Du visar för närvarande Bollinger Bands divergenser – Söndagsstrategin

Bollinger Bands divergenser – Söndagsstrategin

En ny vecka har gått och OMXS30 har fortsatt att vara lite skakig. I måndags var en kraftig nedgångsdag och OMXS30 stängde ned 1,9%. En ännu intressanta sak förutom att indexet gick ner kraftigt är att indexet stängde under sitt undre Bollingerband.

Att OMXS30 stänger under sitt undre Bollingerband ska ses som något signifikant. Det är inte sällan så att OMXS30 vänder när detta inträffar eller att en fin trend startar.

Men hur vet vi vilket av de två alternativen som kommer hända, det som ofta bestämmer utfallet är den volatilitet som har rådigt i OMXS30 innan detta inträffar.

Dagens strategi skall dock inte handla om en simpel stängning under det undre Bollingerbandet. Vi kommer istället titta på Bollinger Bands divergenser.

Det vi vill ska hända är att en aktie ska göra en stängning under det undre Bollingerbandet, för att därefter göra en positiv rekyl. Vi vill därefter att aktien ska sjunka igen ner under den tidigare lägsta nivån men stänga innanför Bollingerbandet, alltså en divergens mellan Bollinger Bands och stängningskursen.

Detta indikerar om att aktien sjunker men inte med samma kraft som tidigare, vilket kan signalera om en potentiell vändning i aktien.

Innan vi ska titta på strategin och resultatet kommer vi gå igenom Bollinger Bands, %b, BBW och Bollinger Bands divergenser. Kan du allt om detta redan kan du hoppa över dessa delar med gott samvete.

Jag har skrivit ett helt inlägg om Bollinger Bands och om du skulle vara intresserad av göra en litet större djupdyk ner i Bollinger Bands innan vi börjar kan du göra det här.

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John Bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med ett övre- och undre band. Avståndet till de olika banden bygger på standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

Bollinger Bands på OMXS30

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollinger Bands är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och det övre bandet är 2 standardavvikelser över MA20 och det undre bandet är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Banden fungerar som stöd och motstånd, litet avstånd mellan banden betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre bandet i kombination med ett långt avstånd mellan banden betyder oftast att en vändning är på gång.

Indikatorn kan användas till för att signalera om relativt höga eller låga prissättningar på aktier. Enligt skaparen, John Bollinger, sker ungefär 88-89% av all prisrörelser innanför de två bandet. Detta resulterar i all rörelse utanför bandet skall ses som signifikant.

%b

Detta är en indikator som byggs från Bollinger Bands. Denna indikator är väldigt simpel och berättar för oss var stängningskursen ligger i förhållande till Bollingerbandet.

Uträkningen för indikatorn ser ut på följande vis:

%b = (Stängningskurs – Det undre Bollingerbandet)/(Det övre Bollingerbandet – Det undre Bollingerbandet)

Detta betyder alltså att om stängningskursen ligger precis i mitten mellan de två banden kommer %b att visa 0.5. Ligger stängningskursen över det övre bandet kommer indikatorn att vara större än 1 och den kommer vara under 0 om stängningskursen är under det undre bollingerbandet.

Indikatorn är till för att vi enkelt ska kunna se var stängningskursen är i förhållande till de två bandet.

Detta gör t.ex. att det blir enklare att se Bollinger Bands divergenser.

BBW

BBW som står för Bollinger Band Width, Bollinger Bandbredd på svenska, mäter avståndet mellan de två banden. Detta i sin tur talar om för oss hur kursvolatiliteten i aktien har varit. Under perioder med hög volatilitet kommer avstånden mellan banden att öka och det motsatta gäller i perioder med låga volatilitet.

När bredden mellan banden ökar kraftigt är det inte sällan så att en trendvändning är på gång. Som vi redan har gått igenom är det även väldigt intressant när avstånden mellan banden är väldigt liten. BBW gör det enklare att se detta avstånd men möjliggör även att det går att programmera strategier med tanke på bredden mellan banden.

Det är även viktigt att tänka på att bredden mellan banden skall jämföras med aktiens grundvolatilitet. Alltså du ska jämföra volatiliteten med aktiens normala volatilitet och inte med andra aktiers volatilitet.

Ett BBW på 10 kan representera en väldigt volatil period i en aktie jämfört med i andra aktier där det nästan kan anses som låg volatilitet.

För att beräkna BBW gör man följande beräkning:

((Övre bandet– Undre bandet) / Mittersa bandet) * 100

Bollinger Bands divergenser

Likt momentum indikatorer, t.ex. RSI, kan man använda Bollinger Band för att leta divergenser. Divergenser mellan priset och Bollinger Bandet kan vara bra signaler att gå in i en aktie.

En bra signal för en potentiell vändning i en aktie är när en aktie har fallit ner under det undre Bollingerbandet. Därefter vill vi se att aktien stiger igen och tar sig in mellan de två banden igen. Till sist vill vi se att aktien sjunker ner under tidigare botten men stänger innanför banden. Då har vi fått en Bollinger divergens och sannolikheten för en vändning i aktien är god.

Det som sker är alltså att en aktie faller kraftigt, eftersom det stänger under det undre bandet. Efter att aktien har gjort en liten rekyl uppåt kommer nästa rörelse ned, men denna rörelse är inte lika stark eftersom priset inte tar sig ner under det undre bandet. Alltså är säljarna inte lika starka denna gång och det är mer troligt att köparna skall ta över. Detsamma gäller även i motsatt riktning.

Bollinger Bands divergens i Investor

Strategin

Vi kommer alltså att utnyttja Bollinger Bands divergenser i denna strategi. Som jag har nämnt kommer vi leta efter aktier som har gjort en stängning under det undre Bollingerbandet.

Vi vill därefter se att aktien stiger eller konsoliderar, för att därefter sjunka igen ner under tidigare nivåer men inte med samma kraft som tidigare.

Aktien ska alltså stänga innanför Bollingerbanden denna gången och inte nedanför.

För att kunna hitta dessa aktier kommer vi använda oss av två indikatorer, vi kommer använda BBW och %b.

Det vill se är alltså först en stängning nedanför det undre Bollingerbandet. Detta kommer vi säkerställa med att %b ska vara under 0. Vi vill även att när detta sker ska aktien ha uppvisas lite volatilitet, därför kräver vi att BBW ligger över 10.

Vi vill därefter att en liten rekyl eller konsolidering sker, vi vill därför att denna stängning ska ha skett mellan 5 och 10 dagar sedan.

Därefter vill vi att aktien ska stänga under tidigare lägsta nivå, detta säkerställer genom att vi kräver en 20 dagars lägsta stängning.

Vi vill även att %b värdet ska vara över 0, detta visar att vi har en divergens i %b gentemot tidigare nivåer. Vi har alltså en lägre stängning men med ett högre värde på %b.

Vi kommer första testa dessa kriterier för att därefter endast testa det i en positiv marknadsfas.

När det kommer till exit-strategi använder vi oss av det mellersta bandet i Bollinger Bands, alltså ett 20 dagars glidande medelvärde. När aktien gör en stängning över sitt 20 dagars glidande medelvärde (MA20) går vi ur affären.

Detta resulterar i att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
%b under 0 och BBW > 10 för 5-10 dagar sedan
En 20 dagars lägsta stängning idag
%b > 0

Exit:
Stängning över MA20

Bollinger Bands divergenser affär

Studien

Eftersom vi har många krav på entry signalen kommer vi inte få många affärer. Därför har jag valt att utöka de aktier jag tittar. De aktier jag har valt att lägga till är aktier som finns på Large Cap och som har tillräckligt stor volym.

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31 och de aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Billerudkorsnäs
Boliden
Castellum
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
Industrivärden C
Investor B
Kinnevik B
Kungsleden
Lundin Mining
Lundin Petroleum
MTG B
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Peab B
Ratos B
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Trelleborg
Volvo B

Vi kommer att testa strategin i alla marknadsfaser först och därefter endast i en positiv marknadsfas. Jag anser att det råder en positiv marknadsfas om OMXS30 har stängt över sitt 12 månaders glidande medelvärde.

Resultat

Bollinger Bands divergenser

NameBollinger divergenser
Entry signalBollinger divergenser
Exit signalMA20
StocksX18
Market conditions
Edge (%)2,35
Stdev5,97
Hitratio79,5%
Avg win (%)4,69
Avg loss (%)-6,83
Max win (%)16,91
Max loss (%)-22,67
Edge/Stdev0,39
Trades303
ProfitFactor2,71
TiM11,21
Edge/Day (%)0,21
Start date2010-01-05
End date2018-12-13
Graf för Bollinger Bands divergenser i alla marknadsfaser

Bollinger Bands divergenser positiv marknadsfas

NameBollinger divergenser
Entry signalBollinger divergenser
Exit signalMA20
StocksX18
Market conditionsPF
Edge (%)2,49
Stdev5,07
Hitratio80,3%
Avg win (%)4,39
Avg loss (%)-5,41
Max win (%)15,01
Max loss (%)-22,43
Edge/Stdev0,49
Trades193
ProfitFactor3,40
TiM10,97
Edge/Day (%)0,23
Start date2010-01-05
End date2018-12-12
Graf för Bollinger Bands divergenser endast i en positiv marknadsfas

Sammanfattning

Den första strategin, när vi inte tar någon hänsyn till någon marknadsfas, avkastar hela 2,4% i snitt. Detta är enligt mig en bra avkastning med tanke på att snittlängden på en affär är 11 dagar.

Utöver detta är även sannolikheten för en vinstaffär 80%, vilket är väldigt högt. 

Standardavvikelsen för strategin är hög, men tillräckligt låg för att strategin ska få ett bra Edge/Stdev på 0,39. Som jag har nämnt tidigare anser jag att strategier som har en Edge/Stdev över 0,3 som bra och de som har över 0,4 som väldigt bra.

Enligt mina mått är detta alltså en bra strategi som har givit ungefär 300 affärer sedan 2010. Tittar vi på grafen för strategin ser den relativt bra ut, vi kan se att vi har haft några större drawdown perioder. 

Ett litet instick om drawdown, när du tittar i grafer kan det ofta vara så att drawdown perioder inte ser så tuffa ut, eftersom vi vet hur grafen ser ut efteråt. Men när du väl är där längst nere i en drawdown är det inte lika lätt att hålla sig till sin strategi. Detta är en faktor med denna strategi som kan göra att den är väldigt svårtradead.

[bctt tweet="När du tittar i grafer kan det ofta vara så att drawdown perioder inte ser så tuffa ut, eftersom vi vet hur grafen ser ut efteråt. Men när du väl är där längst nere i en drawdown är det inte lika lätt att hålla sig till sin strategi."]

Som vi kan se fungerar Bollinger Bands divergenser bättre i positiva marknadsfaser. Snittavkastningen för strategin ökar till 2,5% och hitration ligger kvar på 80%. Det som framförallt gör att strategin bättre är att standardavvikelsen minskar med 17% till 5 istället för 6. Detta resulterar i sin tur till att Edge/Stdev blir hela 0,49. 

Detta är alltså enligt detta mått en väldigt bra strategi. Det som dock talar mot denna strategi är att vi inte har fått så många affärer sedan 2010, vi har endast haft 193 affärer. 

Med tanke på detta kommer det troligtvis bli svårt att endast tradea denna strategi. Den kan dock agera som en silverkula i sin strategihysla.

Tittar vi på hur grafen ser ut ser vi att vi fortfarande har en hel del drawdown perioder. Genom att endast tradea strategin i positiva marknadsfaser har vi tagit bort vissa drawdown perioder men långt ifrån alla. 

Nu gäller det alltså att göra ett val, att välja den första strategin och få fler affärer, lite fler drawdown perioder och att det svänger lite mer i portföljen eller att välja strategi två och få ett mindre antal affärer men inte lika stor spridning på resultatet.

Som vanligt är denna studie utförd på historisk data och det finns inget som garanterar att dessa två strategier kommer att fortsätta prestera lika bra. Har du några frågor eller funderingar lämna gärna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Fler strategier med Bollinger Bands

Bollinger Bands är en av mina favorit indikatorer och jag använder den väldigt mycket i skapandet av strategier. Om du likt mig tycker om Bollinger Bands och vill se fler strategier har jag gjort en hel del olika strategier med denna indikator.

Jag har t.ex. gjort två strategier där jag kombinerar Bollinger Bands med östs candlesticks formationer. 

I den ena strategin tittar vi på en kombination av Bollinger Bands och en Bullish Hammer. Detta visade sig vara en väldigt bra kombination som gav väldigt bra resultat. Du finner inlägget om strategin här.

I den andra strategin kombinerar jag Bollinger Bands med ett litet försynt candlestick som döljer en enorm potential, en Doji. Doji står för osäkerhet och många vändningar kommer just efter en Doji i rätt läge. Du hittar inlägget här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar