Du visar för närvarande Bredd – Ett kalkylark för att titta under huven på OMXS30

Bredd – Ett kalkylark för att titta under huven på OMXS30

Det hade varit väldigt praktiskt om det skulle ha funnits en aktie som återspeglade hela aktiemarknadens marknadsvärde. Prisförändringar i denna aktie hade då återspeglat hela aktiemarknadens värdeförändring. 

Tyvärr finns ingen sådan aktie och för att kunna enklare studera värdeförändringar för hela marknaden. Istället för denna aktie finns det index, index som är en sammanvägning av ett antal aktier. 

OMXS30 är en sådan sammanvägning och har därför i avsikt att återspegla den svenska aktiemarknadens värdeförändring.

OMXS30 består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.

BolagBransch
ABBVerkstad
Alfa LavalVerkstad
AutolivVerkstad
Assa Abloy BVerkstad
Atlas Copco AVerkstad
Atlas Copco BVerkstad
AstraZenecaLäkemedel
BolidenRåvaror
Electrolux BSällanköp
Ericsson BTeknik
Essity BHygienprodukter
Getinge BHälsovård
Hexagon BTeknik
H&M BKonsument dagligvaror
Investor BInvestmentbolag
Kinnevik BInvestmentbolag
NordeaBank
SandvikVerkstad
SCA BPappersprodukter
SEB ABank
Securitas BSäkerhetstjänster
Handelsbanken ABank
Skanska BBygg
SKF BVerkstad
SSAB ARåvaror
Swedbank ABank
Swedish MatchKonsument dagligvaror
Tele2 BTelekomoperatör
Telia CompanyTelekomoperatör
Volvo BVerkstad

Utvecklingen av dessa aktier, och OMXS30, återspeglar ofta hur värdeförändringen ser ut för de övriga aktierna på Nasdaq Stockholm, men lång ifrån alltid. Det finns därför ett mervärde att även studera de övriga aktierna.

Detta kan man göra med hjälp av bredd-indikatorer som tar hänsyn till fler aktier än de som finns med i OMXS30.

Genom att studera hur många aktier som faktiskt stiger när OMXS30 stiger kan vi få lite extra information hur stabil och bred en uppgång respektive nedgång är. En uppgång där endast ett litet antal av aktierna är drivande kommer vara lättare att bromsa än en uppgång där en stor andel av alla aktierna bidrar.

Ett enkelt sätt att ta del av denna information är med hjälp av Google kalkylark och mitt kalkylark Bredd.

I detta kalkylark sammanställer jag hur utvecklingen ser ut för nästan alla aktier från Large-, Mid- och Small cap. Jag tittar på hur utvecklingen ser ut för dagen, veckan, månaden, tre månader och årsskiftet. 

Denna information kan då ge en större inblick hur stabil och bred en nedgång eller uppgång faktiskt är.

Bredd – Nineambell

Kalkylarket består av sju olika blad:

  • Bredd
  • Idag
  • Vecka
  • Månad
  • Tre månader
  • Årsskiftet
  • Tickers

Bredd

I detta blad finner du en sammanställning av utvecklingen för de aktier vi studerar. Du kommer kunna se hur bredden ser ut för alla aktier, för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

Som jag nämnde tidigare kommer du även kunna se hur utvecklingen ser ut för dagen, veckan, månaden, tre månader och sedan årsskiftet.

Idag

Detta blad används för att hämta information om hur utvecklingen ser ut för dagen. Eftersom Google finance enkelt kan bidra med denna information är detta blad betydligt enklare utformat jämfört med efterföljande blad.

Vecka

Detta blad används för att hämta information om hur utvecklingen har sett ut från en vecka tillbaka. Uppe till vänster i bladet finns du sju datum. Eftersom inte alla veckodagar är börsdagar använder jag mig av detta system för att lösa problemet.

Bladet Månad, Tre månader och Årsskiftet är utformade på samma vis.

Tickers

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna hämta hem data från Google finance.

Hur använder jag kalkylarket?

Detta kalkylark är väldigt enkelt att använda då du inte kommer behöva göra några ändringar eller själv ange någon data. 

Det du dock kommer behöva göra är att kopiera kalkylarket över till din Google kalkylark. 

Detta gör du genom att klicka på “Kopiera”/“Make a copy” under “File”/”Arkiv” i huvudmenyn.

Därefter är det bara att börja använda kalkylarket.

Eftersom kalkylarket måste hämta hem väldigt mycket information händer det att alla aktier inte visas. Det du behöver göra då är att uppdatera kalkylarket genom att uppdatera sidan i din webbläsare.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar