Du visar för närvarande Bollinger strength – styrka föder styrka?

Bollinger strength – styrka föder styrka?

Den gångna veckan har varit väldigt positiv för OMXS30, upp 4,43%, och den rekyl som tog två veckor att formas raderades på endast tre dagar. OMXS30 är nu uppe vid en tidigare topp och det skall bli intressant att se vad som kommer att hända.

Vänder indexet ned igen är det troligt att vi kommer att konsolidera ett tag till medans om får vi ett utbrott över 1625 skall indexet nog utmana 1680 toppen från förra hösten.

Det är en ny söndag och vi skall titta på en ny ”strategi” denna veckan. Vi skall titta på en ”strategi” som involverar Bollinger band. Bollinger band är troligtvis den indikator jag använder mest eftersom den har så många fördelar.

Vi skall studera och se hur aktier reagerar när de stänger över det övre Bollinger bandet. Vi kommer även kräva att volatiliteten i aktien inte har varit hög innan vi får en signal. Detta eftersom aktier har en större tendens till att jämnviktspendla när volatiliteten är hög.

Jag kommer att kalla testet för Bollinger strength. Innan vi tittar på hur Bollinger strength är utformad kommer vi snabbt ta en titt på indikatorn Bollingerband och BBW.

Bollingerband

Bollinger bands är en väldigt populär indikator som utvecklades av John bollinger, en pionjär inom teknisk trading.

Indikatorn är uppbyggd på följande sätt med ett glidande medelvärde i mitten med en övre och en undre priskanal. De olika priskanalerna representerar standardavvikelsen från instrumentets glidande medelvärde.

OMXS30 med indikatorn Bollingerband

Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större Stdev och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Den vanligaste inställningen för Bollingerband är ett glidande medelvärde på 20 perioder, MA20, och den övre pris kanalen är 2 standardavvikelser över MA20 och den undre pris kanalen är 2 standardavvikelser under MA20.

Detta är en väldigt smart indikator då den anpassar sig efter rådande volatilitet i instrumentet. Indikatorn är mycket användbar då den både kan avgöra om en aktie trendar eller konsoliderar. Priskanalerna fungerar som stöd och motstånd, smala pris kanaler betyder att instrumentet konsoliderar. Stängning nedanför den undre priskanalen i kombination med ett långt avstånd mellan priskanalerna betyder oftast att en vändning är på gång.

BBW

För att beräkna BBW gör man följande:

((Övre priskanalen – Undre priskanalen) / MA20) * 100

Testet

Vi kommer alltså studera och se hur aktier reagerar när de har stängt över det övre Bollingerbandet. Vi kommer att kräva att volatiliteten inte är hög, i detta fall kräver vi att BBW är under 10.

Vi kommer därefter ändra hur lång tid vi håller affären för att se hur detta påverkas avkastningen.

Detta resulterar i att testet kommer att se ut på följande sätt:

Entry:
Close > Övre bollingerbandet
BBW < 10

Exit:
Sälj efter fem dagar
Eller
Sälj efter 22 dagar
Eller
Sälj efter 66 dagar

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2018-12-31.

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Säljer efter fem dagar

NameBollinger strength
Entry signalClose > UBB + BBW < 10
Exit signal5D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,13
Stdev3,16
Hitratio54,0%
Avg win (%)2,28
Avg loss (%)-2,45
Max win (%)18,36
Max loss (%)-16,40
Edge/Stdev0,04
Trades1092
ProfitFactor1,12
TiM5
Edge/Day (%)0,03
Start date2010-01-12
End date2018-12-20

Säljer efter 22 dagar

NameBollinger strength
Entry signalClose > UBB + BBW < 10
Exit signal22D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)0,36
Stdev6,73
Hitratio53,8%
Avg win (%)5,11
Avg loss (%)-5,20
Max win (%)22,52
Max loss (%)-29,78
Edge/Stdev0,05
Trades850
ProfitFactor1,15
TiM22
Edge/Day (%)0,02
Start date2010-02-04
End date2018-12-28

Säljer efter 66 dagar

NameBollinger strength
Entry signalClose > UBB + BBW < 10
Exit signal66D
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)1,98
Stdev11,69
Hitratio58,3%
Avg win (%)9,66
Avg loss (%)-8,78
Max win (%)49,81
Max loss (%)-36,75
Edge/Stdev0,17
Trades499
ProfitFactor1,54
TiM66
Edge/Day (%)0,03
Start date2010-04-09
End date2018-12-18

 

Sammanfattning

Vad säger nu alla dessa siffror oss?

Jo, det berättar att aktier som har visat upp en styrka fortsätter faktiskt att stiga. Dock är denna drift väldigt liten den närmsta månaden.

Det visar sig att om vi säljer efter fem dagar har aktierna i snitt gått upp med 0,13%, vilket är väldigt lite. 54% av aktierna står högre efter fem dagar. Det finns alltså en liten drift uppåt trots att aktierna redan har stigit en hel del.

Om vi då tittar på när vi säljer efter 22 dagar. Resultatet är inte speciellt mycket bättre men vi kan se att aktierna har stigit med 0,36% i snitt och 54% av aktierna står högre efter 22 dagar. Det är heller ingen bra snittavkastning men vi kan se att det även här finns en drift uppåt.

När vi tittar på när vi säljer efter 66 dagar börjar snittavkastningen bli betydligt högre i snitt stiger aktierna med 1,98%. 58% av aktierna står högre efter 66 dagar. Detta är inte jättebra, men det är tydligt att driften är uppåt.

Som du kanske förstår är detta ingen strategi som man kan tradea efter men det är intressant att veta detta. Detta betyder att aktier som har visat upp styrka har en tendens till att fortsätta stiga.

Driften uppåt är inte speciellt stor den närmsta månaden men det finns en drift. Det kan då vara intressant att försöka leta aktier som har visat upp styrka, stängning över det övre bollingerbandet. för att därefter köpa när dessa aktier har gjort en rekyl.

Det är även intressant att veta ur synpunkten att det inte är någon bra idé att blanka aktier som har stängt över det övre bollingerbandet. Om aktien inte har en hög volatilitet är det faktiskt så att aktierna fortsätter att stiga och det vore då dumt att försöka blanka dessa aktier. Vill du lära dig mer om blankning och hur du kan göra det kan du läsa mitt inlägg om blankning här.

[bctt tweet="Det är även intressant att veta ur synpunkten att det inte är någon bra idé att blanka aktier som har stängt över det övre bollingerbandet."]

Jag hoppas att detta lilla test har utökat din kunskap om hur vissa aktier reagerar på en stängning över det övre bollingerbandet.

Har du några funderingar eller frågor, tveka inte att lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Strategier med Bollinger Bands

Det finns väldigt många sätt att använda Bollinger Bands på och jag har gjort en hel del strategier och studier med hjälp av denna indikator.

En utav dessa strategier har jag kombinerat candlesticks med Bollinger Bands. Detta är en intressant kombination då vi blandar västvärldens indikator med östs candlesticks. Detta blir en bra kombination med ett bra resultat, jag kallar strategin Bollinger Doji och du finner inlägget här.

En annan strategi jag har testat är en strategi vid namn Super Simple Bollinger Bands som är en extremt enkel strategi med väldigt bra resultat med tanke på dess simplicitet. Du finner strategin här.

Strategi för att gå kort

Det visade sig alltså att det inte är någon bra idé att gå kort när aktier har haft en låg volatilitet och stängt över sitt övre Bollinger Band.

Ett tillfälle dock det är bra att gå kort är när vi har fått volatilitets explosioner i aktien och index. Detta brukar leda till bra tillfällen att gå kort. Jag har gjort en liten studie/strategi på just detta och resultatet är väldigt bra för en strategi som går kort. Vill du se inlägget så hittar du det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar