Du visar för närvarande Back to Open – Fortsättning

Back to Open – Fortsättning

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Denna vecka ska vi fortsätta på föregående veckas Söndagsstrategi. Föregående söndag tittade vi på hur ofta OMXS30 efter klockan 9:30 återvänder till sitt öppningspris, det visade sig att detta händer relativt ofta. Under vissa år hade detta haft en väldigt stor sannolikhet, så jag tänkte fortsätta att utforska vad detta beror på.

Vi ska göra ytterligare tester, vi ska testa vad volatiliteten har för betydelse och om vi öppnat över eller under gårdagens högsta, men mer än dessa tester senare.

Det är intressant att veta vad det är som påverkas detta då detta kan leda till en intressant intradagsstrategi där vi köper med förhoppning att vi kommer komma tillbaka till öppningen någon gång under dagen. Jag har tyvärr inte kommit så lång än, men hoppas på att jag kommer komma fram till någon bra inom en snar framtid.

Tester – Back to Open 

Att priset efter 9:30 hände relativt ofta kunde vi se, vi såg även att vissa år var denna sannolikhet nere på ungefär 50% medans andra år var det uppe på hela 72%. Om vi kunde ta reda på vad det är som påverkar denna stora skillnad kan vi hitta de situationer då sannolikheten är som störst att vi får ett index som någon gång under dagen återvänder till sitt öppningspris.

Spontant känns det som att det är två saker som kan påverka, gap, det vill säga att om vi öppnat över gårdagens högsta eller under gårdagens lägsta, och volatilitet.

Därför tänkte jag göra lite tester och se vad dessa parametrar har för en betydelse. Först tänkte jag testa att vi fått ett gap, gapets storlek har ingen betydelse utan jag testar om ett gap finns. Därefter jämför jag detta med de gånger vi öppnat inom gårdagens range, alltså de gånger vi inte haft något gap.

Sen tänkte jag titta lite på volatiliteten, jag tänkte använda mig av ATR/C. Anledningen för detta var för att det var enklast för mig att få fram detta värde, det var svårare i min kod att få fram t.ex. BBW.

Jag kommer dela in volatiliteten i tre steg, låg (under 1%), medel (mellan 1% och 2%) och hög (över 2%). Beroende på var indexet befinner sig i dessa tre steg kommer jag därefter att titta på hur ofta vi kommer tillbaka till öppningen någon gång under dagen.

Testerna är gjorda med Autotrader från Autostock vilket möjliggör att testerna kan utföras på minutupplöst data, vilket betyder att vi får en väldigt bra bild av hur detta ser ut i verkligheten.

Autotrader är ett smidigt och kraftfullt program som tillåter mig att göra tester på tickupplöst data från 2012 och framåt. Jag använder alltid Autotrader när jag behöver göra studier på intradag data. 

Om du är intresserad att titta vidare på Autotrader kan du göra det här.

Studien

Data

Studien sträcker sig från 2015-01-01 till 2021-03-15. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat

GAP

 Totalt antalTillbaka till open%
GAP29543967.20%
Inget GAP652110259.17%

 

Volatilitet

 Totalt antalTillbaka till open%
Låg12318267.58%
Mellan58299358.61%
Hög24237165.23%

Sammanfattning

Om vi börjar med att studera om vi hade ett gap kan vi se att vi får ett högre antal tillfällen som vi återvänder till öppningspriset jämfört med när vi inte har ett gap. Vilket är intressant, rent spontant trodde jag att det skulle vara precis tvärtom. Min uppfattning var snarare att gap ledde till en mer trendande dag. 

Vi kan inte dra några alltför stora slutsatser från detta test men så är kanske inte fallet och något jag troligtvis borde göra fler studier på.

Därefter får vi ett litet konstigt utseende på vårt andra test, det ser ut som att under “normal” volatilitet minskar sannolikheten och under extremerna ökar sannolikheten. Det kan dock bero på att under normala förhållanden “väljer” priset en sida om öppningen och stannar där under hela dagen. När vi har en väldigt låg volatilitet tar sig inte priset så långt ifrån öppningen och det blir då lättare att vända.

När volatiliteten är väldigt hög skulle detta kunna leda till att vi får motrörelser på öppningen och därav ökar sannolikheten för att vi ska komma tillbaka till priset.

Jag lägger dock inte allt för stor vikt vid dessa tester då resultatet inte var solklart i mina ögon. Så är det tyvärr ibland, att testerna inte alltid leder till det man tror, men det gäller att acceptera detta. Jag får fortsätta gräva ner mig i siffrorna och ta reda på vad det är som gör att vi återvänder till öppningen.

Hoppas denna Söndagasstrategi har bidragit med lite kunskap och har du några frågor är det bara att höra av sig. Kom ihåg att testerna är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att beteendet kommer se likadant ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar