You are currently viewing Bästa tiden under dagen att köpa aktier

Bästa tiden under dagen att köpa aktier

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock

Idag tänkte jag att vi skulle titta på om det finns en bästa tid under dagen att köpa aktier på. Är det så att OMXS30 har tendenser och beter sig likartat varje dag precis som i lite längre tidsperspektiv? 

Det är nämligen så att det finns en mer fördelaktig period att köpa aktier på under året. Historien har visat att det finns en fördel att endast köpa aktier från november till maj månad jämfört med maj till november. Detta har jag visat i Söndagsstrategin om “det bättre halvåret”, du finner inlägget här.

Utöver att det finns en bättre period på året att köpa aktier finns det även en bättre period under månaden.

Det har länge funnits en stark effekt vid namn “Månadsskifteseffekten”. Denna effekt innebar att det var en fördel att köpa aktier i slutet på månaden jämfört med övriga tillfällen. Aktier hade en tendens till att stiga i slutet på månaden. Detta förklarades med att pengar ofta strömmar in på aktiemarknaden i slutet på månaden tack vare vårt lönesystem. 

Denna effekt har dock avtagit och det visar sig att effekten har förflyttats till tidigare i månaden. I dagsläget finns det en fördel att köpa kring den 16:e och månaden kan delas upp i en bättre och sämre hälft. 

Den bättre delen av månaden  är från den 10:e fram till den 25:e och den sämre är då från den 25:e fram till den 10:e. Du kan läsa mer om när i månaden det är bäst att köpa aktier här.

Så det är kanske inte helt galet att tänka att det även borde finnas en mer fördelaktig period under dagen att köpa aktier. Denna period kan förstås bero på ett antal parametrar och likt månadseffekten kan ta förflyttas eller avta.

Idag kommer vi testa och se om det finns en bättre period att köpa aktier på och när den i så fall är. Vi kommer göra tester i lite olika marknadsfaser men även se hur resultaten ser ut för den närmaste perioden.

Testerna

Vi kommer alltså att testa om det finns en mer fördelaktig period under dagen att köpa aktier. För att testa detta kommer vi att dela in tradingdagen i nio olika perioder. Varje period kommer att vara en timme lång förutom den sista som kommer att vara från 17:00 till 17:25.

Vi kommer alltså att köpa varje timme från klockan 9 fram till 17:00. Varje affär kommer att vara en timme lång.

Vi kommer att köra testet på OMXS30, detta eftersom de flesta aktier har en tendens att efterlikna OMXS30s rörelser. 

Som jag nämnde tidigare kan den bästa perioden under dagen vara beroende av ett antal parametrar. Därför kommer vi att testa hur det ser ut om vi befinner oss i en positiv eller negativ marknadsfas. Jag anser att vi är i en positiv marknadsfas om OMXS30 har gjort en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde. Om det motsatta händer befinner vi oss en negativ marknadsfas.

Det kan även vara så att likt månadsskifteseffekten har denna “bästa” period under dagen ändrats genom åren. Därför kommer vi även att testa och se hur det ser ut de senaste fem åren.

Grund:
Entry: Varje timme fram till 17:00

Exit: Varje timme från klockan 10:00

Positiv marknadsfas:
Entry:
OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas
Entry: Varje timme fram till 17:00

Exit: Varje timme från klockan 10:00

Negativ marknadsfas:
Entry:
OMXS30 befinner sig i en negativ marknadsfas
Entry: Varje timme fram till 17:00

Exit: Varje timme från klockan 10:00

Sedan 2015:
Entry:
Varje timme fram till 17:00 (Testar sedan 2015-01-01)

Exit: Varje timme från klockan 10:00

 

Vi kommer att fokusera på 3 olika nyckeltal, snittavkastning (edge), sannolikhet för en vinstaffär (hitratio) och standardavvikelse (stdev).

Testerna idag kommer att göras med hjälp av Autotrader från Autostock. Detta är ett väldigt flexibelt och bra program med tillförlitlig intradag data. Autotrader är mitt ”go-to” program när jag behöver göra tester på intradag data. 

En stor fördel med Autotrader är att jag kan göra dessa tester idag som om jag handlade live, vi kommer alltså inte använda oss av stängningskursen eller öppningskurser. Istället kommer vi att titta på de kurser som vi hade fått om vi hade handlat på riktigt. Det finns få program där du kan testa strategier nere på ticknivå och Autotrader är ett utav dem.

Om du är intresserad av att titta vidare på Autotrader från Autostock kan du göra det här.

Bild från Analysbänken i Autotrader
Graf över affärer där vi köper strax efter öppning och säljer strax efter 10:00

Studien

Jag kommer att göra fyra olika tester där jag köper varje timme och varje affär är en timme lång.

Data

Studien sträcker sig från 2007-01-01 till 2019-01-27. De instrument som ingår i studien är OMXS30.

Resultat för när vi köper kring öppning i en negativ marknadsfas

Resultat

Grund

Name BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD
Entry signal 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Exit signal 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30
Market conditions
Edge (%) -0,0115 -0,0066 -0,0023 0,0028 0,0056 -0,0065 -0,0011 0,0040 0,0058
Stdev 0,7807 0,3791 0,2946 0,3276 0,2683 0,3408 0,3548 0,4372 0,2927
Hitratio 48,42% 49,84% 48,84% 50,76% 50,00% 47,68% 49,21% 50,25% 51,81%
Avg win (%) 0,51 0,25 0,20 0,20 0,18 0,22 0,25 0,29 0,18
Avg loss (%) -0,52 -0,28 -0,21 -0,21 -0,18 -0,23 -0,26 -0,30 -0,19
Max win (%) 6,33 3,27 1,83 3,78 2,90 2,82 2,09 4,06 3,27
Max loss (%) -7,41 -2,80 -2,23 -3,37 -1,71 -3,11 -2,61 -3,62 -4,64
Edge/Stdev -0,0147 -0,0173 -0,0078 0,0084 0,0209 -0,0192 -0,0031 0,0091 0,0200
ProfitFactor 0,9552 0,9500 0,9772 1,0286 1,0666 0,9417 0,9911 1,0280 1,0670
Start date 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29
End date 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08

Studerar vi dessa resultat kan vi se ett väldigt intressant mönster. Det ser ut som att snittavkastningen är som sämst direkt vid öppningen och timmen efter. Från klockan 11 och framåt ser det dock ut som att en vändning i marknaden brukar komma och snittavkastningen ökar. 

Från klockan 13:00 fram till 14:00 har vi dagens näst bästa timme och därefter minskar snittavkastningen igen innan USA börsen öppnar 15:30.

Efter 15:30 ökar snittavkastningen igen och den bästa snittavkastningen för dagen är faktiskt 17:00 till 17:25 trots att denna period endast är 25 minuter lång.

Det ser alltså ut som att mönstret är att det är en fördel att köpa kring botten vid kring 11-12 hålla affären fram till USAs öppning för att därefter köpa igen.

Om vi studerar standardavvikelsen kan vi tydligt se att den första timmen är den absolut mest volatila. Efter den volatila starten på dagen sjunker standardavvikelsen fram till kring lunchtid för att därefter öka igen.

Sannolikheten för en vinstaffär uppvisar ungefär samma mönster som snittavkastningen. De två bästa perioderna är kring 12-13 och 16- fram till stängning.

Sammanfattning:
Den svagaste perioden på dagen är helt klart den första timmen. Därefter har OMXS30 en tendens att återhämta sig för att därefter falla lite igen innan USA öppnar för att därefter avsluta starkt.

Positiv marknadsfas

Name BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD
Entry signal 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Exit signal 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30
Market conditions PF PF PF PF PF PF PF PF PF
Edge (%) 0,01 -0,0082 -0,00591 0,00011 0,00797 -0,00335 -0,00068 -0,00106 0,00743
Stdev 0,551 0,303 0,232 0,253 0,208 0,270 0,293 0,327 0,242
Hitratio 49,3% 50,0% 47,1% 51,3% 50,8% 47,8% 50,0% 49,9% 51,9%
Avg win (%) 0,405 0,207 0,170 0,156 0,148 0,183 0,210 0,230 0,164
Avg loss (%) -0,390 -0,237 -0,171 -0,175 -0,147 -0,185 -0,222 -0,242 -0,168
Max win (%) 5,36 1,54 0,93 1,67 1,19 2,66 1,71 2,66 2,53
Max loss (%) -3,61 -2,8 -1,89 -2,43 -1,51 -2,18 -1,91 -1,75 -2,74
Edge/Stdev 0,0181 -0,0271 -0,0254 0,0004 0,0383 -0,0124 -0,0023 -0,0033 0,0307
ProfitFactor 1,053 0,927 0,931 1,001 1,119 0,963 0,994 0,991 1,096
Start date 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29 2006-12-29
End date 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08

När vi istället studerar när OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas ändras resultaten lite. Snittavkstningen för den första timmen är i det här fallet positivt, det intressanta är dock att snittavkastningen fortfarande är negativ för timmarna som följer.

Förutom att den första timmen har en positiv, till och med den starkaste, snittavkastningen är mönstret intakt. OMXS30 är överlag lite svagare på morgonen, därefter kommer det en återhämtning kring lunch. Därefter följer en svagare period kring USAs öppning och till sist avslutar OMXS30 starkt igen.

Även i en positiv marknadsfas uppvisar standardavvikelsen samma mönster. Vi kan se att den mest volatila stunden på dagen är kring öppning. 

När vi studerar sannolikheten för en vinstaffär kan vi se en väldigt intressant sak. Trots att den första timmen hade den bästa snittavkastningen är sannolikheten för en vinstaffär under 50%. Detta säger mig att de gånger OMXS30 stiger den första timmen stiger den rejält.

Sammanfattning:
Under en positiv marknadsfas har den första timmen den bästa snittavkastningen, men fortfarande en hitratio på under 50%. Utöver detta visar OMXS30 upp ett likartat mönster för vilka perioder som är starkast.

Negativ marknadsfas

Name BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD
Entry signal 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Exit signal 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30
Market conditions NF NF NF NF NF NF NF NF NF
Edge (%) -0,0533 -0,0034 0,0046 0,0075 0,0011 -0,0126 -0,0019 0,0136 0,0121
Stdev 1,09 0,49 0,39 0,44 0,36 0,45 0,45 0,59 0,42
Hitratio 46,7% 49,6% 52,1% 49,7% 48,4% 47,4% 47,7% 50,9% 50,9%
Avg win (%) 0,708 0,331 0,262 0,273 0,243 0,296 0,329 0,401 0,271
Avg loss (%) -0,754 -0,364 -0,296 -0,275 -0,243 -0,310 -0,320 -0,411 -0,267
Max win (%) 6,330 3,270 1,830 3,780 2,900 2,820 2,090 4,060 3,410
Max loss (%) -7,410 -2,570 -2,230 -3,370 -1,710 -3,110 -2,610 -3,620 -4,250
Edge/Stdev -0,05 -0,01 0,01 0,02 0,00 -0,03 0,00 0,02 0,03
ProfitFactor 0,8610 0,9798 1,0347 1,0581 1,0090 0,9173 0,9880 1,0713 1,0965
Start date 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01 2007-11-01
End date 2019-07-01 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-28

Likt tidigare tester sticker fortfarande den första timmen på dagen ut. I detta fall är snittavkastningen väldigt negativ och betydligt större än övriga snittavkastningar. Utöver detta kan vi se samma mönster som tidigare, efter en svag inledning kommer det starkare perioder kring 11-12. Efter de starkare perioderna kommer en svagare period innan USA öppnar och efter dess öppning kommer en stark period igen.

Standardavvikelsen uppvisar samma mönster som tidigare tester men det är ganska tydligt att standardavvikelsen är betydligt högre i en negativ marknadsfas jämfört med i en positiv marknadsfas. 

Även sannolikheten för en vinstaffär uppvisar samma mönster.

Sammanfattning:
Den första timmen i en negativ marknadsfas är väldigt volatil och är den absolut svagaste perioden på dagen. Utöver detta uppvisar OMXS30 samma mönster som för övriga tester.

Sedan 2015

Name BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD BTOD
Entry signal 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Exit signal 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:30
Market conditions
Edge (%) -0,017 0,002 0,012 -0,007 0,004 -0,010 -0,002 -0,006 0,001
Stdev 0,569 0,283 0,230 0,257 0,194 0,224 0,275 0,296 0,193
Hitratio 47,0% 48,6% 51,1% 50,8% 47,3% 46,9% 48,4% 49,0% 51,9%
Avg win (%) 0,409 0,207 0,171 0,148 0,143 0,149 0,200 0,209 0,123
Avg loss (%) -0,432 -0,216 -0,170 -0,185 -0,133 -0,165 -0,208 -0,227 -0,138
Max win (%) 2,590 1,860 1,270 1,460 1,500 1,460 1,710 2,660 0,800
Max loss (%) -5,510 -1,580 -1,850 -3,370 -1,460 -2,180 -1,910 -1,640 -3,030
Edge/Stdev -0,030 0,007 0,050 -0,028 0,023 -0,046 -0,008 -0,020 0,005
ProfitFactor 0,918 1,021 1,152 0,913 1,070 0,871 0,979 0,945 1,014
Start date 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01 2015-01-01
End date 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08 2019-10-08

Det ska nu bli intressant att se om även de senaste fem åren uppvisar samma mönster som hela perioden. Vi kan se att den första timmen är den svagaste och därefter följer de lite bättre perioder. 

Innan USA öppnar blir det en lite sämre period igen, till skillnad från övriga tester är dock snittavkastningen inte lika stark för stängningen. 

Volatiliten ser ungefär likadan ut för denna period som för hela perioden, starten på dagen är den mest volatila.

Jag anser att även sannolikheten för en vinstaffär visar samma mönster som tidigare tester. Mest troligt för en vinstaffär är kring 11-12 och vid stängning.

Sammanfattning:
De senaste fem åren visar upp samma mönster som hela perioden. Svagaste perioden är vid öppning och den starkaste är kring lunch och stängning.

Slutsats

Efter att ha studerat våra fyra olika tester kan jag tycka att det finns ett relativt tydligt mönster. Den svagaste perioden på dagen är ofta den första timmen, det är också denna timme som är den mest volatila. 

Efter denna timme kommer det ofta en lite starkare period kring klockan 11-12. Innan USA öppnar blir det återigen en lite svagare period och ofta avslutar OMXS30 relativt starkt.

I en positiv marknadsfas finns det dock en tendens till att öppningen för med sig en positiv snittavkastning, dock är sannolikheten för en vinstaffär fortfarande under 50%,

Så när ska man köpa aktier under dagen?

Denna fråga är lite mer komplex än vad den låter och beroende på hur vi handlar och vad vi letar efter kommer svaret att vara lite olika.

Vi kan börja med att konstatera att den första timmen är den svagaste och den absolut mest volatila. Dock under positiva marknadsfaser för den första timmen med sig bra rörelser som kan utnyttjas.

Letar vi efter bra tillfällen att ta en jämviktspendlande affärer är perioden kring klockan 10:00-12:00 väldigt intressant. Detta då OMXS30 ofta har en svag period i början på dagen och ofta har en lite bättre period kring 11:00-12:00. 

Utöver denna period är även de två sista timmarna innan stängning ofta starka.

Så när vi ska köpa under dagen beror på hur vi handlar och hur länge vi vill hålla våra affärer. Det vi kan komma fram till är att OMXS30 har en tendens till att uppvisa ett visst mönster som vi troligtvis kan utnyttja för att göra bra affärer. 

Dessa tester är baserade på historisk data och det finns inga garantier att OMXS30 kommer att fortsätta uppvisa samma mönster. De mönster som jag tycks se är ett genomsnitt och varje dag kommer inte att visa upp detta mönster.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar