Du visar för närvarande Bottenscreener – Långsiktig strategi

Bottenscreener – Långsiktig strategi

Efter att jag gjort mina analyser på morgonen tar jag mig ofta en titt på två morgonbrev, Tobbe Roséns och Erik Hansens. Detta är två väldigt duktiga herrar och strategin som jag kommer att testa i dagens Söndagsstrategi har jag hämtat från ett av Erik Hanses morgonbrev.

Om du inte känner till honom eller hans morgonbrev tycker jag definitivt du ska spana in det, det är fullspäckat med matnyttig information och helt gratis. Du finner hans Twitter här och här hittar du hans morgonbrev.

Den strategin vi ska titta på är en mekanisk sådan som är väldigt simpel och kan vara en första indikation på att en botten i en aktie håller på att utformas. Vi vill se att en aktie har fallit och därefter visar upp styrka. Detta kommer vi försäkra oss om genom att kräva att ett längre glidande medelvärde faller medans att vi får en ny högsta notering.

Innan vi går vidare in på strategin ska vi först ta oss en titt på hur glidande medelvärden fungerar, men om du känner dig bevandrad i de glidande medelvärdenas värld går det jättebra att hoppa över denna del.

Den strategi vi går igenom i dagens Söndagsstrategi har historiskt avkastat 9.4% och hitration har legat på 48%.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

OMXS30 med glidande medelvärden

Strategin – Bottenscreener

Som jag nämnde tidigare har jag inte kommit på denna strategi, men jag kommer förklara hur jag ser på strategin. Strategin vill först se att en aktie har varit svag och fallit en tid, detta kommer att säkerställas genom att ett långt glidande medelvärde ska vara fallande. I detta fall används 200 dagars glidande medelvärde (MA200).

Därefter vill strategin se att aktien uppvisar styrka, ett enkelt sätt att se detta är genom att en aktie gör en ny högsta notering. Strategin kräver att aktien gör en ny 100 dagars högsta nivå, alltså en väsentlig ny högsta nivå.

Dessa två kriterier i kombination ska förhoppningsvis visa oss aktier som fallit, som därefter börjar uppvisa styrka igen och som troligtvis kommer att fortsätta uppvisa denna styrka.

Som exit i strategin kommer jag använda mig av en trailing stop loss, om du vill lära dig mer om trailing stop loss kan du göra det här. Denna trailing stop loss kommer att ligga på 5 ATR, Average True Range, som är ett mått på volatiliteten.

Det kommer alltså att vara en väldigt luftig stop loss, men vi måste ge aktien utrymme att röra sig, vi vill vara med på en lång resa upp, vi kan då inte vara för giriga och låta stop lossen ligga för tight. I detta fall är vi trendföljare, vi kommer att få en del mindre förluster men hoppas på att vi får några riktigt bra vinnare som väger upp för dessa småförluster.

Du kanske undrar varför just 5 ATR, är detta en parameter som är optimerad?

Nej, I Hitta Kursvinnare var den inställd på 2.5, så jag valde att dubbla den bara.

Detta gör att strategin ser ut på följande sätt:
Entry:
MA200 är fallande
Aktien gör en 100 dagars högsta

Exit:
5 ATR trailing stop loss

Studien

Därför har jag valt att ha med 56 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. I testet har jag valt att inte ha med OMXS30 aktier då dessa aktier har en tendens till att trenda sämre.

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och vill du ha hjälp med att göra samma studie själv är det bara att skicka ett mejl till mig.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2000-01-01 till 2020-08-24 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
Ahlström-Munksjö
Arjo
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege

Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum

JM
Kindred Group SDB
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding

Stora Enso R
Sweco B
SOBI
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter

ÅF Pöyry B

Resultat

Sammanfattning

Som vi kan se får vi faktiskt väldigt intressanta affärer från denna strategi, snittavkastningen har historiskt legat på 9.34% och sannolikheten för en vinstaffär har legat på 48%. Strategin har dock en väldigt hög standardavvikelse, även högt relativt snittavkastningen, vilket är lite negativt.

Vi har fått 348 affärer och den största vinsten har varit 514% och den största förlusten 39%. Genomsnittsvinsten har varit 29% och snittförlusten 9%, detta är ett typiskt mönster för trendföljande strategier. Vi vill att våra vinster ska vara betydligt större än våra förluster och vi kommer få några riktigt bra affärer.

De senaste 100 affärerna har betydligt sämre historik, 1.5% i snittavkastning och 38% i hitratio. Strategin har alltså fungerat sämre den senaste tiden jämfört med hela perioden, vilket också är lite negativt.

För att sammanfatta har strategin historiskt gett oss intressanta affärer, jag hade kanske inte använt strategin så här rakt upp och ner utan snarare som en “heads up” att en vändning i en aktie är på gång. 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att strategin är testad på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar