Du visar för närvarande Cykellängd – Toppar och Bottnar

Cykellängd – Toppar och Bottnar

Jag har tidigare nämnt att jag sällan tar tid till hänsyn när jag köper. Med detta menar jag att jag oftast tittar på priset och volymen i en aktie, men inte på tidsaspekten. Det vill säga när infaller bottnar, när kommer toppar och hur långt avstånd är det mellan dessa.

I ett tidigare inlägg, Handla i aktiens rytm, tittade jag på att köpa med tanke på en akties cykellängd. Det vill säga att jag först räknade ut en genomsnittslängden på tiden mellan de fem senaste bottnarna. Därefter projicerade jag fram detta i framtiden och köpte därefter när nästa botten borde infalla med tanke på genomsnittet för avståndet mellan tidigare bottnar. 

Vi ska fortsätta på samma spår idag men vi ska även lägga till genomsnittsavståndet mellan topparna. I föregående inlägg sålde jag efter 10 dagar, nu kommer vi att sälja med tanke på genomsnittsavståndet för topparna. Vi kommer även lägga till ett jämviktspendlings kriterium för när vi köper, detta för att vara säker på att vi har en botten. Vi kommer inte komma fram till en färdig strategi utan snarare få reda på vilken ”edge” vi kan tjäna genom att ta hänsyn till en akties cykellängd.

Först kommer jag kort gå igenom hur jag har gjort för att få fram dessa genomsnittslängder, jag kommer dock endast gå igenom hur jag gör för bottnarna. Detta då jag gör precis på samma sätt för topparna fast “tvärtom”.

Därefter följer en snabb genomgång av Relative Strength Index (RSI), känner du att behärskar denna indikator kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Den ”strategi” jag kommer att presentera har en snittavkastning på 2.4% och en sannolikhet för en vinstaffär på 62%.

Cykel length – Bottoms

För att kunna räkna ut genomsnittslängden mellan bottnar är det första steget att räkna ut var vi har en botten i en aktie. Indikatorn anser att det är en botten i en aktie om tio dagar innan en notering är högre och tio dagar efter är högre.

Det första indikatorn gör är alltså att räkna ut detta. Därefter kommer indikatorn att beräkna hur många dagar det har gått mellan dessa två bottnar. Efter att indikatorn har räknat ut detta går den vidare och räknar ut genomsnittslängden mellan de senaste tre bottnarna. 

Till sist kommer indikatorn att lägga till detta genomsnittsavstånd från då den senaste bottnen inföll och vi kommer att få en indikation på var nästa botten borde inträffa enligt aktiens rytm. Ofta kallas rörelsen mellan en botten till en annan för en cykel, därför kommer denna indikator att heta “Cykel length”.

Som du kan se i bilden pekar indikatorn ut vissa bottnar bra, medans andra bottnar blir fel.

Utöver detta lägger indikatorn också till var nästa topp borde inträffa, uträkningarna för detta grundar sig på samma principer som för bottnarna. Men genomsnittsavståndet adderas inte från tidpunkten då en tidigare topp inträffade utan från då vi har fått en botten, detta är de röda markeringarna i indikatorn.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Strategin – Cykellängd – Toppar och Bottnar

Vår strategi kommer alltså börja med att det ska ha gått en viss tid från en tidigare botten. För att kunna veta detta måste vi först svara på var räknas som en botten. Jag kommer i denna strategi titta på 10 dagars bottnar, det vill säga att det finns 10 noteringar innan som är högre och 10 noteringar efter som är högre.

Indikatorn som jag tidigare beskrev räknar därefter ut genomsnittstiden som har varit mellan de tidigare tre bottnarna. Därefter inväntar vi en bottnar och projicerar in i framtiden var nästa botten troligtvis kommer att inträffa. Att en botten kommer inträffa just den dag är lite “osannolikt”, och för att öka våra chanser lägger vi till ett spann.

Det vill säga att vi anser att tidsaspekten för att köpa är rätt om vi befinner oss inom sex dagar från denna tidpunkt.

Därefter vill vi kolla så att aktien har fallit någorlunda, detta gör vi genom att kräva att RSI(2) befinner sig under 20. Jag vill inte sätta för lågt krav här, oftast används 10 eller mindre som gränsvärde, men i detta fall vill jag endast säkerställa att aktien rört sig lite nedåt i alla fall. Vårt huvudfokus ligger ju trots allt på tidsaspekten och inte på själva rörelsen i priset.

Nu när vi vet när vi ska köpa använder vi snittavståndet mellan tidigare toppar för att bestämma när vi ska sälja. Vi räknar alltså ut genomsnittsavståndet mellan tidigare toppar på precis samma sätt som vi gjorde för bottnarna. Därefter när det gått det antalet dagar från det att vi köpte så säljer vi.

Strategin kommer därför se ut på följande sätt:
Entry:
Inom spannet av 6 dagar från en beräknad lågpunkt
RSI(2) är under 20

Exit:
När det gått genomsnittsavståndet mellan tidigare toppar så säljer vi

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-10-25 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Sammanfattning

Med tanke på att detta inte är en färdig strategi har jag valt att endast presentera översiktlig statistik. Det vi kan se är att vi får en snittavkastning på 2.4% och en sannolikhet för en vinstaffär på 62%. Standardavvikelsen är relativt hög med tanke på vår snittavkastning och Edge/Stdev når inte upp till 0.3 som jag kräver för att en strategi ska anses som bra.

Vi ligger inne i en affär i ungefär 32 och vi har fått en hel del affärer, hela 823 på drygt tio år. Genomsnittsvinsten är större än genomsnittsförlusten och vi kan se att vi har både fått riktigt stora vinnare och förlorare.

Men hur drar vi då en slutsats om hur bra “edge” vi får med oss genom att utnyttja en akties cykellängd för bottnarna men även för topparna.

Ett sätt är att jämföra om vi hade gjort precis tvärtom, det vill säga att vi köper där en topp borde inträffa, detta bestäms på samma sätt som det gjorde för bottnarna. Det vill säga att jag tittar på genomsnittsavståndet för de senaste tre topparna och projicerar detta in i framtiden där en ny topp borde inträffa. Om vi befinner oss inom detta spann och RSI(2) är under 20 så köper vi.

När vi väl har köpt håller vi affären i så många dagar som genomsnittsavståndet är för de senaste tre bottnarna. Genom att göra på detta sätt kan vi testa och se hur det hade sett ut om vi hade gjort precis tvärt om. Om vi gör detta på samma aktier får vi följande statistik.

Vi kan se att snittavkastningen är betydligt sämre och även så sannolikheten för en vinstaffär. Vi får ungefär lika många affärer och genomsnittslängden på en affär är endast lite kortare.

Det ser alltså ut som att utnyttja en akties cykellängd för att bestämma när vi ska köpa och när vi ska sälja för med sig en relativt bra edge. Men jag gjorde även dessa tester på lite fler aktier och då var sambandet inte lika självklart. Därför vill jag lyfta ett varnande finger för att en del av detta kan bero på slumpen.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har bidragit med lite inspiration och kunskap om hur aktiemarknaden fungerar. Har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller höra av dig till mig på vår chat. 

Kom ihåg att dessa studier är utförda på historisk data och det finns inga garantier på att beteendet ser likadant ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Mikael

  Hej
  Mycket intressanta strategier som redovisas, blir väldigt inspirerad av inläggen .
  Men jag har en fundering. När du räknar ut botten med 10 högre noteringar innan stängning och 10 högre efter .
  Det blir väl en strategi som inte fungerar i verkligheten eftersom man inte kan veta kommande 10 dagars högsta? Eller förstår jag den fel ?

  1. Tjena!

   Du har både förstått rätt och fel, om man skulle ha handlat på att vi i dagsläget befinner oss i en botten, det vill säga att man ska ha 10 högre noteringar innan och efter, går det som du skriver inte att köra det LIVE, man vet ju inte förrän efter att det är en botten. Denna strategin handlar dock inte på det, det den handlar på är genomsnittsavståndet mellan tidigare bottnar, vi tittar alltså inte i dagsläget på att det finns en botten utan tar endast hänsyn till hur lång tid det gått från en tidigare botten, vilken vi kan veta även när vi kör LIVE, och att RSI(2) ska vara under 20.

 2. Mikael

  Ja okej då är jag med ! Tackar ?
  Ser fram mot fler inlägg framöver.

Lämna ett svar