Du visar för närvarande Hur har börsen historiskt reagerat på epidemier?

Hur har börsen historiskt reagerat på epidemier?

Jag tror ingen har missat epidemin som pågår i stora delar av världen, nämligen Coronaviruset. Bara för några dagar sedan fick vi vårt första fall i Sverige och det är inte konstigt om man känner sig lite orolig. 

Är du inte orolig för sin egen eller andras hälsa är du kanske lite orolig för att dina pengar på börsen kommer att drabbas av viruset. Börsen har haft några turbulenta dagar och många experter säger att Coronaviruset är anledningen för detta. 

Finns det en anledning att vara orolig för att börsen ska bryta sin fina trend och sjunka kraftigt och försättas i en bearmarket?

Hur har börsen reagerat tidigare på virus såsom SARS eller Ebola?

Jag tänkte vi skulle titta lite på det idag och se om det finns någon anledning att vara orolig. Finns det risk att Coronaviruset är den svarta svan som får marknaden att klappa ihop. En svart svan är en händelse som kommer som en överraskning, är extremt ovanlig och som har en stor effekt på något.

I skrivande stund har Coronaviruset, som först upptäcktes i slutet på 2019, smittat 20 708, varav 427 personer har omkommit och 781 personer har tillfrisknat. Coronaviruset har alltså i dagsläget smittat fler än vad SARS gjorde 2003.

SARS som bröt ut 2003 smittade ungefär 8 100 personer och 774 personer omkom.

Många analytiker menar på att risken för att svarta svanar ska uppstå på börsen är betydligt högre idag jämfört med för 10 år sedan. Detta dels på grund av sociala medier men även på grund av hur sammanlänkad världen är idag. Det är inte bara ekonomiska aspekter som kan få marknaden att klappa ihop utan även sociala. Är då Coronaviruset den svarta svanen?

För att skapa oss en lite större förståelse för Coronaviruset kan påverka börsen tar vi oss en titt på hur epidemier har påverkar börsen historiskt.

Hur har epidemier påverkar den amerikanska börsen?

Efter att ha sökt runt lite på nätet hittade jag en bra artikel om just detta. När SARS bröt ut 2003 var det många som var rädda, trots detta steg det amerikanska indexet S&P 500 med 14.59% på 6 månader och med hela 20.76% på 12. 

I detta fall verkar det alltså som att epidemin inte hade något större betydelse för det amerikanska indexet. Det är faktiskt så att endast under perioden för HIV/AIDS, som hade sin peak under 1980-talet och som upptäcktes i USA 1981, har S&P sjunkit under en 6 månaders period, då endast med -0.20%.

En sammanställning för hur S&P har reagerat på epidemier sedan 1981 finner du nedan.

EpidemiMånad6 månder % S&P12-månader % S&P
HIV/AIDSJuni 1981-0.20%-10.73%
Pneumonic plagueSeptember 19948.22%26.31%
SARSApril 200314.59%20.76%
Avian fluJuni 200611.66%18.36%
Dengue FeverSeptember 20066.36%14.29%
Swine fluApril 200918.72%35.96%
CholeraNovember 201013.95%5.63%
MERSMaj 201310.74%17.96%
EbolaMars 20145.34%10.44%
Measles/RubeolaDecember 20140.20%-0.73%
ZikaJanuari 201612.03%17.45%
Measles/RubeolaJuni 20199.82%N/A
 Snittavkastning9.29%14.15%

De perioder då världen utsatts för epidemier har S&P haft en snittavkastning på sex månader på 9.29% och på 12 månader 14.15%, det vill säga att det har inte haft någon större negativ påverkan.

Om vi ska förlita oss på denna fakta, så behöver vi inte vara speciellt oroliga för att den amerikanska börsen ska få en allt för negativ påverkan av det nyupptäckta Coronaviruset.

Hur har epidemier påverkar MSCI World Index?

MSCI World index är ett marknadsviktat index som står för Morgan Stanley Capital International och innehåller 1655 aktier från 23 olika länder. Några av dessa länder är Sverige, Kanada, Frankrike, USA, Japan och Hong Kong. Detta index brukar användas som ett riktmärke för världsmarknadens utveckling.

Hur har då detta index påverkats av epidemier som skett sedan 1981?

EpidemiMånad1-månad3-månader6-månader
HIV/AIDSJuni 1981-0.46%-4.64%-3.25%
Pneumonic plagueSeptember 1994-2.79%-4.67%-4.30%
SARSApril 20038.64%16.36%21.51%
Avian fluJuni 2006-0.18%2.77%10.05%
Dengue FeverSeptember 20061.07%7.09%9.68%
Swine fluApril 200910.90%19.73%39.96%
CholeraNovember 2010-2.35%7.02%13.61%
MERSMaj 2013-0.29%2.15%8.58%
EbolaMars 2014-0.09%2.37%4.37%
Measles/RubeolaDecember 2014-1.71%1.92%2.29%
ZikaJanuari 2016-6.05%-0.88%-0.57%
EbolaOktober 2018-7.42%-13.74%-3.49%
MeaslesJuni 20196.46%4.51%12.02%
 Snittavkastning0.44%3.08%8.50%

MSCI World Index har återhämtat sig relativt snabbt men vi kan se att vid flertalet tillfällen har indexet stått betydligt lägre på en månads sikt. Även vid fyra tillfällen har indexet stått lägre efter en, tre och sex månader efter epidemin bröt ut.

Snittavkastningen efter en månad ligger på 0.44%, efter 3 månader 3.08% och efter 6 månader 8.5%. Vi kan alltså inte se att det överlag har fört med sig någon katastrof för världens börser, det finns dock tillfällen då vi har sett en omedelbar negativ påverkan och på lite längre sikt. Överlag har dock indexet återhämtat sig på längre sikt.

När vi tar hänsyn till denna data finns det viss anledning att vara lite orolig för att vi ska få en liten omedelbar negativ effekt av Coronaviruset.

Hur har epidemier påverkar OMXS30?

Nu kommer vi kanske till den mest intressanta delen för oss, nämligen hur epidemier historiskt har påverkar det svenska indexet OMXS30.

EpidemiMånad1-månad3-månader6-månader
Pneumonic plagueSeptember 1994-0.55%26.32%83.89%
SARSApril 200314.53%19.33%31.45%
Avian fluJuni 20061.83%6.70%10.05%
Dengue FeverSeptember 20061.07%7.09%14.93%
Swine fluApril 200910.90%19.06%36.57%
CholeraNovember 20101.63%4.54%7.18%
MERSMaj 20130.89%3.60%7.05%
EbolaMars 20140.43%2.73%1.33%
Measles/RubeolaDecember 2014-2.74%12.34%8.27%
ZikaJanuari 2016-9.77%-8.02%-6.25%
EbolaOktober 2018-8.80%-13.38%-2.76%
MeaslesJuni 20199.39%4.69%14.11%
 Snittavkastning1.57%7.08%17.15%

Likt det amerikanska indexet verkar inte det svenska indexet att ha blivit speciellt mycket påverkat av epidemier. Vi kan se att efter en månad har OMXS30 i snitt stått 1.57% högre, efter 3 månader 7.08% högre och efter 6 månader 17.15%.

Det verkar nästan som att epidemier har varit utmärkta tillfällen att köpa på sig av det svenska indexet, detta kan såklart vara en slump.

Om vi endast ska titta på data från det svenska indexet finns det viss risk för att OMXS30 direkt kommer att få en liten sättning på grund av en ny epidemi, men på lite längre sikt har indexet återhämtat sig väl och till och med varit bra tillfällen att investera på.

Sammanfattning

Det verkar som att att epidemier kan få en direkt negativ inverkan på index världen över, indexen har dock en tendens till att återhämta sig relativt fort. 

Enligt den data vi har studerat finns det alltså ingen större anledning att vara orolig.

Det som jag inte har studerat är hur allvarlig varje epidemi har varit, det är ganska troligt att allvarlighetsgraden på varje epidemi kommer att avspeglas i hur stor påverkan den får på börsen. 

Trots att börserna historiskt har lyckats skaka av sig epidemier anser jag inte att vi ska avskriva faran helt.

Med den förhöjda risken för svarta svanar, allvarlighetsgraden av Coronaviruset och att marknaden är på ATH nivåer finns det en anledning att vara lite försiktig.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom vår chat, kom ihåg att jag är ingen expert på detta ämne utan har läst på lite för att kunna bidra med lite information till er. Om du vill veta mer om Coronaviruset kan jag rekommendera dig att titta på https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar