursen ligger precis i mitten mellan de två banden kommer %b att visa 0.5. Ligger stängningskursen över det övre bandet kommer indikatorn att vara större än 1 och den kommer vara under 0 om stängningskursen är under det undre bollingerbandet.

Indikatorn är till för att vi enkelt ska kunna se var stängningskursen är i förhållande till de två bandet.

Detta gör t.ex. att det blir enklare att se Bollinger Bands divergenser.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersa bandet) * 100

Strategin – %b Divergens

Vi ska försöka hitta lägen i aktier då vi står lägre än vid en impuls nedåt i aktien, men vi vill att den aktuella rörelsen nedåt inte är lika kraftig.

Efter att vi fått en kraftig rörelse nedåt uppstår ofta zoner där aktier har en tendens att jämviktspendla bra och vi vill agera i dessa zoner.

Det första vi är ute efter är alltså att vi ska få en kraftig rörelse nedåt, som gör att %b indikatorn noteras under 0 och skapar en lokal botten i %b indikatorn. Detta definierar jag genom att %b indikatorn ska ha 3 noteringar innan det aktuella värdet som är högre och 3 efter som är högre.

Vi kommer alltså inte veta att det är en lokal botten %b förrän 3 dagar efter vi fått noteringen, men detta har ingen betydelse eftersom det är inte nu vi har tänkt handla, utan när aktien vid ett senare tillfälle gör en rörelse ner under denna nivå.

Vi vill därefter att denna första rörelse ska vara kraftfull och att BBW ska noteras över 15 när denna lokala botten i %b indikator görs. Om alla dessa kriterier är uppfyllda noterar vid den dagens stängningskurs, vi vill att aktien därefter ska ner under denna nivå men med en mindre kraftfull rörelse.

När detta har skett väntar vi i 10 dagar och om priset då har sjunkit till en lägre nivå, men %b står högre men fortfarande under 0.2 så agerar vi. Vi kan vänta upp till 50 dagar, har inget skett inom dessa 50 dagar förkastas den första signalen och vi måste vänta på en en ny sådan signal sker igen.

Det blir lite enklare att förstå om jag illustrerar med en bild:

Som du kan se i bilden längst ut till vänster får vi en impuls nedår i Investor och %b noteras under 0 och vi får en lokal botten i indikatorn. Du ser det inte i bilden men i detta skede är BBW över 15.

Därefter väntar vi i 10 dagar och efter 10 dagar har priset sjunkit ner under denna nivå men vi kan se att %b är betydligt lägre men fortfarande under 0.2. Detta händer därefter två gånger till och den första impuls signalen är fortfarande aktiv då det inte gått 50 dagar än. Vi bryr oss alltså inte om att vi redan fått en affär på denna signal, utan denna signal ger oss en zon då vi kan agera på affärer.

Vi vill därefter sälja när priset igen har nått upp över 20 dagar glidande medelvärde (MA20), vilket också är mittlinjen på Bollingerbanden. Detta gör att strategin ser ut på följande sätt:

Entry:
Först ska aktien göra en impuls nedåt som bestäms av att %b är under 0 och att denna notering är en lokal botten i indikatorn, därefter ska även BBW vara över 15.
Därefter ska aktiepriset inom spannet av 10 till 50 dagar sjunka ner under denna kurs men ha ett högre %b värde men som fortfarande ligger under 0.2

Exit:
Stängning över MA20

Studien

Jag har valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. Studien är gjord i Hitta Kursvinnare.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-07-24 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat

Översikt - Strategi
Histogram över de affärer strategin har genererat
Antal sälj per datum
Antal tillfällen med X antal köp på en och samma dag
Statistik senaste 100 affärer

Sammanfattning

Som vi kan se får vi en väldigt intressant strategi som har en snittavkastning på 3.89% per affär och mer än 4 av 5 affärer har slutat med vinst. Vi kan även se att standardavvikelsen har varit låg jämfört med snittavkastningen vilket gör att vi har fått en hög avkastning i relation till svängningarna på avkastningen, vilket är fördelaktigt. 

Utöver det har även strategin fungerat väldigt bra på sistone, de senaste 100 affärerna har slutat på en snittavkastning på 6.4% och med en 85% hitratio, vilket är väldigt vasst. Strategin verkar alltså fungera som vi tänkt, att den skulle ge oss bra affärer i tider då börsen är lite orolig.

En risk är att den strategi vi har skapat endast kommer att generera väldigt många affärer samtidigt, detta är något vi inte vill åt då vi kan endast ett begränsat antal affärer åt gången. Om vi sällan kan ta alla affärer som ges gör detta att den snittavkastning vi kommer att få kommer att bero väldigt mycket på slumpen, detta då vi endast kommer att få ett urval av alla affärer.

Men som vi kan se i bilderna under Resultat är det faktiskt så att väldigt många affärer kommer enskilda, vi kan se att vid ungefär 250 tillfällen har vi endast haft en affär den dagen, vilket är bra.

Genom att använda divergenser mellan Bollinger Bands och priset har vi alltså skapat oss en strategi som kan vara bra att använda i tider då börsen är lite skakig.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration till dig och har du några frågor är det bara att höra av sig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att generera lika bra affärer i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar