Du visar för närvarande Börsoro – Vad händer när börsen faller som en sten?

Börsoro – Vad händer när börsen faller som en sten?

Det har varit skakigt på börsen de senaste dagarna. President Trump är igång igen och skapar oro om ett handelskrig som har fått flera bolag att falla kraftigt. 

Men hur ska vi agera när något sådant här händer?

Att OMXS30 har gått ner med mer än 4% på två dagar tror jag kan få de flesta att bli lite oroliga. I denna Söndagsstrategi ska vi titta på vad historiken säger oss när vi har fått liknande nedgångar i OMXS30. 

Jag tänkte även att vi skulle ta en liten snabb titt på hur det ser ut för S&P500 när det indexet har gått ner med mer än 5% på fyra dagar. Som du säkert vet är den svenska börsen väldigt beroende av S&P500 och det kan därför vara intressant att även veta hur S&P500 brukar reagera vid liknande situationer.

För att testa detta kommer jag använda mig av indikatorn Rate of Change (ROC) och glidande medelvärden. Jag använder mig av ROC eftersom det är en indikator där jag enkelt kan kolla hur mycket indexet har sjunkit eller stigit under en viss period. 

Anledningen till varför jag även har valt att använda mig av glidande medelvärden, i detta fall MA200, är eftersom att indexen har en tendens till att bete sig lite olika beroende på om de befinner sig under eller över sitt 200 dagars glidande medelvärde.

Så först har jag tänkt att gå igenom dessa två indikatorer, kan du allt du behöver veta om dessa indikatorer går det hemskt bra att hoppa över denna del.

ROC

ROC står för Rate of Change och mäter styrkan i en kursförändring. ROC mäter alltså hur mycket ett instrument har utvecklats under det periodvärdet som du väljer i indikatorn. Det betyder alltså att om du väljer ett periodvärde på 5 kommer indikatorn visa utvecklingen på 5 dagar och om du väljer 132 kommer den att visa utvecklingen på 132 dagar.

 Formeln för indikatorn är simpel och ser ut som följande.

ROC är en väldigt enkel och bra indikator för att plocka ut vecko förlorare, månads förlorare och tre månaders vinnare.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA200 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss fånga trender i aktier.

OMXS30 med glidande medelvärden

Testet

Vi kommer alltså att både testa OMXS30 och S&P500. Testen för de olika indexen kommer se lite annorlunda ut eftersom dess beteende de senaste dagarna har skiljts åt lite. Det som även skiljer sig åt är att OMXS30 i dagsläget ligger under sitt 200 dagars glidande medelvärde medan S&P500 faktiskt ligger över.

Vi kommer att börja med att testa OMXS30. Vi kommer att testa och se hur OMXS30 har agerat när indexet har gått ned med mer än 4% på två dagar. För att göra detta kommer jag att använda mig av indikatorn ROC. Jag kommer att ställa in ROC på en periodlängd på två dagar och ett trigger kriterium på -4%.

Vi kommer även att testa och se om det finns någon skillnad om denna nedgång har skett under eller över 200 dagars glidande medelvärde.

När det kommer till S&P500 kommer jag att testa och se hur det ser ut när det indexet har sjunkit med mer än 5% på 4 dagar. I detta fall kommer jag alltså att ställa in ROC på en periodlängd på 4 dagar och ett trigger värde på -5%.

Jag kommer även att testa och se om det finns någon skillnad mellan att nedgången sker under eller över MA200. Dock endast för OMXS30, detta eftersom att det visade sig att vi inte fick speciellt många signaler i S&P500 och kunde inte specificera oss så pass mycket.

Jag kommer att testa och se hur de båda indexen har gått efter fem dagar, en månad (22 dagar) och tre månader (66 dagar).

Detta leder till att de två olika testen kommer att se ut på följande sätt:

OMXS30:
Entry:
ROC(2) under -4%

Exit:
5 dagar
22 dagar
66 dagar

OMXS30 med stängning över MA200:
Entry:
ROC(2) under -4%

Exit:
5 dagar
22 dagar
66 dagar

OMXS30 med stängning under MA200:
Entry:
ROC(2) under -4%

Exit:
5 dagar
22 dagar
66 dagar

S&P500:
Entry:
ROC(4) under -5%

Exit:
5 dagar
22 dagar
66 dagar

Studien

Denna studie har jag gjort i Hitta Kursvinnare, detta eftersom jag har mer data på OMXS30 och S&P500 i detta program. 

Data

Studien sträcker sig från år 1995-01-01 till 2019-08-06 och innefattar endast OMXS30 och S&P500.

Resultat

OMXS30

ROC(2) under -4% 5 dagar 22 dagar 66 dagar
Snittavkastning 1.07% 1.28% 2.11%
Hitratio 65.70% 62.30% 52.80%
Antal affärer 105 61 36
OMXS30 ROC(2) under -4% med fem dagars exit
OMXS30 ROC(2) under -4% med 22 dagars exit
OMXS30 ROC(2) under -4% med 66 dagars exit

OMXS30 över MA200

ROC(2) under -4% och stängning över MA200 5 dagar 22 dagar 66 dagar
Snittavkastning 0.90% 1.70% 4.49%
Hitratio 73.90% 66.70% 57.10%
Antal affärer 23 18 14

OMXS30 under MA200

ROC(2) under -4% och stängning under MA200 5 dagar 22 dagar 66 dagar
Snittavkastning 1.09% 1.07% 1.41%
Hitratio 63.50% 61.70% 53.60%
Antal affärer 85 47 28

S&P500

ROC(4) under -5% 5 dagar 22 dagar 66 dagar
Snittavkastning 0.63% 1.22% 2.62%
Hitratio 57.80% 54.80% 63.20%
Antal affärer 45 31 19

Sammanfattning

Det vi kan se är att det finns en tendens till en liten återhämtning hos OMXS30 på en veckas sikt. Efter en vecka har indexet stått 1.07% högre och i 66% av fallen har indexet stått högre. Detta har hänt hela 105 gånger vilket gör att vi kan lita lite mer på siffrorna. Det vi inte kan se i dessa siffror är att utfallen på de olika affärerna är väldigt spridda. Många affärer slutade med vinster på över 8% medans många förlustaffärer är större än -6%.

Jag skulle alltså vilja påstå att det finns en förhöjd risk efter en sådan stor rörelse.

Tittar vi istället på en månad kan vi se att återhämtningen är endast lite större, snitt utvecklingen på en månad är 1.28% och i 62% av fallen står indexet högre. Det finns alltså ingen större skillnad mellan utvecklingen på en vecka jämfört med en månad. 

Säljer vi efter tre månader dubblas den genomsnittliga utvecklingen till 2,11% men sannolikheten för en vinstaffär sjunker med 10% till 53%. Detta betyder alltså att de gånger när faktiskt indexet stiger är uppgången betydligt större än vid de gånger då indexet går ned.

Tittar vi sedan på hur statistiken ser ut om OMXS30 befinner sig under eller över sitt 200 dagars glidande medelvärde kan vi se att snittavkastningen för att sälja efter fem dagar är större vid de tillfällen indexet befinner sig under sitt 200 dagars glidande medelvärde jämfört med de gånger det befinner sig över.

Däremot när vi tittar på de lite längre exit:arna kan vi se en betydlig skillnad mellan om OMXS30 befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde. Tittar vi på tre månader är skillnaden väldigt stor och vi kan se att om vi befinner oss över MA200 är snittavkastningen 4,5% och om vi är under MA200 är den 1,41%.

I dagsläget ligger OMXS30 under sitt 200 dagars glidande medelvärde och som vi kan se är snittavkastningen bättre på kort sikt men sämre på lite längre sikt. 

Hur ska vi agera efter att OMXS30 har gått ned med över 4% på 2 dagar?

Beroende på hur din investeringshorisont ser ut anser jag att du bör agera på lite olika sätt. Är du kortsiktig kan det helt klart finnas en idé att köpa efter en sådan nedgång. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns en förhöjd risk och de rörelser som föds ur detta ofta är stora.

Däremot när det kommer till de lite längre tidsperioderna kan vi se att edgen är positiv och sannolikheten för en vinstaffär är större än för en förlustaffär men enligt min mening är statistiken inte jättebra. Jag hade nog själv inte köpt efter en sådan rörelse med tanke den förhöjda risken.

Siffrorna visar dock att det finns ingen anledning att få panik och sälja hela sitt innehav. Men jag är nog själv varit lite försiktig framöver. 

Fortsätter vi att studera S&P500 kan vi se att vi har fått betydligt färre affärer i detta test jämfört med OMXS30 testet vilket betyder att vi inte kan vara lika säkra på siffrorna som i det tidigare fallet.

Vi kan se att snittavkastningen ligger på blyga 0,63% och 58% av fallen står S&P500 högre en vecka senare. 

På en månad är snittavkastningen 1,22% och 55% av fallen står indexet högre. När det kommer till snittavkastningen på tre månader börjar den bli lite bättre och ligger på 2,6% och 63% av affärerna slutar med vinst. Men nu är vi nere på endast 19 affärer vilket jag anser vara lite för lite affärer för att vi ska kunna dra några stora slutsatser. 

Med allt detta i åtanke är det alltså troligt att det kommer vara lite skakigt framöver, det finns en viss edge på kort sikt men risken anser jag vara hög. 

På lite längre sikt säger siffrorna att edgen inte är speciellt hög men det finns trots det ingen anledning att få panik. Men som vanligt är detta baserat på historisk data och det finns inga garantier att OMXS30 och S&P500 kommer att agera på liknande sätt även denna gång.

Jag hoppas denna information har varit till hjälp och har du några frågor och funderingar går det jättebra att lämna en kommentar, skicka ett e-post eller nå mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar