Du visar för närvarande Bruttoinkomst – en förklaring av begreppet

Bruttoinkomst – en förklaring av begreppet

Vad är bruttoinkomst?

Jo, bruttoinkomst är den inkomst en privatperson eller ett hushåll får före avdrag och skatter. Om du tjänar 100 000 kr före skatter och avdrag är alltså detta din bruttoinkomst.

En bruttoinkomst kan alltså vara den lön som din arbetsgivare betalar till dig innan staten dragit av skatt men det kan vara kapitalinkomster. Beroende på hur stor din bruttoinkomst är varierar storleken på den skatt som staten drar.

Skatten varierar beroende på vad för typ av bruttoinkomst det rör sig om t.ex. bruttolön beskattas på ett sätt och reavinster på ett annat sätt.

Bruttoinkomst är alltså den inkomst du får innan staten har dragit av skatten.

Skall du deklarera och vet inte vad din bruttolön är? 

För att vara säker rekommenderar jag dig att prata med skatteverket men i normala fall är det den lön du tjänar innan du betalar skatt.

Om du inte vet denna summa kan du räkna ut den med hjälp utav denna sidan.

Där kan du skriva in din månadslön efter skatt, välja om du är medlem i Svenska kyrkan och därefter din kommun så kommer du att få din bruttolön uträknad.

Exempel på din bruttoinkomst

Låt säga att du får 14 000 kr varje månad från din arbetsgivare, detta är då din nettoinkomst. Är du bosatt i Vellinge och medlem i Svenska kyrkan kommer din bruttolön att vara 17 780 kr.

Det som finns kvar efter att staten har dragit skatten kallas för nettoinkomst.

Översättning av bruttoinkomst till engelska

Bruttoinkomst = gross income

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar