Du visar för närvarande De bästa och de sämsta aktierna

De bästa och de sämsta aktierna

Aktiemarknaden är en irrationell plats, vi agerar inte på samma sätt här som vi gör annars. Vi människor styrs av våra känslor och tillkortakommanden. 

Detta gör att vi ibland tar genvägar och när vi lägger till en faktor av stress och pengar händer det ofta att vi inte agerar rationellt. Detta leder till att saker på börsen fungerar inte riktigt som det gör i andra situationer. 

I det vanliga livet tenderar vi till att köpa mer av något om priset på det har sjunkit, på börsen fungerar detta ofta precis tvärtom. Det vill säga att om priset på en aktie har stigit kraftigt är intresset för denna aktie ofta högre än för en aktie som har sjunkit kraftigt.

Förutom att saker inte fungerar riktigt på samma sätt på börsen som i det vardagliga livet är det även så att saker på börsen fungerar under vissa perioder för att sedan dö ut. Det är även så att vissa saker fungerar på ett sätt under en tidshorisont för att därefter fungerar på ett helt annat sätt under en annan.

Vi ska titta på att köpa de bästa och de sämsta aktierna på Large Cap. I vardagen letar vi ofta efter det som är bäst, och tenderar till att inte vilja ha något som är sämst. Frågan är då, fungerar det på samma sätt på börsen? Och fungerar det alltid så?

Testet

Vi ska testa och köpa de aktier som gått sämst och det som har gått bäst och se hur detta påverkas av den tidshorisont vi tittar på.

Vi kommer att testa och köpa den aktie som gått sämst på en veckas sikt och den som gått bäst. Vi kommer att köpa på fredagen och sälja nästa, det vill säga att vi kommer att ligga inne i en affär i fem dagar. 

Vi kommer därefter testa att köpa de fem bästa och de fem sämsta aktierna för att få en lite mer “rättvis” bild av beteendet så att slumpen inte spelar för stor roll.

Efter detta kommer vi testa beteendet på lite längre sikt, istället för att köpa de aktier som gått bäst respektive sämst den gångna veckan kommer vi köpa de aktier som gått bäst det senaste kvartalet (66 dagar). Vi kommer därefter hålla affären i 66 dagar (ungefär tre månader). Vi kommer att börja med att köpa en aktie och därefter köpa fem.

Studien

Studien kommer att vara utförd på 101 aktier från Large Cap och studien tittar på tidsperioden 2013-01-01 fram till 2020-01-01.

Om du vill veta exakt vilka aktier det handlar om är det bara att slänga iväg ett mejl till mig.

Resultat

Bäst – Vecka

Snittavkastning: 0.1%
Hitratio: 47.04%
Standardavvikelse: 5.576
Antal affärer: 347
Total avkastning: 35.95%

Sämst – Vecka

Snittavkastning: 0.87%
Hitratio: 52.99%
Standardavvikelse: 5.294
Antal affärer: 347
Total avkastning: 301.32%

5 Bästa – Vecka

Snittavkastning: 0.24%
Hitratio: 50.31%
Standardavvikelse: 2.657
Antal affärer: 347
Total avkastning: 84.25%

5 Sämsta – Vecka

Snittavkastning: 0.52%
Hitratio: 53.12%
Standardavvikelse: 2.701
Antal affärer: 347
Total avkastning: 179.55%

Kvartal

Bäst – Kvartal

Snittavkastning: 11.32%
Hitratio: 64.29%
Standardavvikelse: 38.048
Antal affärer: 28
Total avkastning: 316.85%

Sämst – Kvartal

Snittavkastning: 4.45%
Hitratio: 53.57%
Standardavvikelse: 18.954
Antal affärer: 28
Total avkastning: 124.5%

5 Bästa – Kvartal

Snittavkastning: 5.9%
Hitratio: 58.57%
Standardavvikelse: 12.0
Antal affärer: 28
Total avkastning: 165.22%

5 Sämsta – Kvartal

Snittavkastning: 3.56%
Hitratio: 54.29%
Standardavvikelse: 11.241
Antal affärer: 28
Total avkastning: 99.61%

Sammanfattning

I början på inlägget nämnde jag att vissa saker på börsen inte fungerar som det gör i andra sammanhang och ibland fungerar saker på ett visst sätt på börsen för att fungera på ett helt annat sätt i andra sammanhang.

Vi kan verkligen se detta i denna lilla studie.

Vi kan se att på en veckas sikt är det betydligt bättre att köpa de sämsta aktierna på en veckas sikt, har vi köpt den sämsta har vi fått en snittavkastning per köptillfälle på 0.87% och har vi köpt de fem sämsta har vi fått en snittavkastning på 0.52%.

Detta kan då jämföras med att köpa den bästa eller fem bästa aktierna varje fredag som ger en snittavkastning på 0.1% per köptillfälle om du köper den bästa aktien och när du köper de fem bästa har det lett till en snittavkastning på 0.24%.

Det är alltså väldigt tydligt att det har varit bättre att sikta in sig på de sämsta aktierna istället för de bästa.

Men hur ser då detta ut på lite längre sikt? Stämmer detta även då eller fungerar det på ett helt annat sätt?

Som vi kan se av resultaten är det omvända roller på längre sikt. Vi ska då sikta in oss på de bättre aktierna istället för de sämre. 

Att köpa den bästa eller fem bästa aktierna i slutet på varje kvartal har gett en snittavkastning per gång på 11.32% respektive 5.9%.

Hade vi istället köpt den sämsta aktien eller de fem sämsta aktierna hade snittavkastningen per gång varit 4.45% och 3.56%.

Det är alltså väldigt fördelaktigt att satsa på de bästa aktierna på lite längre sikt.

Förutom att vi har sett att saker på börsen inte alltid fungerar som annars och att saker fungerar på olika sätt för olika tidshorisonter gav studien oss också en väldigt intressant insikt.

Om vi tittar på hur det ser ut om vi köper fem respektive en aktie varje gång. När vi köpt en aktie är det väldigt tydligt att standardavvikelsen är högre, det vill säga hur stor spridning det är på resultatet av våra affärer. 

Nästan varje gång då vi valt att köpa flera aktier istället för en har vi fått en sämre snittavkastning, men också en lägre standardavvikelse. Genom att köpa fler aktier sänker vi vår “risk”, vilket vi oftast betalar med i form av försämrad avkastning.

När vi endast köper en aktie lämnar vi större utrymme till slumpen och vår avkastning kommer vara betydligt mer ojämn. Trots att detta kan leda till sämre avkastning är det ett pris jag i alla fall är villig att betala för att få en jämnare avkastning.

Jag hoppas att denna lilla studie har gett dig lite insikt och inspiration. Har du några frågor kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att studien är gjort på historisk data och det finns inga garantier på att förhållandena eller resultaten kommer se likadana ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. En bekräftelse av den välkända gamla sanningen att fundamentalt starka och bra bolag i längden oftast fortsätter vara genuint bra bolag, samt motsatsen som också gäller.
    Mvh investera-pengar.blogspot.com

Lämna ett svar