Du visar för närvarande Divergens på kort och lång sikt

Divergens på kort och lång sikt

Vi ska idag titta på en strategi där vi kommer att utnyttja divergenser mellan pris och tre olika indikatorer men även på både kort och lång sikt. På lång sikt kommer vi att leta efter situationer då priset divergerar mot antingen MACD, Relative Strength Index (RSI) eller Slow Stochastic. 

På kort sikt letar vi efter en Positiv minidivergens, vilket tyder på att säljarna på kort sikt börjar tappa kraft.

Genom att kombinera divergenser på både kort och lång sikt kommer vi förhoppningsvis hitta situationer då det är fördelaktigt att köpa.

Innan vi går in på hur strategin är uppbyggd och vilka aktie vi ska applicera strategin på kommer jag kort gå igenom de indikatorer vi kommer att använda oss av. Kan du redan allt om dessa indikatorer och vad en divergens är för något går det jättebra att hoppa över dessa delar.

Vad är MACD?

År 1979 skapade amerikanen Gerald Appel indikatorn MACD som skulle bli en av de mest omtyckta indikatorerna i världen. Detta eftersom dess enkelhet och att den är så flexibel. Den kan både användas som en momentumindikator men även som en trendindikator. 

MACD är uppbyggd av tre olika delar, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen. 

MACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp MACD linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Signal linjen

Nästa del i indikatorn är Signal linjen som byggs från MACD linjen. Signal linjen är nämligen ett 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av MACD linjen. Detta är alltså en utjämning av MACD linjen.

Histogrammen

En av de intressanta saker att hålla koll på i MACD indikatorn är skillnaden mellan MACD linjen och Signal linjen. När MACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det ytterligare en linje som har betydelse i MACD indikatorn och detta är Noll-linjen. Om MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen betyder det att det kortare glidande medelvärdet ligger ovanför det längre och vice versa för det motsatta.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Fast Stochastic

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

Slow Stochastic

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics. Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D.

Slow Stochastic använder sig av samma utjämning för %D som Fast Stochastic alltså ett tre perioders glidande medelvärde.

Slow Stochastic %K = Fast Stochastic %D
Slow Stochastic %D = Tre perioders glidande medelvärde på Slow Stochastic %K

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men MACD visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men MACD gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie sjunker i pris men MACD inte bekräftar detta med en ny lägsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen nedåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen nedåt. 

Detta kan då vara en indikation på att björnarna/säljarna börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Detsamma gäller i det motsatta fallet, att om aktien gör högre notering med att det inte bekräftas i MACD kan detta betyda att tjurarna/köparna håller på att tappa kraft och att en vändning är på gång.

Minidivergens

En minidivergens är en signal som jag tror att den duktige tradern Tobbe Rosén kommit på. Detta är en signal som kan indikera att säljarna har kört slut på bränslet och är på gång att tappa makten.

Denna signal bygger på indikatorn Slow Stochastic och exakt vad som krävs för att en positiv minidivergens ska vara på plats kan du läsa om här.

Strategin

Strategin vi tittar på idag ska alltså försöka utnyttja en divergens i både det korta och det långa. Det vill säga att vi vill leta efter en divergens i det långa scenariot, 10-100 dagar men vi vill även se på kort sikt att säljarna håller på att tappa kraft. 

För att se att vi har en divergens på plats på lång sikt kommer vi att använda oss av tre olika indikatorer som jag skapat för att signalera om en akties pris divergerar mot antingen MACD, RSI eller Slow Stochastic. Om du är intresserad av dessa indikatorer finner du mer information om den här men även hur du kan införskaffa dig dem här.

För att se att säljarna tappar kraft och att vi har en divergens på kort sikt kommer vi att använda oss av signalen Positiv minidivergens.

Indikatorn för att signalera en divergens mellan pris och MACD kommer att leta efter situationer då dessa kriterier är uppfyllda:

 • Kursen idag är lägre än senaste sjuttio dagars lägsta
 • Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
 • Histogrammet är högre idag än vid föregående botten
 • Histogrammet ligger under 0

Indikatorn för RSI ser ut såhär:

 • Kursen idag är lägre än senaste femtio dagars lägsta.
 • RSI vid föregående botten var under 30.
 • Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
 • RSI är högre idag än vid föregående botten

Och indikatorn som letar efter divergenser mellan pris och Slow Stochastic ser ut på detta vis:

 • Kursen idag är lägre än senaste femtio dagars lägsta.
 • Den senaste lägsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
 • Slow Stochastic är högre idag än vid föregående botten
 • Slow Stochastic är lägre än 20

En positiv minidivergens är på plats när följande kriterier är på plats:

 • Aktien noterar en ny lägre lägsta
 • Slow Stochastic(5) noteras högre än igår
 • Slow Stochastic(5) noterades under 20 igår

Vi har nu våra entry kriterier, alltså vad som krävs för att vi ska köpa. Nu ska vi bara sätta upp kriterier för att sälja. Jag brukar använda mig av en exit där jag säljer när aktien har stigit upp över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Denna exitstrategi fungerar oftast väldigt bra med jämviktspendlande strategier och jag kommer använda den även denna gång.

Detta får vår strategi att se ut på följande vis:

Entry:
Divergens mellan pris och MACD, eller RSI eller Slow Stochastic (enligt reglerna ovan)
Positiv minidivergens

Exit:
Stänger över MA5

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-04-28 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

 MA5
Snittavkastning1.31%
Hitratio83.10%
AvgProf./bar0.42%
Antal affärer118

Sammanfattning

Det första vi kan komma fram till är att vi inte får jättemånga affärer. Vi har fått 118 stycken på lite mer än 10 år. Detta gör då att det resultat vi får har större risk att våra påverkat av slumpen. Jag anser dock att vi fortfarande har fått tillräckligt många affärer för att kunna titta på resultatet men det är viktigt att komma ihåg att slumpen kan ha spelat en större roll i detta resultatet.

Strategin har en bra snittavkastning på 1.31% och hela 83% av affärerna har slutat med vinst. Vi kan även se att strategin har i snitt avkastat 0.42% per dag vilket är väldigt bra. Detta gör även att vi i snitt ligger inne i en affär 3 dagar.

Strategin har alltså historisk gett väldigt bra affärer, det man hade kunnat önska sig var att strategin gav fler affärer. Den går dock utmärkt att använda som en liten extra krydda till sin vanliga handel.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration till dig och har du några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller höra av dig till mig genom vår chat. Kom ihåg att dessa resultat bygger på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att ha ett liknande resultat i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar