Du visar för närvarande Blanka med Death Cross

Blanka med Death Cross

Ännu en vecka har gått och börsen har varit lite upp och ner. Tidigt i veckan satte vi nya 100 dagars högsta nivåer och på fredagen fick vi ett riktigt stort nedställ. Sentimentsnivån för den senaste uppgången ligger vid 1585 och den nivån blev punkterad i fredags. Det skall bli intressant och se hur djup och långvarig denna rekyl blir.

Men nog om OMXS30 och dagsläget, det är söndag och vi skall titta på en ny strategi.

För några helger sedan tog vi oss en titt på den klassiska signalen Golden Cross. Vi skall idag titta på dess motsats, Death Cross. Denna signal har troligtvis funnits lika länge som Golden Cross men frågan är om den visar upp ett lika bra resultat.

Om du vill ta dig en titt på studien som Golden Cross signalen kan du göra det här.

För att färska upp minnet lite skall vi först titta på indikatorn i Death Cross signalen, glidande medelvärden. Vet du redan allt du behöver veta om glidande medelvärden kan du med gott samvete hoppa över denna bit.

Idag skall vi för första gången titta på en strategi som går kort, vi kommer alltså att blanka. För er som inte är så bekanta med detta kommer jag att kort gå igenom vad det innebär att blanka och vad för utmaningar det finns med att gå kort.

Kort om att gå kort

Att gå kort eller att blanka innebär att man säljer ett finansiellt instrument som man egentligen inte äger. Anledning till varför man vill göra detta är för att kunna tjäna pengar även om priset på ett finansiellt instrument sjunker.

Vad menar jag med då att du inte egentligen äger det finansiella instrumentet. Det du gör när du blankar är att du lånar ett finansiellt instrument som du därefter säljer. Därefter hoppas du på att du kan köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett billigare pris och därefter lämna tillbaka det finansiella instrumentet till sin ”riktiga” ägare.

Om du lyckas med att köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett lägre pris än vad du sålde dem för och denna summa överstiger de avgifter du måste betala, till den som du har lånat det finansiella instrumentet av, har du tjänat pengar på en nedgång.

Om nu det motsatta händer, alltså att priset stiger, kommer du vara tvungen att köpa tillbaka instrumentet till ett högre pris och du har då förlorat pengar. Här ligger en av riskerna med att blanka, en aktie kan endast gå ned 100% medans uppsidan är oändlig. Därför finns det en förhöjd risk att just blanka.

Utöver detta har driften på börsen varit uppåt de senaste 100 åren. Om du då satsar på en nedgång går du alltså emot denna drift vilket försvårar din situation. Därför gäller det att vara väldigt selektiv när du blankar.

Vi skall idag titta på en blankningsstrategi som är långsiktig och se hur väl den fungerar.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske mest utav välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf. Det är så vanligt att många analytiker på banker och institutioner har det på sina grafer utan att riktigt veta innebörden eller hur man skall använda dem.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en säljsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Som jag nämnde skall vi använda oss av ett 50- respektive 200-dagars glidande medelvärde.

OMXS30 med glidande medelvärden

Death Cross

Death Cross är en väldigt simpel signal som är raka motsatsen till ett Golden Cross. Signalen bygger på ett glidande medelvärdes kors. Detta betyder att ett glidande medelvärde skär igenom ett annat, bildar alltså ett “kors”.

Golden Cross strategin är väldigt populär men Death Cross strategin är inte lika populär. Death Cross används oftast som en exit signal till Golden Cross signalen.

Jag har lärt mig att det skall vara ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa ned genom ett 200 dagars för att det skall vara ett Death Cross. Vad jag har förstått i djupare studier på ämnet är inte detta ett måste. Du kan alltså välja vilket kortare medelvärde du vill som skall korsa ned genom ett längre.

Oftast används dock MA50 och MA200 som medelvärden för ett Death Cross. Anledningen till detta är att ofta är det så att utbrott som sker på längre tidshorisonter har en större chans att att bli utbrott som håller i sig en längre period.

Ett Death Cross betyder att den medellånga trenden är svagare jämfört med den långa trenden. Detta skall då medföra ett trendskifte och att aktien eller index kommer att röra sig i en negativ trend den kommande tiden.

När stänger vi en affär om vi har tagit affären på grund av ett Death Cross. Vi kommer att stänga positionen när det motsatta händer,  alltså ett Golden Cross.

Death Cross signaler för OMXS30

Strategin – Death Cross

Entry (Säljer):
MA50 korsar ner under MA200

Exit (Köper):
MA50 korsar upp över MA200

Studien

Jag tänkte berätta hur jag har tänkt att gå igenom denna studie. Jag tänkte först att analysera hur väl Death Cross strategin fungerar på OMXS30. Därefter kommer jag att titta på hur väl strategin fungerar på aktierna i OMXS30.

I båda fallen kommer vi att gå kort, vi kommer att sälja aktier när vi får ”entry” signal och köpa tillbaka aktierna när vi får vår ”exit” signal.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 för aktierna i studien och för OMXS30 sträcker sig studien på 1995-01-01 till 2018-12-31. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Death Cross – OMXS30

NameDeath Cross
Entry signalDeath Cross
Exit signalGolden Cross
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)4,70
Stdev19,38
Hitratio53,8%
Avg win (%)16,96
Avg loss (%)-9,61
Max win (%)38,82
Max loss (%)-22,64
Edge/Stdev0,24
Trades13
ProfitFactor2,06
TiM143,59
Edge/Day (%)0,03
Start date1998-02-12
End date2018-12-28

Death Cross – Aktier i OMXS30

NameDeath Cross
Entry signalDeath Cross
Exit signalGolden Cross
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)-4,01
Stdev13,44
Hitratio31,1%
Avg win (%)11,42
Avg loss (%)-10,98
Max win (%)47,86
Max loss (%)-44,86
Edge/Stdev-0,30
Trades193
ProfitFactor0,47
TiM119,46
Edge/Day (%)-0,03
Start date2010-04-12
End date2018-12-28

Slutsats

Vi kan se att om vi applicerar strategin på OMXS30 får vi en vinstgivande strategi. Edgen ligger på 4,7% och hitration på 54%. Detta kan väl anses vara okej men problemet ligger i att vi endast har 13 affärer.

Detta är på tok för lite för att jag skall med gott samvete kunna säga att denna strategin fungerar bra på OMXS30.

Om vi utökar antalet instrument vi kör strategin på så att vi kör strategin på aktierna som finns i OMXS30 får vi ett helt annat resultat. Vi kan här se att vår snittavkastning är negativ och den är inte lite negativ i heller. Vår genomsnittliga affär går minus med 4% och hitration ligger på 31%. Jag tror inte jag behöver nämna att detta inte är en bra strategi.

Det är dock värt att nämna att jag har ”endast” gjort tester från 2010 och framåt. Det kan vara så att strategin har fungerat bättre tidigare och kanske kan komma att fungera bra i framtiden. Det vi dock kan vara säkra på är att de senaste 9 åren har strategin inte fungerat bra.

Det som är väldigt intressant med dessa resultat är att om vi studerar grafen för denna strategi ser kurvan väldigt bra ut om vi hade vänt på kriterierna. Alltså att istället för att vi blankar när MA50 korsar ner under MA200 så köper vi. Om jag gör ett test med dessa kriterier istället får jag detta utfall.

NameDeath Cross
Entry signalDeath Cross Köp
Exit signalGolden Cross Sälj
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)4,01
Stdev13,44
Hitratio68,9%
Avg win (%)10,98
Avg loss (%)-11,42
Max win (%)44,86
Max loss (%)-47,86
Edge/Stdev0,30
Trades193
ProfitFactor2,13
TiM119,46
Edge/Day (%)0,03
Start date2010-04-12
End date2018-12-28

Eftersom att vi har vänt på kriterierna tittar vi nu inte längre på en trendföljande strategi utan vi studerar en jämviktspendlande strategi. En strategi som köper när en aktie har fallit lite för mycket och förhoppningsvis kommer göra en uppstuds inom kort. Vi kan se att detta verkar fungera väl, en edge på 4% och 69% av affärerna slutar med vinst. Det är alltså betydligt bättre att köpa än att sälja när vi får ett Death Cross.

Detta visar oss hur svårt det är att gå kort. Att blanka aktier är väldigt svårt och när jag gör det gör jag det endast upp till ungefär tre dagar eller som en hedge för mina långsiktiga positioner. Jag har inte än hittat någon strategi för att gå kort som skulle få mig att vilja gå kort en längre tidsperiod i en aktie.

Som jag nämnde tidigare är driften på börsen uppåt och vi går emot denna drift när vi blankar. 

Resultaten i denna lilla studie har bevisat för oss att om man har en strategi som fungerar för att gå lång, alltså köpa aktier, kan man inte bara vända på kriterierna och därefter gå kort med samma strategi och förvänta sig ett likartat resultat.

[bctt tweet="Resultaten i denna lilla studie har bevisat att om du har en strategi som fungerar för att gå lång, kan du inte bara vända på kriterierna och därefter gå kort med samma strategi och förvänta sig ett likartat resultat."]

Börsen fungerat inte så, det som fungerar på ena hållet måste inte fungera på det andra. Med allt detta sagt skall jag försöka tills nästa söndag komma på en blanknings strategi som är vinstgivande. Det kommer bli svårt men det är alltid roligt med lite utmaningar.

Detta som jag har presenterat är historisk data och vi vet inte hur strategierna kommer att prestera i framtiden. Det troligaste är dock att vi kommer få ett liknande resultat. Har du en fråga så tveka inte på att lämna en kommentar eller att kontakta mig genom vår chat här på hemsidan. Jag hoppas att detta har bidragit med värde till dig och att du får en bra dag. 

Strategier för att gå kort

Denna strategin var alltså inte bra för att gå kort. Jag har dock tittat på en annan blankningsstrategi som har ett betydligt bättre resultat.

Denna strategi handlar om att vi ska utnyttja volatilitets explosioner. Vi vill gå kort i en aktie när volatiliteten i aktien och index är högt och när RSI(2) ligger över ett visst värde. Med dessa kriterier får vi faktiskt en relativt bra strategi för att gå kort. Vill du se inlägget om strategin kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar