Du visar för närvarande Daglig påverkan av OMXS30 aktier – Google sheets

Daglig påverkan av OMXS30 aktier – Google sheets

Med tanke på hur OMXS30 är uppbyggt kan det vara intressant att ha koll på hur mycket varje aktie påverkar indexet under dagen. Det finns tillfällen då en aktie kan vara helt drivande för uppgången för OMXS30. Om så är fallet leder detta till att uppgång ofta inte kan ses som lika stark eftersom den drivs primärt av ett bolag och inte av ett flertal aktier. 

Jag har inte hittat någonstans var jag enkelt kan se detta.

Jag har därför skapat ett kalkylark i Google sheets där du enkelt kan se varje bolags påverkan på indexet den dagen. Kalkylarket utgår ifrån siffror från Google finance och kan därför skilja sig från övriga källor. Varför jag har valt att bygga kalkylarket i Google kalkylark är just för att jag ska kunna använda mig av Google finance, men även eftersom detta program är gratis och molnbaserat. Detta gör att du kan nå kalkylarket var du än är.

Innan vi går in och tittar på kalkylarket tänkte jag att vi först skulle lite snabbt gå igenom OMXS30.

OMXS30

Tänk dig en aktie som skulle återspegla hela aktiemarknadens marknadsvärde, en prisförändring i denna aktie skulle då visa hela aktiemarknadens värdeförändring.

Denna aktie finns tyvärr inte och marknader visar istället upp värdeförändringen med hjälp av index, en sammanvägning av aktier.

Denna sammanvägning representerar då hela aktiemarknadens rörelser. Beroende på hur denna sammanvägning sker kommer dock representationen se lite olika ut. Det är därför viktigt att veta hur ett index är sammanvägt.

OMXS30, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm.

BolagBransch
ABBVerkstad
Alfa LavalVerkstad
AutolivVerkstad
Assa Abloy BVerkstad
Atlas Copco AVerkstad
Atlas Copco BVerkstad
AstraZenecaLäkemedel
BolidenRåvaror
Electrolux BSällanköp
Ericsson BTeknik
Essity BHygienprodukter
Getinge BHälsovård
Hexagon BTeknik
H&M BKonsument dagligvaror
Investor BInvestmentbolag
Kinnevik BInvestmentbolag
NordeaBank
SandvikVerkstad
SCA BPappersprodukter
SEB ABank
Securitas BSäkerhetstjänster
Handelsbanken ABank
Skanska BBygg
SKF BVerkstad
SSAB ARåvaror
Swedbank ABank
Swedish MatchKonsument dagligvaror
Tele2 BTelekomoperatör
Telia CompanyTelekomoperatör
Volvo BVerkstad

Jag nämnde innan att det är viktigt att veta hur ett index är sammanvägt, så hur ser sammanvägningen ut för OMXS30?

OMX30 är ett marknadsviktat index, detta betyder att en akties påverkan på indexet är proportionerligt med aktiens totala börsvärde. Det vill säga att en aktie med större börsvärde påverkar OMXS30 mer än en aktie med mindre börsvärde.

En aktie med ett väldigt stort börsvärde skulle då kunna vara kursdrivande för OMXS30.

Förutom att det är viktigt att veta hur sammanvägningen för OMXS30 går till är det även viktigt att veta hur stor del av indexet olika sektorer tar upp. Om en sektor dominerar index skulle detta betyda att en sättning inom denna sektor även skulle resultera i en sättning för indexet. 

Jag har även gjort ett kalkylark för detta och du finner den här.

Vi har kommit fram till att OMXS30 är marknadsviktat och att stora bolag påverkar index mer. I situationer där stora bolag gör stora rörelser blir denna rörelse även viktig för OMXS30.

Jag har skapat ett enkelt kalkylark där du dagligen kan se varje akties ungefärliga påverkan på indexets dagliga utveckling. Jag skriver ungefärlig eftersom kalkylarket använder sig av data från Google finance och inte Nasdaq Stockholm. 

Därför skiljer sig påverkan lite, men jag anser fortfarande att du kommer få en bra bild på hur stor påverkan de olika aktierna har på index.

Daglig påverkan – Nineambell

Kalkylarket består av tre olika blad:

  • Daglig påverkan
  • Data OMXS30
  • Tickers

Daglig påverkan

I detta blad kommer du se hur den dagliga utvecklingen ser ut för varje aktie i OMXS30. Du kommer även kunna se hur denna utvecklingen påverkar indexet. Du finner även två grafer i detta blad. En graf över hur mycket varje akties utveckling påverkar indexet och en graf som visar hur stor del av indexets marknadsvärde varje aktie har.

Data OMXS30

Detta blad används för att hämta data och göra uträkningarna för bladet “Daglig påverkan”. I detta blad hämtas aktiens utveckling och marknadsvärde. Därefter utförs några uträkningar för att komma fram till hur stor del av indexets marknadsvärde varje aktie har och hur stor påverkan den dagliga utvecklingen har på index.

Tickers

Detta blad finns till för att kalkylarket enkelt ska kunna hämta hem data från Google finance.

Hur använder jag kalkylarket?

Detta kalkylark är väldigt enkelt att använda då du inte kommer behöva göra några ändringar eller själv ange någon data. 

Det du dock kommer behöva göra är att kopiera kalkylarket över till din Google kalkylark. 

Detta gör du genom att klicka på “Kopiera”/“Make a copy” under “File”/”Arkiv” i huvudmenyn.

Därefter är det bara att börja använda kalkylarket.

Kom ihåg att den påverkan kalkylarket visar är inte den exakta men jag anser att den är tillräckligt bra för att vi ska kunna använda oss av den.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar