Du visar för närvarande Vad händer om min bank går i konkurs?

Vad händer om min bank går i konkurs?

Den senaste tidens avslöjande om penningtvätt i Swedbank har gjort läget väldigt skakigt i Swedbank. Jag har de senaste dagarna läst många frågor på forum om hur en kris eller konkurs kan påverka deras sparande eller investeringar. Beroende på om du är kund hos Swedbank eller har investerat i deras fonder ser situationen lite olika ut för dig.

Att en bank skall gå i konkurs tror jag personligen är väldigt osannolikt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det faktiskt kan hända. Finanskrisen 2008 satte Swedbank i ett ytterst svårt läge och det var mycket nära att Swedbank gick under.

Oroligheter gjorde att kunderna tog ut sina pengar från banken och kapitalet strömmade ut ur banken. Vid ett tillfälle fanns det bara likviditet för 12-14 dagar framöver. Som tur är höjde då staten den statliga insättningsgarantin och oroligheterna minskade.

Som jag skrev innan tror jag inte att Swedbank kommer att gå i konkurs men jag tycker det är viktigt att vara förberedd på katastrofer så vi vet hur vi skall agera när det händer.

Jag har själv ett levande dokument där jag ständigt antecknar nya potentiella katastrofer eller kriser och hur jag skall agera när det händer. Detta kommer förhoppningsvis minska de potentiella skadorna och jag slipper att agera stressad och med mina känslor istället för min logik.

Det är bevisat att när vi är stressade har vi svårt att ta komplexa beslut och vi har problem att se helheten. Stress kan även förvränga hur du ser på de potentiella utfallen av situationen. Vi tenderar på att fokusera mer på det positiva utfallet än det negativa. Det är även så att kvinnor och män reagerar olika när de är stressade.

“Stress also increases the differences in how men and women think about risk. When men are under stress, they become even more willing to take risks; when women are stressed, they get more conservative about risk.” (Källa)

Jag anser därför att det är bättre att bestämma hur du skall agera när du inte är stressad och därefter ha en plan redo för när du befinner dig i en stressad situation. När krisen uppstår är det betydligt enklare att följa en förutbestämd plan än att försöka komma på lösningar i ett stressat tillstånd.

Såhär ser t.ex. en “kris” och dess lösning ut i mitt dokument.

Har en öppen position i marknaden, som skall stängas, och har inget internet på min dator.

 1. Starta om wifi
 2. Använd min mobil för att stänga positionen
 3. Ring mäklare på ****-******

För att du skall kunna skapa din egen plan kommer vi nu gå igenom vad det innebär om Swedbank skulle gå i konkurs. Jag vill nämna att jag är ingen expert på ämnet utan detta är hur jag har förstått de rådande reglerna, vill du vara helt säker råder jag dig att kontakta en expert på ämnet.

Vad händer med mina pengar om en bank går i konkurs?

Det som händer om en bank eller ett institut går i konkurs är att bankens/institutets egna pengar är slut. Att bankens eller institutets egna pengar är slut skall inte påverka dina pengar som du har i t.ex. fonder eller på ditt ISK-konto. Pengar som du har på ett bankkonto får banken lov att låna vidare och just därför finns det garantier för dessa pengar.

Utan dessa garantier är det mest troliga att det inte är speciellt många hade vågat låna ut pengar till banken. Denna garanti är en fundamental bit för att vi konsumenter skall våga tro på vår bank.

Eftersom banken kan låna vidare de kontanter du har på ditt bankkonto kan de alltså bli påverkade av en potentiell konkurs. Dessa pengar är skyddade av den statliga insättningsgarantin och du har rätt att få tillbaka upp till 950 000 kr. Har du öppnat ett bankkonto i fler än ett namn gäller ersättningen för varje enskild person.

Har du flera banker gäller det att du har rätt till en ersättning på respektive bank upp till 950 000 kr. Om du har en hel del likviderkan det därför vara en god idé att dela upp dessa likvider på ett antal olika banker för att minska din risk.

Du kan även i vissa fall få en högre ersättning, mer om detta under rubriken “Den statliga insättningsgarantin”.

Det är viktigt att komma ihåg att alla banker har inte insättningsgaranti och detta är en viktig sak att ta hänsyn till innan du öppnar upp ett konto hos en ny bank.

När får jag mina pengar?

Jag antar att beroende på situationen kan detta variera men Nordnet skriver att om dem går i konkurs skall Riksgälden som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar. (Källa)

Vad händer med mina aktier om min bank går i konkurs?

Aktier och fonder är din privata egendom och ingen förutom du får lov att röra eller använda denna egendom. Om en bank skulle trots detta röra din privata egendom har de begått ett brott. Vid en potentiell konkurs får du alltså i det normala fallet ut dina värdepapper och fonder. Detta eftersom dina värdepapper och fonder skall vara åtskilda från bankens tillgångar.

Rent teoretiskt dock finns det en risk att du inte kan få ut dina aktie- och fondinnehav vid en potentiell konkurs. Detta skulle kunna hända om banken inte kan reda ut vad som är dina tillgångar och vad som är bankens tillgångar. Skulle detta hända har du rätt till till ersättning från investerarskyddet.

Likt insättningsgarantin gäller detta skydd för alla kunder och ersättningen beräknas på det marknadsvärde som dina aktuella värdepapper har vid konkurstillfället. Är ett konto öppnat i mer än en persons namn räknas varje person för sig.

Investerarskyddet är lägre än insättningsgarantin och uppgår till 250 000 kr. Det är alltså en väsentlig skillnad i storleken på ersättningen. Anledningen till detta är att det är betydligt mindre troligt att du som konsument skulle behöva utnyttja denna garanti. Eftersom dina värdepapper är enbart dina och måste förvaras avskilda från bankens tillgångar.

Investerarskyddet kan därför ses som en extra garanti men är inte lika väsentlig som insättningsgarantin.

Vad händer med mina fonder om fondbolaget går i konkurs?

Om nu istället fondbolaget går i konkurs istället för banken, vad händer då? Samma sak gäller som vid när en bank går i konkurs. Bolaget får aldrig blanda ihop bolagets egen ekonomi med din ekonomi.

Bolaget får till och med inte förvara tillgångarna på samma bank. Utan de värdepapper som finns i en fond (likvida medel, räntepapper, aktier med mera) måste förvaras på ett extern förvaringsinstitut. Värdepapperna kommer alltså vara frånskilda från fondbolagets egna tillgångar.

En fond kan därför gå i konkurs flera gånger utan att det skall påverka dig. Om nu fondbolaget stjäl pengar från ditt fondkonto är detta ekonomisk brottslighet och måste då behandlas som ett polisärende.

Swedbank Robur är ett av Sveriges största fondbolag och jag har själv lite pengar i en utav deras fonder. Swedbank Robur är ett litet specialfall denna gången eftersom de använder Swedbank AB som förvaringsinstitut. Du som sparare kan dock känna dig säker eftersom vid en potentiell konkurs kommer förvaltningen av fonden att övergå till ett nytt fondbolag.

Ditt fondsparande är skyddat och det finns höga krav på fondbolagens hantering av dina pengar.

Vad händer med mina bolån om min bank går i konkurs?

Om du har lån hos en bank och denna bank går i konkurs kommer lånen att säljas av konkursförvaltaren till en annan bank eller kreditinstitut.

Det avtal som du har skrivit med din bank kommer att fortsätta gälla hos den nya banken som har tagit över lånet. Du kommer alltså inte att utsättas för någon förändring, utan det enda som kommer att hända är att det kan ta ett tag innan du vet vem du skall fortsätta att betala dina lån till.

Du kommer alltså inte att bli av med dina lån om din bank går i konkurs. Du kommer heller inte behöva betala hela summan direkt.

Har det något betydelse vad för typ av konto du har?

Det har en betydelse på vilken typ av konto du har dina pengar. Har du dina pengar på ett konto som du själv förfogar över, ISK eller fondkonto är tillgångarna där din privata egendom. Detta innebär att banken aldrig får lov att röra dessa värdepapper eller kontanter.

Trots detta gäller insättningsgarantin för de likvida medel du har på dessa konton. Utöver detta gäller även investerarskyddet, som vi har skrivit om ovan, för ISK och fondkonton.

När det kommer till kapitalförsäkring är läget lite annorlunda. Här gäller varken insättningsgarantin eller investerarskyddet. Här finns det istället ett skuldtäckningsregister. Skulle försäkringsbolaget gå i konkurs har du som kund så kallad förmånsrätt. Det mest troliga är att du kommer att få tillbaka det fulla värdet av ditt försäkringskapital. Det finns dock inga garantier på detta men Finansinspektionen har strikta regler och övervakar försäkringsbolag så att de skall ha råd att betala tillbaka.

Om nu en bankanställd bryter mot lagen och stjäl pengar från ditt konto kommer detta att behandlas som stöld och bli en rättsprocess i domstol.

Den statliga insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin skapades för att skydda pengar som är insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och institut.

Detta skydd innebär att om det institut där du har dina pengar försätts i konkurs får du ersättning av staten. Utöver att institutet går i konkurs kan även Finansinspektionen gå in och bestämma att insättningsgarantin ska träda in.

Insättningsgarantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade bolaget genom en så kallad resolution.

För att ett institut skall omfattas av insättningsgarantin krävs det att Finansinspektionen har gett tillstånd till institutet att ta emot kunders pengar på konto. För att se vilka bolag som omfattas av den statliga insättningsgarantin kan du kolla här.

Som jag har nämnt innan är upp till 950 000 kr skyddade per person och institut. Det finns även en möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kr. Det krävs dock att de extra pengarna är kopplade till en insättning som är kopplad till en viss typ av livshändelse, detta kan till exempel vara en försäljning av bostad.

Som i fallet med Swedbank 2008 så bidrar insättningsgarantin med en stabilitet som möjliggör att konsumenter kan känna sig trygga även i tider med finansiell oro. Denna garanti minskar förhoppningsvis incitamenten att kunderna tar ut sina pengar från banken i dåliga tider.

Insättningsgarantin finansieras av de institut som är anslutna. Instituten betalar avgifter som i sin tur sätts in på en fond och värdet på denna fond uppgick till 40,1 miljarder kr den 31 december 2017.

Sammanfattning

För att sammanfatta är dina pengar skyddade av den statliga insättningsgarantin och du kan få ersättning upp till 950 000 kr. Har du mer än 950 000 kr kan det vara en god idé att i oroliga tider sprida ut dina kontanter på ett antal olika banker.

[bctt tweet="För att sammanfatta är dina pengar skyddade av den statliga insättningsgarantin och du kan få ersättning upp till 950 000 kr."]

Dina värdepapper är din privata egendom och din bank får inte lov att blanda ihop dessa tillgångar med sina egna. Om nu detta mot förmodan skulle hända och banken går i konkurs och kan inte reda ut vilka tillgångar som är vems är du skyddad av investerarskyddet. Då har du rätt till en ersättning på upp till 250 000 kr. I det normala fallet kommer du dock att få tillbaka alla dina värdepapper.

Har du pengar eller värdepapper på fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring är detta din privata egendom och banken får inte lov att röra dessa tillgångar, detta gäller även likvider.

Som avslutning är jag ingen expert på ämnet utan det är på detta vis jag har uppfattat då rådande reglerna. Vill du vara mer säker rekommenderar jag dig att kontakta en expert på ämnet.

 • Dina pengar, upp till 950 000 kr, på en bankkonto är skyddat av den statliga insättningsgarantin.
 • Dina värdepapper är din privata egendom och banken får inte lov att röra dessa tillgångar.
 • Vid en potentiell konkurs kommer du i det normala fallet få tillbaka alla dina värdepapper.
 • Om nu banken har begått något misstag och de inte kan reda ut vilka tillgångar som är deras och dina är du skyddad av investerarskyddet.
 • Investerarskyddet ersätter upp till 250 000 kr.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Yana

  Tack för informationen och förklaringar för en som jag i denna djungel. Har alltid haft svårt med ”bank” språket 🙂 mycket förståelig och lätt skrivit. Tack 😉

  1. Vad roligt att du tyckte om inlägget! Om du har några fler funderingar kan du alltid skicka ett mejl till mig.

Lämna ett svar