Du visar för närvarande Blanka med volatilitets explosioner

Blanka med volatilitets explosioner

Ännu en vecka har gått och denna veckan har varit minst lika händelserik som föregående. Kaoset i Swedbank fortsätter och OMXS30 är nu nere vid sitt 200 dagars glidande medelvärde. Det kommer helt klart bli intressant och se hur nästa vecka kommer att arta sig.

Som jag lovade förra veckan skall vi idag försöka sätta ihop en blanknings strategi som är vinstgivande.

Att sätta ihop mekaniska blanknings strategier är något jag tycker är väldigt svårt och när jag själv blankar använder jag mycket diskretionära inslag. Vad jag menar med en mekanisk strategi är en strategi som köper och säljer när ett antal kriterier är uppfyllda och det finns inga gråzoner. Antingen är det en köpsignal eller så är det inte det.

Eftersom vi skall blanka idag går jag fört kort igenom vad det innebär att blanka. Vill du lära dig mer om vad det innebär att blanka, hur du blankar och vad det finns för alternativ till “traditionell” blankning kan du ta dig en titt på min artikel om just dessa ämnen här.

Jag kommer även att använda mig av Bollinger band bredd och Relative Strength Index, jag går även igenom dessa indikatorer lite kort.

Kan du redan allt detta kan du med gott samvete hoppa över dessa delar i studien.

Kort om att gå kort

Att gå kort eller att blanka innebär att man säljer ett finansiellt instrument som man egentligen inte “äger”. Anledning till varför man vill göra detta är för att kunna tjäna pengar även om priset på ett finansiellt instrument sjunker.

Vad menar jag med då att du inte egentligen “äger” det finansiella instrumentet. Det du gör när du blankar är att du lånar ett finansiellt instrument som du därefter säljer. Därefter hoppas du på att du kan köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett billigare pris och därefter lämna tillbaka det finansiella instrumentet till sin “riktiga” ägare.

Om du lyckas med att köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett lägre pris än vad du sålde dem för och denna summa överstiger de avgifter du måste betala, till den som du har lånat det finansiella instrumentet av, har du tjänat pengar på en nedgång.

Om nu det motsatta händer, alltså att priset stiger, kommer du vara tvungen att köpa tillbaka instrumentet till ett högre pris och du har då förlorat pengar. Här ligger en av riskerna med att blanka, en aktie kan endast gå ned 100% medans uppsidan är oändlig. Därför finns det en förhöjd risk att just blanka.

Utöver detta har driften på börsen varit uppåt de senaste 100 åren. Om du då satsar på en nedgång går du alltså emot denna drift vilket försvårar din situation. Därför gäller det att vara väldigt selektiv när du blankar.

Vi skall idag titta på en blankningsstrategi som är väldigt kortsiktig och se hur väl den fungerar.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI(14) - Relative Strength Index

Kort om Bollinger band bredd

Indikatorn Bollinger bands används för att räkna ut Bollinger band bredd eller som det även kallas BBW. Bollinger bands är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Den vanligaste inställningen är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20. Det är även dessa inställningar jag använder mig utav.

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

Strategi

Som jag har sett i min studie om RSI(2), är inte den negativa edgen speciellt stabil för höga värden på RSI(2). Med detta menar jag att högre värden på RSI(2) behöver inte ge en bättre negativ edge. Istället för att vi skall kräva att RSI(2) skall vara över 99 kommer vi att kräva att RSI(2) skall vara över 96.8.

Vi kommer även att kräva att både aktien och index har gjort stora rörelser innan vi tar en affär. Anledningen till detta är tvåfaldig. RSI(2) indikerar jämviktspendling bättre när volatiliteten i aktien och index är stor.

Utöver detta är ofta volatiliteten högre i nedgångsfaser, vilket kan vara en fördel för oss när vi blankar, eftersom läget på börsen är lite mer skakigt och driften uppåt på börsen är kanske inte lika stor.

Vi kommer därför att kräva att aktien har en BBW på över 20 och att OMXS30 har en BBW på över 10.

När jag blankar vill jag vara kortsiktig och väljer därför att köra en exit där vi stänger affären den första dagen vi har en vinst eller senast efter tre dagar. Har det gått tre dagar sedan vi köpte och vi har ingen vinst kommer vi alltså att stänga affären.

Detta kommer att resultera i en strategi som ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) > 96.8
BBW(Aktie) > 20
BBW(OMXS30) > 10

Exit:
Stänger på första vinstgivande dag eller senast efter 3 dagar

Jag kommer att kalla strategin för Double Volatility Too High (V22H), det eftersom aktien står för högt när både volatiliteten i aktien och i index är väldigt hög. Ett namnge strategier är en god idé och något jag ständigt försöker göra.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 till 2018-12-31. De aktier jag har valt att studera är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

NameV22H
Entry signalRSI(2) > 96.8 + BBW > 20
Exit signalFörsta vintgivande dag eller senast efter 3 dagar
StocksOMXS30
Market conditionsBBW > 10
Edge (%)1,20
Stdev4,02
Hitratio81,0%
Avg win (%)2,52
Avg loss (%)-4,51
Max win (%)20,11
Max loss (%)-17,62
Edge/Stdev0,30
Trades184
ProfitFactor2,45
TiM1,67
Edge/Day (%)0,72
Start date2006-06-29
End date2018-11-05
V22H med trades som X-axel
V22H med datum som X-axel

Sammanfattning

Som du kan se lyckades vi sätta ihop en vinstgivande blankningsstrategi. Genomsnitts affären ger oss en vinst på 1,2% och hela 81% av affärerna slutar med vinst. Edgen/Standardavvikelsen är bra och detta klassar jag nästan som en bra strategi.

Vi kan se att vi får inte jättemånga affärer och en stor del av affärerna kommer tyvärr samtidigt. Vi kan se i den första grafen att avkastningskurvan ser bra och fin ut.

Tittar vi istället på graf två, där x-axeln består av datum, ser vi tydligt att många av affärerna sker samtidigt.

Detta gör att om vi skulle ha kört denna strategin live hade vi troligtvis inte kunnat ta alla affärer samtidigt och resultatet hade varit annorlunda. Det troliga är att resultatet hade varit sämre.

Det är alltså inte lätt att sätta ihop en bra blankningsstrategi. Det du kan göra är att använda diskretionära inslag för att göra strategin bättre. Du kan använda V22H som en heads up för att varna dig om att aktien troligtvis inom en snar framtid kommer få en liten dipp. Därefter kan du med hjälp av diskretionära inslag bestämma om du skall ta affären eller inte.

Diskretionära inslag kan vara t.ex. att aktien har en negativ TN-info i ryggen, att det är en svag aktie i en svag sektor eller att det är ett bolag som har varit i mycket blåsväder på sistone. Det kan även vara tydliga gap motstånd, 00-nivåer, utstickande toppar eller ATH-nivåer.

[bctt tweet="Diskretionära inslag kan vara t.ex. att aktien har en negativ TN-info i ryggen, att det är en svag aktie i en svag sektor eller att det är ett bolag som har varit i mycket blåsväder på sistone."]

Som vanligt är detta historisk data och det finns inga garantier på att V22H kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden.

Jag hoppas detta har gett dig lite idéer och inspiration till hur du kan blanka kortsiktigt och om du har något tips på bra blankningssignaler dela gärna med dig av dem till mig i vår chat eller som en kommentar.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

Lämna ett svar