You are currently viewing Hitta Kursvinnare – Backtesting – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Backtesting – en illustrerad guide

Det är lördag och jag är riktigt segstartad idag. Igår var vi nere i Ystad och fick oss en rejäl näsbrännare av IFK Ystad. Utöver detta fick jag under gårdagen en fråga om jag kunde förklara lite snabbt hur man gör ett backtest i Hitta Kursvinnare, eller som det heter i Hitta Kursvinnare ”Vinsttest”.

Jag tänkte därför göra en snabb liten guide för hur man gör ett backtest för en Golden Cross strategi i Hitta Kursvinnare.

Innan vi ger oss in i guiden tänkte jag snabbt gå igenom vad Golden Cross är för något. Detta för att öka din förståelse för varför jag gör vissa saker i guiden.

Golden Cross är när ett kortare medelvärde korsar ett kortare medelvärde underifrån. Det vanligaste är att man använder sig av ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa upp genom ett 200 dagars glidande medelvärde.

Positionen stängs när det motsatta händer, alltså när 50 dagars glidande medelvärde korsar ner under 200 dagars glidande medelvärde. Detta brukar kallas för ett Death Cross.

Strategin kommer alltså se ut på följande sätt:

Entry:
MA50 korsar upp över MA200

Exit:
MA50 korsar ned under MA200

Om du vill veta lite mer om Golden Cross, Death Cross och glidande medelvärde kan du ta dig en titt på denna studien jag har gjort. Här går jag in lite djupare på ämnet och tittar även hur strategin har fungerat på OMXS30 index och aktierna i OMXS30.

För er som inte vet vad Hitta Kursvinnare är för något kommer en förklaring och var du kan skaffa programmet längst ned i guiden.

Backtesting guide Golden Cross

Guiden kommer att vara uppdelad i olika steg. Det första steget kommer att vara att skapa en Strategi/Signal

Skapa Strategi/Signal

För att göra ett backtest i Hitta Kursvinnare måste vi först ha en strategi att testa. I detta fallet kommer vi att testa Golden Cross strategin som jag gick igenom ovan.

I Hitta Kursvinnare kan man testa enskilda signaler t.ex. vad som händer efter fem dagar när en aktie har gått ned x% men du kan även testa relativt avancerade strategier. Oavsett om du skall testa en enkel signal eller en strategi skall du börja med att skapa en “Strategi & signal” som det kallas i Hitta Kursvinnare.

För att skapa en signal skall du gå till inställningar genom att klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i det vänstra hörnet.

Därefter skall du klicka på fliken “Strategi & signal”.

Efter detta skall du klicka på “Lägg till en ny Strategi”

Därefter kommer du in till menyn där du skapa och redigera din strategi/signal. Du skall börja med att ge din strategi/signal ett namn.

Därefter är det en god idé att lägga till en beskrivning till din strategi. Detta eftersom i dagsläget kanske du vet vad din strategi/signal gör men när du tittar tillbaka på strategin/signalen om några månader är det kanske inte lika lätt att komma ihåg. Då kan det vara väldigt hjälpsamt att ha skrivit lite kort vad din strategi/signal gör eller vill åstadkomma.

Entry

Efter detta skall du bestämma när din strategi/signal skall ta en position. Du kan välja mellan att ”Gå lång vid KÖP”, ”Gå kort vid SÄLJ” eller att ”Gå både kort/ lång”.

I vårt fall skall vi testa Golden Cross strategin och den går bara lång, därför väljer vi “Gå lång vid KÖP”.

Exit

Under delen Exit kan du välja var för typ av exit som din strategi/signal skall ha. Du kan välja att göra exit när du får en säljsignal.

Du kan även välja att använda dig av en stop loss, du kan ställa in hur långt ifrån din entry/maxvinst som stop lossen skall ligga. Du kan välja att gå ur positionen när en viss procentuell vinst har uppnåtts, alltså en target.

Du har även alternativet att stänga din positionen efter ett visst antal dagar efter att du har tagit en position. Detta är en funktion som jag själv använder väldigt ofta.

Till sist kan du välja att använda dig av en ATR trailing stop loss. Vill du veta mer om vad ATR är kan du kolla in min lilla förklaringsartikel här.

Eftersom att i Golden Cross strategin skall vi stänga positionen när vi har fått en motsatt signal väljer vi endast detta alternativ.

Köpvillkor

Därefter skall du bestämma vad för kriterier som måste vara uppfyllda för att du skall köpa. Du kan välja mellan indikatorer som finns som standard i programmet eller som du själv har skapat.

I vårt fall skall vi välja MA2 (MA står för Moving Average, alltså glidande medelvärde), jag väljer MA2 eftersom jag har mitt MA2 förinställt på 50 perioder. Om du inte har det kan du lösa detta genom att välja MA2 och därefter klicka på “…”-knappen bredvid.

I denna meny kan du ställa in specifika värden eller programmera egna villkor. För att ställa in ett 50 dagars glidande medelvärde skall du skriva in “MA2(50)[0]” istället för “MA2()[]” där siffran mellan parenteserna bestämmer längden på det glidande medelvärdet.

Efter du har gjort detta och klickat på OK skall vi bestämma vad den första indikatorn skall göra för att vårt kriterie skall vara uppfyllt. Du kan välja i rullgardinsmenyn bredvid.

Vi skall välja ”korsat upp över” eftersom detta är vårt köp kriterie. Därefter skall vi ställa in den andra indikatorn. Jag väljer MA4 eftersom mitt MA4 redan är inställt på 200 dagar men om så inte är fallet för dig måste du göra på samma sätt som du gjorde för 50 dagars glidande medelvärde.

I vårt fall har vi nu ställt in alla kriterier för att vi skall köpa. Men om du har en strategi med fler en ett kriterie kan du välja att lägga till det genom rullgardinsmenyn ute till höger. Du kan välja att två villkor skall vara uppfyllda samtidigt, ett villkor skall vara uppfyllt men inte det andra eller att något av villkoren skall vara uppfyllda. Därefter är det bara att lägga till dina andra kriterier.

Säljvillkor

Efter att vi har ställt in våra köpvillkor skall vi ställa in våra säljvillkor. Det kommer att fungera på ett liknande sätt som när du ställer in köpvillkoren.

Först måste du klicka i “Ange säljvillkor” och därefter ställer du in att ett 50 dagars glidande medelvärde skall “korsa ner under” ett 200 dagars glidande medelvärde.

Backtesta strategin

Nu är strategin färdig och du kan klicka på “OK”.

Därefter skall du leta upp din strategi i huvudmenyn.

Därefter skall du trycka på “Visa strategi/vinsttest”.

Därefter är det bara att välja vilken aktie du vill göra testet på och “zooma” ut eller flytta tiden till den period du vill testa.

Nu har du både skapat en strategi och utfört ett vinsttest på strategin på ett bolag. Nedan följer en video som visar hur jag gör det från start till slut.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar