Du visar för närvarande Vad blankning innebär och hur det fungerar

Vad blankning innebär och hur det fungerar

Vad är blankning?

Att blanka, eller att gå kort som det även heter, innebär att du säljer ett finansiellt instrument som du har lånat av någon annan. Detta gör du för att kunna tjäna pengar när ett instrument minskar i värde. Skillnaden mellan instrumentets försäljningspris och det pris du sedan köper tillbaka instrumentet för är din vinst.

När vi köper finansiella instrument eller aktier gör vi det i förhoppning att aktien skall stiga i värde. Men när vi blankar vill vi att motsatsen skall hända, vi vill att aktien skall minska i värde. Eftersom att vi har sålt aktien, det vi gör när vi blankar en aktie, till ett högre pris vill vi att aktien skall minska i pris så att vi kan köpa tillbaka aktien och lämna tillbaka den till den personen du har lånat aktien av.

Hur fungerar det?

Grunden i att blanka går ut på samma sak som när du köper aktier, du vill sälja aktien till ett högre pris än vad du köper den för. Skillnaden är dock att när du blankar är processen omvänd. Istället för att först köpa aktien för att därefter sen sälja kommer du att först sälja aktien för att därefter köpa tillbaka aktien.

Du kanske tycker att detta låter lite underligt och hur kan man sälja något först utan att äga det. När du blankar lånar du först aktier av någon annan som du därefter säljer. När du sen köper tillbaka aktierna lämnar du tillbaka dem till personen du lånade dem av och betalar en avgift till dem som kompensation att du fick låna aktierna.

När du blankar kommer du alltså ha ett krav på dig att någon gång i framtiden lämna tillbaka aktierna till den personen som du lånade aktierna av.

Lyckas du med att sälja aktien till ett högre pris än vad du tvingas köpa tillbaka dem för har du alltså lyckats tjäna pengar på en nedgång i aktien. Att blanka öppnar alltså upp en helt ny dimension för aktiehandel. Vi kommer att diskutera detta lite längre ned i detta inlägg men en liten förvarning är att beroende på tidshorisont för dina investeringar är det oftast betydligt svårare att blanka aktier än att köpa.

En lönsam blankningsaffär

Låt säga att du tror att H&M B kommer att fortsätta sin långsiktiga trend neråt och du bestämmer dig för att försöka tjäna lite pengar på detta. När du lånar H&M B står dem i 150 kr, vilket också är summan du säljer dem för. 

Efter 3 veckor har H&M B fortsatt att sjunka och står nu i 140 kr. Du känner dig nöjd med detta och köper då tillbaka H&M B och lämnar tillbaka lånet av aktier, att aktiernas marknadsvärde har minskat spelar ingen roll.

Detta kommer att resultera i att när du skulle lämna tillbaka dina lånade H&M B aktier köpte du dem för 140 kr och när du sålde dem kostade dem 150 kr. Du kommer alltså ha tjänat 10 kr/aktie som du valde att blanka. I detta exempel har jag inte räknat med courtage och avgifter, den riktiga vinster kommer att påverkas utav dessa faktorer.

En olönsam blankningsaffär

Du tycker att AstraZeneca har stigit lite väl mycket på sistone och bestämmer dig för att blanka aktien. Du väljer att blanka 100 st AstraZeneca-aktier till priset av 700 kr. Efter en månad har priset skjutit i höjden och AstraZeneca är i dagsläget värd 800 kr.

Du bestämmer dig för att du måste stänga din position och köper då tillbaka 100 st AstraZeneca aktier för priset 800 kr/st och därefter lämnar din bank/mäklare tillbaka aktierna till dem du lånade dem av.

Du kommer alltså att ha förlorat 100 kr per aktie som du blankade, du kommer alltså att ha förlorat 10 000 kr på affären plus eventuella avgifter.

Hur blankar du rent praktiskt?

Hur går du då tillväga om du vill blanka en aktie. Först så måste du ta reda på vad din bank/mäklare har för avtal. Ofta måste du ingå i ett antal avtal med din bank/mäklare för att du skall kunna blanka en aktie.

Ofta kommer du att behöva skriva på ett ramavtal, som behandlar de förpliktelser som finns mellan dig och den som lånar ut aktier till dig. Utöver detta kräver även många banker att du skriver på ett kreditavtal. Detta eftersom det finns en risk att din blankningsposition kommer att få ett negativt värde. När du blankar finns det en risk att du kommer att förlora alla de pengar du satsade i affären men även att du blir skyldig banken/mäklaren pengar.

En aktie kan bara sjunka med 100% men har potentialen har kunna öka med en oändlighet. Därför finns det en risk att du kan bli skyldig pengar när du blankar en aktie.

Detta kanske blir lättare att förstå med ett exempel.

Låt säga att du valde att blanka 1000 st SSAB A aktier i början på 2016 när de stod i 15 kr. I slutet på 2017 hade kursen mer än dubblats och stod då i 35 kr. Du tycker att din förlust är tillräckligt stor och väljer att stänga din blankningsposition. När du sålde SSAB A aktier i början på 2016 hade du 15 000 kr på ditt konto och fick du in ytterligare 15 000 kr när du sålde SSAB aktierna. Nu när du skall köpa tillbaka dina SSAB A måste du betala 35 000 kr. Du kommer alltså ha gjort en förlust som är större än den summa du har på ditt konto och du blir då skyldig din bank/mäklare pengar.

Ofta finns det dock säkerhetskrav som ser till att detta inte skall inträffa, men när du blankar är det viktigt att komma ihåg att dina förluster kan bli större än 100%.

När du har gjort dessa avtal med din bank/mäklare kan du börja blanka aktier. Oftast är detta en väldigt enkel process där du letar upp den aktie du vill blanka och skriver in antalet aktier du vill blanka. Istället för att klicka på köpknappen så trycker du på att säljknappen. För att det skall bli en blankningsposition krävs det att du säljer ett större antal aktier än det du har på din depå.

När du vill stänga din position gör du det genom att köpa tillbaka samma antal aktier som du valde att blanka. Allt det administrativa kommer din bank/mäklare att sköta.

Alternativ till “traditionell” blankning

Istället för att blanka aktier på detta vis går det att spekulera i nedgång på andra sätt. Det finns ofta finansiella instrument som möjliggör att du kan spekulera i nedgång utan att du ingår i blankningsavtal med din bank.

Mini futures

Ett av dessa sätt är att handla med Mini futures. Detta är en börshandlad produkt som följer den underliggande produkten. Den underliggande produkten kan t.ex. vara en aktie, råvara eller index. Ofta finns det Mini futures där du kan spekulera i både uppgång som nedgång vilket möjliggör för dig att “gå kort” i en aktie utan att behöva ingå i blankningsavtal med din bank/mäklare.

Utöver detta finns det i heller ingen risk att du förlorar mer än 100% på en ”blankningsaffär” med en Mini future.

Innan du börjar med detta dock råder jag dig att läsa på mer om Mini futures och prata med din bank eftersom detta är en instrument med hävstång vilket kan betyda en förhöjd risk för dig.

Det finns tyvärr inte Mini futures för alla aktier på den svenska börsen men här kan du se vilka som finns tillgängliga här. Det du måste göra för att se vilka aktier som är tillgängliga för blankning är att välja en Mini short, en Mini futures som spekulerar i nedgång, och därefter välja “Aktie” för att se vilka Mini futures för aktier som finns tillgängliga.

Om du vill lära dig mer om Mini futures har jag skrivit ett informationsrikt inlägg om just detta. I inlägget kommer du få lära dig allt du behöver veta för att handla med Mini futures. Du finner inlägget här.

CFD

Ett annat sätt att kunna spekulera i nedgång är med hjälp av CFD:er. Ett CFD-kontrakt, eller Contract for Difference, är ett avtal mellan en köpare och säljare om den prisskillnad som uppstår i ett underliggande instrument från tidpunkten då kontraktet öppnas tills det att det stängs. Säljaren i detta fallet kommer alltid att vara en bank eller en mäklare.

Ett CFD-kontrakt är ett derivatinstrument som kan liknas vid en termin. Det som skiljer ett CFD-kontrakt från en termin är att en CFD har i de flesta fall en oändlig löptid. För att stänga en CFD-kontrakts position måste du helt enkelt lägga in en lika stor order som du äger fast i motsatt riktning.

Ett CFD-kontrakt kan kopplas till alla olika sorters underliggande produkter, det kan t.ex. vara index, aktier, råvaror men även optioner. CFD-kontrakt är även ett hävstångsinstrument vilket betyder att du kan handla för mer än vad du har på ditt konto, vilket också kan innebära en förhöjd risk för dig.

En stor fördel med CFD kontrakt är att du kan gå både lång och kort i dem. För att gå kort trycker du bara på säljknappen istället för köpknappen. Det kommer alltså att fungera på liknande sätt som när du blankar vanliga aktier.

Innan du börjar med CFD handel råder jag dig att bli lite mer insatt i ämnet och prata med en expert om vilka risker som finns med CFD handel. Jag har skrivit en lite längre artikel om just CFD handel som du kan läsa den här.

Utöver dessa två sätt finns det även andra sätt att blanka aktier på. De flesta sätten påminner om Mini futures och CFD:er och jag har därför valt att inte ta med dem. Jag föredrar att arbeta med CFD:er och Mini futures.

Blankningsbara aktier hos Avanza och Nordnet

Omsättningen i börsbolag styr ofta om de är blankningsbara eller inte. En för låg omsättning gör att bolagen ofta inte går att blanka. Det är vanligtvis stora börsbolag som är tillgängliga för blankning men det finns även tillgängliga bolag på de mindre listorna.

Det är även så att ofta är det billigare att låna aktier med stor omsättning jämfört med bolag med låg omsättning.

Tyvärr finns det inte en möjlighet att blanka alla aktier hos Avanza och Nordnet. Det är nämligen så att aktien måste vara godkänd för blankning. De aktier som du kan blanka hos Avanza finner du här och de aktier som du kan blanka hos Nordnet finner du här.

Vem äger egentligen aktierna vid blankning?

När du blankar en aktie förs äganderätten av aktien först över från den personen du lånar aktien av till dig för att därefter när du säljer aktien går äganderätten till den person du sålde aktien till.

Detta i sin tur innebär att den som har lånat ut aktierna mister sin rösträtt under tiden som den har lånat ut aktierna. Dock har långivaren en fordran på blankaren vilket betyder att långivaren kan kräva tillbaka aktierna när som helst. Detta resulterar då i att blankaren måste köpa tillbaka samma antal aktier och ge tillbaka till långivaren.

Om en aktie skulle ge utdelning under tiden du har blankat den måste du betala utdelning till den personen som du har lånat aktien av. Skulle bolaget göra en nyemission blir du skyldig att leverera teckningsrätter till långivaren.

Oäkta blankning

Förutom det vi hittills har gått igenom finns det även något som kallas för en oäkta eller naken blankning. Detta innebär att du blankar en aktie med du gör inget aktielån. Du kommer alltså att sälja en aktie som du inte äger. I Sverige är denna typ av blankning tillåten men endast under en och samma handelsdag.

Vill du alltså blanka längre än under dagen krävs det en så kallad äkta blankning. Då kommer du behöva långa aktier av någon annars kommer din blankningsposition att stängas i slutet på dagen.

Säkerhetskrav vid blankning

När du blankar krävs det ofta att du har ett säkerhetskrav som blankare. Detta säkerhetskrav är till för att du skall kunna täcka ditt aktielån. Det finns en risk att du förlorar alla dina pengar och du kan till och med bli skyldig pengar när du blankar. Detta är anledningen till varför många banker och mäklare har säkerhetskrav vid blankning.

Oftast ligger detta säkerhetskrav på runt 130% av värdet på den blankade positionen, men kan variera beroende på aktie. När du har stängt din blankningsposition kommer du att få tillbaka detta säkerhetskrav på ditt konto.

Om säkerhetskravet ligger på 130% kommer du alltså att behöver 30% i likvider på ditt konto utöver den summa det krävs för att utföra affären.

Om du väljer att blanka 100 st H&M B för 150 kr/st kommer detta resultera i att du får in 15 000 kr på ditt konto, detta eftersom du säljer aktier. Säkerhetskravet på H&M B i detta fallet är 130% vilket blir en summa på 19 500 kr. Denna summa kommer alltså att reserveras i samband med din blankning. Om du inte hade haft dessa 4 500 kr extra på ditt konto hade du inte kunnat genomföra affären. Ökar aktien i värde kommer säkerhetskravet att öka.

För att undvika att tvångsstänga din position i ett ofördelaktigt läge är det därför en god idé att ha goda marginaler på ditt konto när du blankar.

Dessa säkerhetskrav kan variera och jag rekommenderar dig att prata med din bank/mäklare om vad de har för säkerhetskrav och vad för regler som gäller hos dem.

Vad kostar det att blanka?

Vid en blankningsaffär betalar du courtage, likt om du hade gjort en vanlig säljorder. Banker och mäklare tar dock ytterligare avgifter för en blankningsaffär. Ofta tar de en administrativ avgift, denna avgift varierar men ligger på runt 200 kr. Utöver detta tillkommer det en låneränta om du håller en blankningsposition längre än en dag.

Jag rekommenderar att du kollar med din bank/mäklare vad som gäller och vilka kostnader som de tar ut i samband med att du blankar en aktie hos dem.

Dessa avgifter är relativt stora enligt min mening och är en anledning till att utforska Mini futures och CFD:er.

Vad finns det för risker med blankning?

Blankning innebär en förhöjd risk och det är viktigt att du är påläst och vet vad du gör innan du ger dig in på att blanka aktier.

Utöver de risker som finns vid en köptransaktion finns det lite ytterligare risker med en blankningsaffär. Eftersom att de avgifter som tillkommer en blankningsaffär är relativt stora krävs det ofta att ditt kapital är lite större eller att aktien gör en betydande rörelse i rätt riktning.

Låt säga att du har courtage klass Mini hos Nordnet och du betalar 0,25% i courtage. Om du blankar för 5 000 kr kommer courtaget totalt kosta dig 25 kr. Den administrativa avgiften kommer att kosta dig 200 kr och därefter kommer du att få betala en låneränta. För att du skall gå plus på affären kommer det alltså att krävas att du gör en vinst på minst 225 kr.

För att du skall göra en vinst kommer det alltså att krävas en positiv utveckling på din affär på minst 4,5% (225/5000 = 0,045). Detta är en väsentlig skillnad jämfört med en vanlig aktieaffär. Blankar du då aktien över lite längre tid kommer räntan för lånet även den att bli stor vilket minskar dina chanser till att göra en lönsam affär. Detta är en av anledningarna till varför du inte bör blanka aktier över en lång tidshorisont.

Om vi istället tittar på ett exempel där du har ett större kapital.

Istället för att köpa för 5000 kr köper du istället för 100 000 kr. När du gör detta kommer det ofta resultera i ett courtage på 99 kr. Dina totala avgifter för starten av blankningsaffären, courtage + administrationsavgift, kommer då att vara 398 kr.

För att du skall få en lönsam affär kommer aktien att behöva sjunka med minst 0,4% (398/100 000 = 0,00398). Därefter tillkommer det låneränta. Men som du kan se är det en väldigt stor skillnad i hur mycket aktien måste sjunka för att du skall kunna göra en lönsam affär. Om du skall blanka aktier på ett traditionellt vis är därför storleken på dina affärer av stor betydelse.

Utöver de stora kostnaderna kan långivaren när som helst ta tillbaka sina aktier vilket i sin tur utgör en förhöjd risk för dig. Detta då du kan bli tvingad att köpa tillbaka aktierna vid ett ofördelaktigt tillfälle.

En ytterligare risk med blankning har vi redan diskuterat, att det finns en risk att förlora mer än 100%. En aktie kan bara sjunka med 100% men har potentialen har kunna öka med en oändlighet. Därför finns det en risk att du kan bli skyldig pengar när du blankar en aktie.

Innan du blankar aktier rekommenderar jag dig till att vara väl påläst om de potentiella riskerna med att blanka en aktie.

Vem lånar ut aktier?

För att du skall kunna blanka en aktie krävs det att någon vill låna ut aktier till dig. Vem är det då som lånar ut alla dessa aktier?

De som väljer att låna ut aktier är ofta väldigt långsiktiga i deras innehav. Eftersom de inte har några planer på att sälja sitt innehav inom den närmsta tiden kan de välja att låna ut sitt innehav och på så sätt tjäna lite extra pengar genom ränteinkomster.

Vanliga långivare kan vara:
Pensionsbolag
Fondbolag
Försäkringsbolag
Stiftelser
Förmögna privatpersoner

Även du kan bli långivare genom Nordnets Aktielåneprogram. Detta är ett program för dig som har en Kapitalförsäkring hos Nordnet. Genom att ingå i Aktielåneprogrammet kan dina aktier som du har på din kapitalförsäkring lånas ut till andra och på så sätt kan du få en extra avkastning i form av ränta.

Börsens mest blankade aktier

Det finns regler som säger att korta nettopositioner som utgör mer än 0,5% av den emitterade aktiekapitalet i ett bolag måste redovisas för Finansinspektionen. Det krävs alltså väldigt stora positioner för att rapporteringsskyldig till Finansinspektionen.

Därför går det inte att säga exakt hur många aktier som är blankade i ett bolag. Detta eftersom positioner som är mindre än 0,5% av aktiekapitalet inte behöver redovisas. Finansinspektionen publicerar dagligen en lista över nya blankningspositioner och från denna lista har jag skapat ett verktyg som gör att du kan se de nya blankningspositionerna och börsens mest blankade bolag.

Innan man drar för stora slutsatser som blankningspositioner kan det var en god idé att tänka på att en blankningsposition kan vara en del av en större strategi. En strategi kan t.ex. vara att blanka ett bolag för att köpa ett annat.

Det är en god idé att hålla koll på vilka bolag på börsen som har stora blankningspositioner. Detta eftersom blankare ofta är väldigt pålästa aktörer, detta eftersom att räntan på att låna aktier ofta är hög kan det innebär en hög kostnad att blanka aktier.  Om ett bolag är mycket blankat dra öronen åt dig och kan det finnas en god idé att vara lite extra vaksam med detta bolag.

Förutom detta kan du i vissa tillfällen använda stora blankningsaffärer som en fördel. Eftersom det ligger stora blankningspositioner har aktien ett latent köptryck i sig. Alla dessa blankade positioner måste förr eller senare köpas tillbaka. Visar det sig att blankarna har fel kan detta resultera i ett väldigt köptryck och aktien får sig en stor skjuts uppåt.

Det kan därför vara bra att hålla koll på aktier som har varit blankade under en väldigt lång tid. Positiva nyheter i detta bolag kan tvinga blankarna att köpa tillbaka aktier och de blir då fast i en så kallad Short squeeze som kommer att trigga ett stort köptryck i aktien.

Som jag nämnt tidigare sammanställer jag dagligen en lista på börsens mest blankade bolag. Du kan se denna lista här.

Svårigheten med att blanka

De senaste 100 åren har det funnits en drift uppåt på börsen. Aktiekurser har alltså stigit. När du blankar går du emot denna drift, vilket försvårar din situation. Det är därför väldigt viktigt att vara noga med när du blankar och välja dina tillfällen väl.

[bctt tweet="De senaste 100 åren har det funnits en drift uppåt på börsen. När du blankar går du emot denna drift, vilket försvårar din situation. Det är därför väldigt viktigt att vara noga med när du blankar och välja dina tillfällen väl."]

När du blankar ur ett kortare tidsperspektiv kommer denna drift inte ha lika stor påverkan utan här kommer trenden de senaste dagarna och intradags trenden ha en större betydelse. Det är ofta därför det går bra att blanka aktier i daytrading eller upp till en få antal dagar.

Väljer du dock att blanka ut ett lite längre tidsperspektiv kommer du att få denna drift emot dig och då är det viktigt när du väljer att blanka. Det kan ha varit fördelaktigt att blanka när vi har haft kollapser på börsen, jag tänker på IT-bubblan 2000-2002 och finanskrisen 2008-2009. Dock är det viktigt att komma ihåg att i dem största nedgångsfaserna får vi även de största uppgångsdagarna. Kommer du fel finns det en stor risk att du åker på stora förluster.

Denna drift gör att det ofta inte går att ta en strategi för att köpa aktier och vända på alla kriterier och tro att detta skall leda till en bra strategi för att blanka. Ett bra exempel på detta är Golden Cross och Death Cross. Detta är två signaler som är varandras motsatser och tron är ofta att köpa vid ett Golden Cross är bra att köpa aktier och att blanka vid ett Death Cross. Tyvärr är så inte fallet utan att blanka vid ett Death Cross är till och med en väldigt dålig idé.

Jag har gjort en studie på Golden Cross och en studie på hur det går när man blankar vid ett Death Cross. Du kan läsa studien om Golden Cross här och studien om Death Cross finner du här.

Hur jag använder blankning

Jag blankar aktier men stänger alltid mina affärer efter ungefär 3 dagar. De flesta blankningsaffär jag gör är i min daytrading. Detta eftersom jag anser att jag har en betydligt större edge när jag blankar i min daytrading än i min swingtrading.

Utöver detta använder jag blankning som en hedge för min långsiktiga portfölj. När jag anser att vi befinner oss i en negativ marknadsfas köper jag Mini futures för nedgång. Detta gör jag eftersom jag då slipper att sälja min långsiktiga portfölj, som jag har stora öppna vinster på. Genom att göra på detta sätt blir jag marknadsneutral i nedgångsfaser.

När jag anser att vi är på väg in i ett bättre marknadsklimat säljer jag mina Mini futures och använder den potentiella vinsten till att köpa nya positioner i min långsiktiga portfölj.

Fördelar med blankning

 • Öppnar upp en möjlighet för dig att tjäna pengar på nedgång
 • Du kan använda blankning som ett sätt för dig att hedga dina långsiktiga positioner i skakiga tider.

Nackdelar med blankning

 • Om priset på aktien stiger kommer du att förlora pengar.
 • Eftersom driften på börsen de senaste 100 åren har varit uppåt är det ofta svårare att blanka än att köpa aktier.
 • Det tillkommer ofta en extra administrationskostnad vid blankningsaffärer.
 • Utför du en blankningsaffär över natten kommer det att tillkomma en extra räntekostnad jämfört med vanliga affärer
 • Långivaren kan när som helst välja att ta tillbaka sina aktier, detta kan resultera att du måste stänga din blankningsposition i ett ofördelaktigt läge.
 • Eftersom att det ofta finns ett extra säkerhetskrav vid blankningspositioner måste du ha extra likvider på ditt konto så att du inte tvingas stänga din position i ofördelaktigt läge efter att priset på aktien har stigit.
 • Eftersom du kan tvingas köpa tillbaka aktier kan det vara en god idé att inte blanka bolag med lite omsättning, eftersom att detta kan leda till att du får väldigt svårt att köpa tillbaka aktier och kan riskera att behöva göra det till orimligt höga nivåer.
 • Aktörer med ett stort kapital kan manipulera kursen genom att blanka ett stort antal aktier skapa ett stort säljtryck på aktien.
 • I kontrast till tidigare nackdel kan stora långivare kräva tillbaka ett stort antal aktier vilket i sin tur kommer att skapa ett stort köptryck på aktien.

Jag hoppas detta har hjälp dig att förstå blankning lite bättre, kom ihåg att blanka aktier kan innebära en förhöjd risk och du bör vara väl påläst och veta vad du gör innan du blankar aktier.

Strategier för blankning

jag har testat två olika strategier för blankning. En strategi var vi fick ett väldigt bra resultat och en där vi inte alls fick något bra resultat.

Den strategin där vi fick ett bra resultat utnyttjar vi volatilitets explosioner i både aktien och index. Om du är intresserad av att titta vidare på denna strategi finner du inlägget här.

Den andra strategin har ett dåligt resultat men vi lär oss en väldigt viktig lärdom när de gäller att skapa strategier för att gå kort. Om du vill se vad det är vi lär oss hittar du inlägget här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

Lämna ett svar