Du visar för närvarande Crème de la crème – Hetaste aktierna

Crème de la crème – Hetaste aktierna

Jag sitter och gör en hel del tester varje vecka och ofta får jag de resultat jag har förväntat mig, det vill säga att marknaden ofta fungerar så som jag har lärt mig.

Det är sällan jag får ett resultat som chockerar mig, denna söndag ska vi faktiskt titta på ett sådant resultat. Detta resultat var raka motsatsen till vad jag trodde det skulle vara, vilket är intressant. Trots att resultatet inte blev som jag trodde fick jag fram en relativt bra strategi, och en lite större förståelse för marknaden.

Dagens Söndagsstrategi kommer att fortsätta på spåret som vi gett oss in på de senaste veckorna, nämligen studier kring starka och svaga aktier/sektorer. Vi kommer att titta på att köpa relativt starka/svaga aktier. Men vi kommer att hotta upp det lite, vi kommer att bara köpa i relativt starka/svaga sektorer.

För någon vecka sedan kom vi fram till att på en månads sikt var det bättre att köpa relativt svaga aktier, förra veckan kom vi fram till att sambandet såg likadant ut för sektorer. Det vill säga att det är mer fördelaktigt på en månads sikt att en aktie/sektor har varit relativt svag.

Men hur blir det då om vi köper relativt svaga aktier i relativt svaga sektorer? Eller om vi gör motsatsen, att vi köper relativt starka aktier i relativt starka sektorer?

Om mönstret ska följa mina tidigare studier kommer det vara mer fördelaktigt på en månads sikt att köpa relativt svaga aktier i en svag sektor. Låt oss lista ut om teorin stämmer överens med verkligheten.

Testet

Vi kommer att testa att köpa den relativt svagaste aktien i en sektor. Denna sektor måste i sig vara en av de tre svagaste sektorerna. Jag avgör om en aktie eller sektor är relativt svag genom att mäta dess Rate of Change värde.

Rate of Change (ROC) är en indikator som mäter en akties/sektors procentuella utveckling för en viss tidsperiod. Jag kommer använda mig av inställningen 22 dagar på ROC indikatorn, vilket betyder att jag tittar på hur mycket aktien eller sektorn har rört sig de senaste 22 dagarna.

Därefter kommer jag att välja den aktie med lägst ROC värde och de tre sektorer med lägst ROC värde.

Vi kommer att köpa aktien i slutet på varje månad och hålla aktien i 22 dagar.

Därefter kommer vi att göra på ett liknande sätt fast tvärtom, alltså att vi köper den starkaste aktien i en sektor som är en utav de tre starkaste på en månads sikt.

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker på de tio olika sektorerna hos Nasdaq Stockholm och på 100 aktier från dessa sektorer.

Studien är utförd på data från 2013-01-01 till 2020-01-01.

Viktig information om statistiken i studien är att snittavkastningen inte visar vad varje affär avkastar i genomsnitt utan vad varje affärstillfälle i genomsnitt har avkastat. Detta eftersom jag utgår ifrån att vi delar upp vårt kapital för de affärer vi ska ta. Därför är inte genomsnittet för var och enskild affär intressant.

Förutom snittavkastning är alla andra nyckeltal beräknade på det totala antalet affärer.

Tänk även på att jag har backtestat detta genom att själv göra det med Python kod, detta ökar dock risken att det är smugit in några fel.

Resultat – Test

 Svaga aktier i svaga sektorer
Snittavkastning0.68%
Hitratio51.38%
Stdev5.697
Antal affärer84
Den svagaste aktien i de svagaste sektorerna
Starka aktier i starka sektorer
Snittavkastning 1.83%
Hitratio 55.08%
Stdev 6.901
Antal affärer 84
Den starkaste aktien i de starkaste sektorerna

Slutsats – Test

Som vi kan se är båda testerna vinstgivande, ett test är dock betydligt mer vinstgivande än det andra. Men blev resultatet inte riktigt som vi trodde, de var de starka aktierna i de starka sektorerna som presterade bäst. Detta går alltså emot vad jag tidigare kommit fram till att på en månads sikt är det bättre att köpa de svaga aktierna/sektorerna.

Vi ska nu försöka bygga oss en strategi av dessa intressanta resultat. Jag har valt att kalla strategin för “Crème de la crème”.

Strategin – Crème de la crème

Vi ska alltså köpa de starka aktierna i de starka sektorerna. Strategin vi ska bygga kommer med fördel att följa detta, det vill säga att vi köper den starkaste aktien i de tre starkaste sektorerna.

Men vi kommer att lägga till en liten extra krydda. Vi kommer att kräva att ROC(22) ligger över 0. Det vill säga att aktierna har stigit den senaste månaden. När vi gör detta kombinerar vi både relativt- och absolut momentum.

Fördelen med att lägga till detta kriterium är att när marknaden är svag och alla aktier faller så investerar vi inte. Vi vill köpa på styrka, en aktie som inte stiger är inte stark. Den kan fortfarande vara relativt stark andra aktier, men inte jämfört med sig själv.

Så vi kommer alltså att köpa i slutet på månaden, köpa den aktien med högst ROC(22) i de tre sektorerna med högst ROC(22). Vi kommer även att kräva att aktien har en ROC(22) som ligger över 0.

Vi säljer sedan aktien efter 22 dagar.

Resultat – Crème de la crème

 Crème de la crème
Snittavkastning2.13%
Hitratio55.19%
Stdev7.259
Antal affärer84
Resultat - Crème de la crème

Sammanfattning

Vi har alltså fått fram en strategi som har avkastat väldigt bra från 2013 fram till 2020. Varje månad när vi gjort tre affärer har genomsnittet av dessa affärer varit 2.13% och 55% av de affärer vi tagit har slutat med vinst.

Detta är en relativt bra avkastning att få varje månad. Utan att ta hänsyn till Money management har detta avkastat drygt 175%. Detta kan då jämföras med OMXS30 som avkastat lite över 60% på under samma period.

Men hur ser det ut om vi istället för att endast titta på perioden 2013-2020 breddar och vår period till 2010 till slutet på 2020-04-30, som innefattar två stora sättningar (2011 och 2020).

 Crème de la crème
Snittavkastning1.21%
Hitratio51.88%
Stdev7.711
Antal affärer122

Resultatet blir betydligt sämre, men fortfarande en strategi som slår index. 

Ibland visar det sig att marknaden inte beter sig precis som man tror, det gäller dock att följa med flowet och anpassa sig. När vi gör detta kan vi komma fram till riktigt bra saker.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite inspiration till hur du kan handla. Har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att strategin är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar