You are currently viewing CFD – Vad är det och hur fungerar det?

CFD – Vad är det och hur fungerar det?

Jag älskar personlig utveckling.

Att utvecklas som person men även inom trading och handboll är verkligen något som driver mig varje dag. Ett sätt för dig att utvecklas inom trading är att lära dig om derivat instrumenten CFD. Att besitta kunskap om CFD-kontrakt och hur du kan använda dem kan öppna upp nya möjligheter för dig att tjäna pengar.

Därför tänkte jag att vi skulle ta utforska dessa instrument och förhoppningsvis öka dina kunskap.

Vad är ett CFD-kontrakt?

Ett CFD-kontrakt, eller Contract for Difference, är ett avtal mellan en köpare och säljare om den prisskillnad som uppstår i ett underliggande instrument från tidpunkten då kontraktet öppnas tills det att det stängs. Säljaren i detta fallet kommer alltid att vara en bank eller en mäklare.

Ett CFD-kontrakt är ett derivatinstrument som kan liknas vid en termin. Det som skiljer ett CFD-kontrakt från en termin är att en CFD har i de flesta fall en oändlig löptid. För att stänga en CFD-kontrakts position måste du helt enkelt lägga in en lika stor order som du äger fast i motsatt riktning.

Ett CFD-kontrakt kan kopplas till alla olika sorters underliggande produkter, det kan t.ex. vara index, aktier, råvaror men även optioner. CFD-kontrakt är även ett hävstångsinstrument vilket betyder att du kan handla för mer än vad du har på ditt konto, mer om detta längre ned i artikeln.

Genom att köpa en CFD tar du del utav den prisskillnad som sker i den underliggande produkten från tidpunkten då du har köpt CFD:n tills då du säljer den. Har värdet på den underliggande produkten ökat kommer du att ha tjänat pengar. Om värdet på underliggande produkten minskar är du skyldig att täcka denna nedgång vilket resulterar i att du går med förlust.

Du äger inte den underliggande produkten

Om du köper ett CFD-kontrakt kommer du aldrig att äga den underliggande produkten. Trots detta kan du tjäna pengar om den underliggande produkten rör sig på ett gynnsamt sätt för dig. Detta eftersom prissättningen på CFD kontraktet är kopplat till den underliggande produkten.

Att du inte äger den underliggande produkten gör att du t.ex. kan äga Ericsson B aktier på din aktiedepå och köpa CFD-kontrakt i Ericsson B utan att behöva vara orolig för att detta kommer att komplicera den skattemässiga situationen. Eftersom du inte äger den underliggande produkten kommer du inte behöva göra en omräkning av inköpspriset, dvs anskaffningsvärdet.

Detta möjliggör att du kan ha en långsiktig handel i en aktie med “vanliga” aktier och spekulera på kort sikt i samma aktie med ett CFD-kontrakt utan att det behöver komplicera den skattemässiga situationen, mer om hur CFD-kontrakt beskattas senare i artikeln.

Detta gör att du kan använda CFD-kontrakt för hedging. Det kan vara så att du i dagsläget äger en aktie med en stor öppen vinst men misstänker att aktien kommer att sjunka i värde. Istället för att sälja dina aktier och bli tvungen att betala skatt kan du använda ett CFD-kontrakt för att hedga din position.

Du kan köpa ett CFD-kontrakt för nedgång som är lika stor som din position för uppgång i den vanliga aktien och på ett sådant sätt har du blivit marknadsneutral.

Att äga ett CFD-kontrakt i en underliggande produkt leder inte till att du får någon rösträtt i bolaget, detta då du inte äger den underliggande produkten. Dock leder det till att du får utdelning. Den utdelning du får är i många fall inte lika stor som om du hade ägt den underliggande produkten.

Därför rekommenderar jag att du inte skall äga ett CFD-kontrakt över utdelningsdagen.

Hur fungerar CFD-handel?

Eftersom att CFD kontrakt är utvecklade som dem är möjliggör det att du kan spekulera i både uppgång och nedgång.

Detta betyder att om du tror att en underliggande produkt kommer att öka i värde kan du öppna en köpposition i ett CFD-kontrakt, det vill säga att du går long. Om nu den underliggande produkten skulle öka i värde betyder det att du har tjänat pengar. Om det nu skulle visa sig att du har fel och den underliggande produkten minskar i värde har du nu istället förlorat pengar.

Om du istället tror att en underliggande produkt kommer att minska i värde kan du öppna en säljposition i ett CFD-kontrakt, detta kallas för att du går short. Det motsatta gäller nu jämfört med om du vore long. Om den underliggande produkten minskar i värde har du tjänat pengar och om den ökar i värde har du förlorat pengar.

Det är inte bara riktningen på den underliggande produkten som bestämmer hur mycket pengar du kommer tjäna eller att förlora. Det har även betydelse hur stor skillnaden i den underliggande produkten är. Om du är long och den skillnaden i den underliggande produkten är stor kommer du att tjäna mer pengar än om skillnaden vore liten.

Priset på en CFD kommer alltid att handlas till samma pris om den underliggande produkten har. Detta betyder att om du har köpt ett CFD-kontrakt i en viss underliggande produkt kommer uppgångs- eller nedgång takten att vara densamma i CFD-kontraktet som i den underliggande produkten.

Detta blir kanske klarare om jag illustrerar det med ett exempel.

Låt säga att du tror på en uppgång i H&M B och du köper ett CFD-kontrakt för uppgång i H&M B. Dagen då du ingår i CFD-kontraktet står H&M B i 100 kr. Dagen därefter stiger H&M B till 103 kr, en procentuell ökning med 3%, detta kommer att resultera i att ditt CFD-kontrakt har ökat med 3%. Tre dagar senare har H&M sjunkit till 98 kr och detta kommer du att göra att din CFD har minskar i värde med 2% utifrån ditt inköpspris.

Vinsten eller förlusten kommer alltså att räknas ut på samma sätt som om du ägde den underliggande produkten.

Vid long:
Vinst eller förlust = antal CFD-kontrakt * (öppningspris – stängningspris)

Vid short:
Vinst eller förlust = antal CFD-kontrakt * (stängningspris– öppningspris )

Om aktier är de underliggande produkterna vid CFD-handel kommer det att likna vanlig handel med aktier. Det finns dock skillnader, och de två största sakerna som skiljer är hävstångseffekten och att du kan spekulera i både uppgång och nedgång.

Hävstångsprodukter

En hävstångsprodukt möjliggör att du skaffa dig en stor exponering mot den underliggande produkten med ett begränsat kapital. Ett CFD-kontrakt är en hävstångsprodukt och många anser att detta är en utav dess största fördelar.

När du investerar i en hävstångsprodukt kommer säljaren av produkten endast att begära en del utav hela värdet på din position. De resterande värde utav din position kommer säljaren att “låna” ut till dig. Detta kommer att resultera i att säljaren kommer att begära en finansieringskostnad utav dig.

Resultatet av din position är kopplat till den totala summan på din position och kan därför medföra att du förlorar betydligt mer pengar än vad du själv investerade i positionen. Hävstångseffekten på produkten är lika stark på båda hållen vilket betyder att du även kan tjäna betydligt större summor om du använder en hävstångsprodukt.

Den del som säljaren av en hävstångsprodukt begär att du skall investera för att få lov att ta positionen kallas för säkerhetsmarginal. Denna summa kommer att reserveras på ditt konto och är till för att säljaren skall kunna använda denna summa till eventuella förluster som uppstår.

Som jag nämnde innan är säkerhetskravet en bråkdel utav den summa som det hade krävts om du skulle köpa den underliggande produkten direkt. Säkerhetskravet varierar beroende på en del faktorer. Det beror på vad för typ av underliggande produkt det handlar om, det beror även på hur volatil denna marknaden är. En volatil marknad kommer kräva en större säkerhetsmarginal.

Sedan första augusti 2018 kom det nya regler angående säkerhetskraven för CFD produkter. Dessa regler gör att det finns en skillnad på hur stort säkerhetskravet är beroende på om du är en professionell investerare eller inte. Om du inte är det är säkerhetsmarginalen på aktier minst 20%. Detta betyder att om du vill ta en position på 100 000 kr kommer du behöva en säkerhetsmarginal på 20 000 kr.

Om du istället kan bli kvalificerad som en professionell trader är ditt säkerhetskrav minst 5%. För att kunna bli kvalificerad som en professionell trader hos IG (en CFD mäklare) behöver du uppfylla 2 utav 3 av dessa kriterier:

  1. Ha en portfölj med finansiella instrument som överstiger 500 000 euro
  2. Ha haft en professionell roll inom finanssektorn, som kräver kunskap inom derivathandel, i minst ett år.
  3. Handlar med derivat med hävstång i betydande storlekar under de senaste fyra kvartalen.

Större vinster och förluster

Hävstångsprodukter är ett jättebra hjälpmedel om du vill öka din exponering mot en viss underliggande marknad. Hävstångsprodukter innebär dock en förhöjd risk om du inte förstår dig på hur hävstångseffekten kommer att påverka dig.

Dina vinster kommer att bli större men även dina förluster. Dina förluster kan till och med bli så stora att du förlorar mer än det kapital som du har investerat. Säljaren av hävstångsprodukter kan komma att kräva dig på mer än den summa som du först investerade.

Likvidering av din position

En annan risk med CFD-kontrakt är att om du inte har ett tillräckligt mycket pengar på ditt konto för att täcka din säkerhetsmarginal kan en eller flera utav dina positioner att likvideras av mäklaren.

Det är nämligen så att saldot på ditt konto förändras beroende på utvecklingen av dina positioner och om du har en ogynnsam utveckling kan detta betyda att dina säkerhetsmarginalen överstiger saldot på ditt konto.

Därför rekommenderar jag att du alltid kontrollerar att ditt saldo är tillräckligt stort för att täcka din säkerhetsmarginal. Jag har själv varit väldigt nära att råka ut för detta och det är inget roligt. Det är inte kul att dina positioner blir likviderade.

Kostnader CFD-kontrakt

Ofta kommer två pris att anges vid CFD-handel. Det ena priset är köppriset och det andra är säljpriset. Om du väljer att köpa ett CFD-kontrakt kommer du att betala säljpriset, som då är högre än köppriset, och vice versa om du vill sälja ett CFD-kontrakt.

Skillnaden mellan dessa två priset kallas för spread och är ett av sätten som mäklare för CFD-kontrakt tjänar pengar.

Förutom denna kostnad får du ofta betala ett courtage som vid vanlig aktiehandel. Ofta erbjuder CFD-mäklare ett lägre courtage än vad banker tar vid vanlig aktiehandel.

Det tredje sättet som banker och mäklare tjänar pengar på är en finansieringskostnad. Eftersom du inte investerar hela kapitalet i den position du tar kommer banken eller mäklaren ta en avgift för den resterande summan de lånar ut till dig.

Om du stänger positionen samma dag som du öppnade den kommer oftast ingen finansieringskostnad att tas ut. Ju fler dagar du har positionen desto högre kommer din finansieringskostnad att bli.

Detta medför att det är fördelaktigt att vara kortsiktig när du handlar med CFD-kontrakt.

Hur beräknas skatt på CFD-kontrakt?

Skatteverkets syn på CFD-kontrakt är att det är ett instrument som liknar terminer. Detta medför att potentiella kapitalvinster och kapitalförluster skall beskattas på samma sätt som terminer.

Detta gör även att resultatet för varje enskild CFD-affär skall redovisas separat.

Skatteverket anser att ett CFD-kontrakt avslutas genom att en kontantavräkning sker. Då räknas den eventuella vinster eller förlusten och en betalning sker av den förlorande parten till den som vinner på kontraktet. De kostnader du har (courtage, finansieringsränta mm.) för lov att ingå i beräkningen av kapitalvinst/kapitalförlust.

Om du har gjort handel med CFD-kontrakt hos andra aktörer än IG och CMC Markets måste du själv redovisa kapitalvinster och kapitalförluster på K4 blanketten. Har du endast handlat CFD-kontrakt hos dessa aktörer behöver du fylla i detta i K4 blanketten. Detta kommer att vara förifyllt på din inkomstdeklaration.

Mina erfarenher

Jag har själv handlar med CFD-kontrakt de senaste 3 åren och min erfarenhet av instrumenten har varit väldigt positiv. Jag har dock alltid varit medveten om riskerna det medför och har aldrig handlat för mer pengar än vad jag faktiskt äger. Jag använder produkten eftersom det är smidigt för mig att enkelt kunna gå både long och short.

Jag har använt IG som min mäklare för CFD-handel under alla dessa år och är väldigt nöjd.

Alternativ till CFD

Om du vill handla med hävstångsinstrument men vill inte öppna upp ett konto hos en CFD-mäklare kan ett bra alternativ vara Mini Futures. Detta är ett hävstångsinstrument som likt CFD är kopplade till en underliggande tillgång. 

En fördel (eller nackdel) är att Mini Futures har en inbyggd stop loss vilket gör att du inte kan förlora mer än vad du har satsat, till skillnad från CFD. En annan fördel är att de flesta banker i Sverige ger dig möjligheten att handla med Mini Futures.

Jag har skrivit ett informationsrikt inlägg om Mini Futures där du får reda på allt du behöver veta om detta instrument. Vill du läsa inlägget kan du göra det här.

FAQ om CFD handel

Ett CFD-kontrakt, eller Contract for Difference, är ett avtal mellan en köpare och säljare om den prisskillnad som uppstår i ett underliggande instrument från tidpunkten då kontraktet öppnas tills det att det stängs. Säljaren i detta fallet kommer alltid att vara en bank eller en mäklare.

CFD kontrakt är utvecklade på ett sätt som gör att du kan spekulera i både uppgång och nedgång. Detta betyder att om du tror att en underliggande produkt kommer att öka i värde kan du öppna en köpposition i ett CFD-kontrakt. Om nu den underliggande produkten skulle öka i värde betyder det att du har tjänat pengar. Om det nu skulle visa sig att du har fel och den underliggande produkten minskar i värde har du nu istället förlorat pengar. Om du istället tror att en underliggande produkt kommer att minska i värde kan du öppna en säljposition i ett CFD-kontrakt. Om den underliggande produkten minskar i värde har du tjänat pengar och om den ökar i värde har du förlorat pengar.

Skatteverkets syn på CFD-kontrakt är att det är ett instrument som liknar terminer. Detta medför att potentiella kapitalvinster och kapitalförluster skall beskattas på samma sätt som terminer. Detta gör även att resultatet för varje enskild CFD-affär skall redovisas separat. Om du har gjort handel med CFD-kontrakt hos andra aktörer än IG och CMC Markets måste du själv redovisa kapitalvinster och kapitalförluster på K4 blanketten.

Ett CFD-kontrakt kan kopplas till alla olika sorters underliggande produkter, det kan t.ex. vara index, aktier, råvaror men även optioner.

En hävstångsprodukt möjliggör att du skaffa dig en stor exponering mot den underliggande produkten med ett begränsat kapital. Ett CFD-kontrakt är en hävstångsprodukt och många anser att detta är en utav dess största fördelar.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar