Du visar för närvarande Bollinger Bands – förklaring av indikatorn

Bollinger Bands – förklaring av indikatorn

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

Indikatorn kan användas till för att signalera om relativt höga eller låga prissättningar på aktier. Enligt skaparen, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelser innanför de två bandet. Detta resulterar i all rörelse utanför bandet skall ses som signifikant.

[bctt tweet="Enligt skaparen av Bollinger Bands, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelse innanför de två bandet."]

Att indikatorn signalerar om att priset är t.ex. relativt högt är inte samma sak som att priset är för högt. Det finns tillfällen då priset har en tendens att klättra i takt med ett utav banden.

Hur beräknas Bollinger Bands

För att kunna beräkna Bollinger Bands är det första som krävs att du räknar ut det glidande medelvärdet. I detta exempel kommer vi att använda oss av standardinställningarna, alltså ett 20 dagars glidande medelvärde och där de två banden ligger två standardavvikelser ifrån.

Ett 20 dagars glidande medelvärde är alltså genomsnittliga stängningskursen för de 20 senaste dagarna. När en ny datapunkt läggs till tar vi bort den sista.

Efter detta kommer vi att beräkna standardavvikelsen. Vi gick tidigare igenom om vad standardavvikelse är för något, men för att friska upp minnet är det ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde.

För att få det övre bandet multiplicerar vi standardavvikelsen med två, eftersom detta ingår i standardinställningen, och adderar det till vårt 20 dagars glidande medelvärde.

För att få fram det undre bandet gör vi precis samma sak som för det övre bandet, men istället för att addera så subtraherar vi det 20 dagars glidande medelvärdet med två standardavvikelser.

Vi har nu beräknat alla tre band som krävs för Bollinger Bands.

Mellersta band = 20 dagars glidande medelvärde

Övre band = 20 dagars glidande medelvärde + 2 standardavvikelser

Undre band = 20 dagars glidande medelvärde – 2 standardavvikelser.

Bollinger squeeze

Bollinger Bands är en smart indikator eftersom den även mäter volatilitet. När det är långt avstånd mellan banden har det varit en hög volatilitet i aktien och istället när det är smalt mellan bandet har det varit en låg volatilitet i aktien.

En stor fördel med Bollinger Bands är att indikatorn är väldigt visuell och det är enkelt att se när banden expanderar eller drar ihop sig.

När banden drar ihop kallas detta för en Bollinger squeeze. Detta är intressant eftersom efter låg volatilitet kommer alltid hög volatilitet. En aktie med en Bollinger squeeze kommer alltså troligtvis att stå inför en period med hög volatilitet vilket kan vara väldigt intressant resa att följa med.

Banden berättar dock endast för dig att det har en period med låg volatilitet har rådit och inte när eller i vilket riktning aktien kommer att explodera.

Bollinger breakouts

När priset rör sig utanför de två banden är detta oftast väldigt intressant. Detta eftersom nästan 90% av pris rörelserna  sker innanför bandet. Så när väl priset börjar röra sig utanför bandet är detta oftast signifikant.

Dock är det viktigt att komma ihåg att endast för att priset rör sig utanför banden betyder det inte att en vändning eller att en trendstart har skett.

En faktor som spelar stor roll i detta är avstånden mellan banden. Som du kanske förstår är det mer troligt att priset kommer att vända om det är långt mellan bandet och en stängning sker utanför bandet. Detta eftersom att priset måste ha förflyttat sig en längre sträcka, alltså gjort en större rörelse.

Det är inte sällan så att om det är smalt mellan banden och en stängning sker utanför banden är detta en signal för en trendstart.

Walking the Bands

Som jag har nämnt ett antal gånger är det signifikant om en stängning sker utanför något av banden, det betyder dock inte att en signal skall tas i motsatt riktning.

När en aktie tar sig upp över det övre bandet har en aktie varit stark. Det är ofta så att styrka föder styrka vilket betyder att en aktie som stänger över det övre bandet kan vara ett tecken på att aktien kommer att fortsätta stiga.

Inte sällan händer det att priset klättrar med det övre bandet uppåt och där av namnet “Walking the Bands”. Detta är då en starkt trend uppåt och ofta kommer priset inte att nå ner till det 20 dagars glidande medelvärdet. Om priset skulle göra det kan det vara ett bra tillfälle att gå in i aktien.

Bollinger Band divergenser

Likt momentum indikatorer, t.ex. RSI, kan man använda Bollinger Band för att leta divergenser. Divergenser mellan priset och Bollinger Bandet kan vara bra signaler att gå in i en aktie.

En bra signal för en potentiell vändning i en aktie är när en aktie har fallit ner under det undre Bollingerbandet. Därefter vill vi se att aktien stiger igen och tar sig in mellan de två banden igen. Till sist vill vi se att aktien sjunker ner under tidigare botten men stänger innanför banden. Då har vi fått en Bollinger divergens och sannolikheten för en vändning i aktien är god.

Det som sker är alltså att en aktie faller kraftigt, eftersom det stänger under det undre bandet. Efter att aktien har gjort en liten rekyl uppåt kommer nästa rörelse ned, men denna rörelse är inte lika stark eftersom priset inte tar sig ner under det undre bandet. Alltså är säljarna inte lika starka denna gång och det är mer troligt att köparna skall ta över. Detsamma gäller även i motsatt riktning.

Det finns en indikator vid namn %b som bygger på Bollinger Band som gör det enklare att se dessa divergenser. Mer om denna indikator längre ner.

Andra indikatorer födda ur Bollinger Bands

%b

Detta är en indikator som byggs från Bollinger Bands. Denna indikator är väldigt simpel och berättar för oss var stängningskursen ligger i förhållande till Bollingerbandet.

Uträkningen för indikatorn ser ut på följande vis:

%b = (Stängningskurs – Det undre Bollingerbandet)/(Det övre Bollingerbandet – Det undre Bollingerbandet)

Detta betyder alltså att om stängningskursen ligger precis i mitten mellan de två banden kommer %b att visa 0.5. Ligger stängningskursen över det övre bandet kommer indikatorn att vara större än 1 och den kommer vara under 0 om stängningskursen är under det undre bollingerbandet.

Indikatorn är till för att vi enkelt ska kunna se var stängningskursen är i förhållande till de två bandet.

Detta gör t.ex. att det blir enklare att se Bollinger Bands divergenser.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersa bandet) * 100

John Bollingers regler för användandet av Bollinger Bands

John Bollinger har vigt sitt liv åt denna indikator och har kommit fram till 22 regler som han tycker att du borde förhålla dig till när du använder indikatorn.

Jag kan ärligt säga att jag förhåller mig inte till alla dessa regler men jag tänkte att det kan vara intressant för dig att känna till dem.

 1. Bollinger Bands ger dig en relativ definition av vad som är högt och lågt. Enligt definitionen är priset högt när det befinner sig kring det övre bandet och lågt ner det befinner sig vid det lägre.
 2. Denna relativa definition kan användas för att bedöma prisets rörelse och hur indikatorer beter sig för att få köp- och säljsignaler.
 3. Lämpliga indikatorer som kan användas ihop med Bollinger Bands är momentum, volym, sentiment, intermarket data, etc.
 4. Om du använder mer än en indikator är det viktigt att de inte mäter samma sak. Du ska t.ex. inte använda dig av två indikatorer som mäter momentum.
 5. Bollinger Bands kan användas för att upptäcka W-bottnar och M-toppar och skillnader i momentum i aktien.
 6. När priset rör bandet är detta inte en signal för att varken köpa eller sälja.
 7. I trendande aktier kan priset klättra med det övre bandet upp eller åka längs det undre bandet ned.
 8. En stängning utanför banden är inte en signal för att priset ska vända, det är snarare en signal för att priset kommer fortsätta i den riktningen.
 9. Inställningen med 20 dagars glidande medelvärde och 2 standardavvikelser är bara en grundinställning, det kan krävas andra inställningar för den specifika marknaden.
 10. Medelvärdet i mitten av Bollingerbanden ska inte användas för crossover signaler utan som en indikation av det medellånga trenden.
 11. Om du ändrar på hur längden av det glidande medelvärdet behöver du även ändra på antalet standardavvikelser. Använder du ett längre glidande medelvärde behöver du fler standardavvikelser, t.ex. 50 dagars glidande medelvärde behöver 2.1 standardavvikelser. Om du gör det motsatta behöver du alltså ett mindre antal standardavvikelser.
 12. Traditionella Bollinger Bands baseras på ett enkelt glidande medelvärde, detta eftersom ett enkelt medelvärde används i beräkningen av standardavvikelsen.
 13. Exponentiella Bollinger Bands tar bort stora förändringar i bredden mellan Bollingerbanden, det är dock viktigt att även ett exponentiellt medelvärde används vid beräkningen av standardavvikelsen.
 14. Trots att Bollinger Bands använder sig av standardavvikelser kan du inte göra några statistiska antagande om hur mycket av prisets rörelse som befinner sig innanför banden. Detta eftersom prisets rörelse är inte normalfördelad och du kan då inte förvänta dig att 95% av rörelsen kommer ske innanför banden. Det är snarare så att 90% av rörelsen sker innanför banden.
 15. %b berättar för oss var kursen befinner sig i relation till banden.
 16. %b har många funktioner, en av dessa är att upptäcka divergenser, upptäcka mönster men även för att kunna koda strategier som utgår ifrån Bollinger Bands.
 17. Du kan normalisera indikatorer med hjälp av %b. Detta gör du genom att beräkna ett längre Bollinger Bands på en indikator, t.ex. 50 dagars glidande medelvärde, och därefter beräkna %b på detta. Genom att göra på detta sätt eliminerar du att behöva använda fasta värden på dina indikatorer.
 18. Bollinger Bandbredd berättar för oss hur stort avståndet är mellan banden. Avståndet blir normaliserat med tanke på att det glidande medelvärdet används i beräkningen.
 19. Bandbredd har många användningsområden. Det användningsområde som kanske är mest populärt är för att upptäcka Bollinger squeeze men kan även användas för att upptäcka trend vändningar.
 20. Bollinger Bands kan användas på de flesta instrument såsom aktier, index, valutor, råvaror, optioner, obligationer och terminer.
 21. Du kan använda Bollinger Bands i alla olika sorters tidsupplösningar t.ex. 5-min, en timme, dag eller vecka. Det krävs dock att varje stapel i tidsupplösningen har tillräckligt mycket aktivitet i sig så du får en rättvis bild i hur priset rör sig.
 22. Bollinger Bands ger dig inte kontinuerliga råd om hur priset kommer röra sig, de hjälper dig snarare att identifiera setuper där oddsen är i din favör. (källa)

Sammanfattning

Bollinger Bands är en väldigt intressant och användbar indikator då den kan användas för många olika saker. Den mäter t.ex. volatiliteten i en aktie men kan även berätta för dig när priset är relativt högt eller lågt.

Bara för att priset når antingen det övre eller lägre bandet är detta inte ett likhetstecken med att kursen kommer att vända.

Enligt Bollinger sker ungefär 90% av kursrörelsen innanför de två banden. Detta gör att när vi får en stängning utanför banden skall detta ses som något signifikant.

%b och BBW är två indikatorer som bygger på Bollinger Bands som förenklar användandet av indikatorn. Volatiliteten jämförs fördelaktigt med endast den enskilda aktien och inte mellan två olika aktier.

Bollinger Bands är en väldigt bra indikator som jag själv använder dagligen och jag hoppas att du kan få lika mycket nytta av indikatorn som jag har fått.

Huvudsakliga saker att ta med dig

 • Bollinger Band är en teknisk analytisk indikator skapad av John Bollinger
 • Bollinger Band består utav tre linjer, ett glidande medelvärde, ett övre band och ett undre band.
 • Grundinställningarna för Bollinger Band är ett 20 dagars glidande medelvärde, det övre bandet ligger 2 standardavvikelser över det glidande medelvärdet och det undre bander ligger 2 standardavvikelser under det glidande medelvärdet.

Strategier och tester jag gjort med Bollinger Bands, BBW och %b

I denna strategi kombinerar vi Bolligner Bands och candlesticket Doji. Vi kommer fram till en väldigt intressant strategi som ger en snittavkastning på 1,2% på tre dagar.

Denna strategi bygger på Bollinger Bands och candlesticket Hammer. Med en MA20 exit avkastar denna strategi 2,3% i snitt på ungefär 11 dagar.

I denna studie tittar vi på aktier som stänger över det övre bandet. Det visar sig att trots att aktier redan har stigit en hel del finns det fortfarande en drift uppåt.

Detta är en strategi för att gå kort och vi kommer faktiskt fram till en bra strategi som avkastar i snitt 1,2%. Strategin bygger på hög volatilitet i både aktien och OMXS30.

Detta är en väldigt enkel strategi som bygger på en stängning under det undre bandet för att därefter sälja när priset når över bandet i mitten.

Här visar jag hur vi kan använda Bollinger Bands för att förbättra signaler från andra indikatorer. Vi använder BBW för att försäkra oss om volatilitet i aktien.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 12 kommentarer

Lämna ett svar