Du visar för närvarande Dubbel jämviktspendling

Dubbel jämviktspendling

Denna vecka ska vi titta på en strategi som utnyttjar jämviktspendling i två olika tidsperspektiv. Vi ska försöka fånga en jämviktspendling på lite längre sikt, ungefär tre veckor, men även fånga en jämviktspendling på väldigt kort sikt, en jämviktspendling på en dag.

Genom att försöka utnyttja jämviktspendling på olika “plan” kommer vi förhoppningsvis få bättre signaler för en vändning i aktien.

För att fånga jämviktspendling på lite längre sikt kommer vi använda oss av Slow Stochastics. Den korta jämviktspendlingen kommer vi att fånga med hjälp av Rikoschett signalen. 

Vi kommer även kräva att den rörelse som har försatt aktien i jämviktspendling är stark och kraftfull och kommer att mäta den med hjälp av ADX indikatorn.

Innan vi går in på utformningen av strategin ska vi först titta på dessa två indikatorer och Rikoschett signalen. Kan du allt du behöver veta om dessa indikatorer och signaler går det jättebra att hoppa över den delen.

ADX

Jag har lärt mig att kan man inte med blotta ögat se riktningen på trenden finns det ingen trend. Men det är inte lika enkelt med blotta ögat att se hur stark trenden faktiskt är. 

Den legendariske tradern och indikator utvecklaren J. Welles Wilder insåg samma sak och bestämde sig därför för att skapa en indikator som kunde mäta trendstyrka. Han valde att kalla denna indikator för ADX.

ADX är en indikator skapad för att mäta hur stark trenden är. ADX baseras på glidande medelvärden på range expansionen under en viss tidsperiod. ADX är en oscillator som pendlar mellan 0 och 100 och det är ovanligt att se värden på över 60 i dagsgrafen. 

ADX värdeTrendstyrka
0-25Ingen eller svag trend
25-50Stark trend
50-75Väldigt stark trend (varning)
75-100Extremt stark trend (mycket varning)

ADX indikatorn mäter endast styrkan på trenden och inte själva riktningen. Detta innebär alltså att ett värde på 30 kan betyda en stark nedåt trend men även en stark uppåt trend. Därför är det ofta en gång idé att kombinera ADX indikatorn med indikatorer som kan peka ut riktningen på trenden.

Vill du lära dig mer om ADX indikatorn rekommenderar jag dig att läsa denna artikel från Investopedia.

ADX indikator

Stochastics

Stochastics är en momentum indikator, likt Relative Strength Index. Detta är en relativt gammal indikator som först blev populär redan kring 1950-talet. Stochastics är en indikator som har i avsikt att visa var priset befinner sig just nu relativt den högsta och lägsta nivån inom ett tidsintervall. Det vanligaste tidsintervallet är 14 perioder men det går utmärkt att använda även andra inställningar.

Det finns flera olika versioner av Stochastics och de två vanligaste är Fast och Slow Stochastics. 

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics men förutom att Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D. Som även denna gång görs med ett tre perioders glidande medelvärde.

Vi kommer att använda oss av %K för Slow Stochastics.

Rikoschett

Rikoschett är en trading signal som jag första gången läste om i Peter Nilsson, Johnny Torssell och Johan Hellströms bok Framgångsrik Aktiehandel – 10 vinnande strategier. Det är även dessa författare som har skapat signalen.

Denna signal tittar på var instrumentet stänger relativt till dagens högsta och lägsta kurs i instrumentet. Om instrumentet stänger i de nedre 10%:en utav dagsrangen så är det en rikoschett signal.

Detta är intressant eftersom det är jämviktspendling på en låg nivå. Det säger oss att om vi har fått en väldigt svag stängning idag är det troligt att vi kommer få en liten uppstuds imorgon eller inom en snar framtid.

Signalen kan kombineras ihop med andra typer av signaler eller beteenden för att förbättra signalen ytterligare. 

Denna signal har under många år varit Johan Hellströms favorit signal och har valt att kalla den för swingtraderns smör och bröd. Detta eftersom det är en bra signal som uppstår väldigt ofta.

Strategin

Vi kommer alltså titta på en strategi som utnyttjar jämviktspendling i två olika tidsperspektiv, ett lite längre och ett väldigt kort.

För att fånga den lite längre jämviktspendlingen kommer vi att utnyttja Slow Stochastics. Detta är en indikator som berättar för oss var vi befinner oss relativt den högsta och lägsta nivån inom ett visst tidsintervall. Det tidsintervall vi kommer att välja att förhålla oss till är 14 dagar. Anledningen till detta är att 14 dagar ungefär är tre tradingveckor och även grundinställningen för denna indikator.

Vi kommer kräva att Slow Stochastics ligger under 10.

En nackdel eller fördel med denna indikator är att den inte berättar hur volatil eller stark den senaste rörelsen har varit. Vi vill dock försäkra oss om att den senaste rörelsen har varit kraftfull och kommer därför använda oss av ADX för att mäta trendstyrkan.

Vi kommer även här att använda oss av parameterinställningar 14 dagar. Vi vill att ADX visar en stark trend och kommer därför kräva ett värde på över 40.

Till sist vill vi även ha en jämviktspendling på väldigt kort sikt. Detta får vi genom att försäkra oss om att den sista dagen uppfyller Rikoschett kriteriet. 

När det kommer till exit strategin kommer vi testa tre olika typer. En exit där vi säljer när vi har fått en stängning över MA5 (fem dagars glidande medelvärde), en där vi fått en stängning över MA20 (20 dagars glidande medelvärde) och till sist en där vi har fått en RSI(2) stängning över 80. 

Om du inte har kolla på RSI(2) förklarar jag ingående vad detta är för indikator här.

Detta leder till att strategin ser ut på följande sätt:
Entry:
Slow Stochastics under 10
ADX över 40
(Stängning – Lägsta nivån för dagen) / (Högsta nivån för dagen – Lägsta nivån för dagen) under 0.1

Exit MA5:
Stängning över MA5

Exit MA20:
Stängning över MA20

Exit RSI(2):
RSI(2) över 80

Studien

Jag har valt att ha med 88 aktier från Large Cap och Mid Cap. De aktier jag har valt att ha med finner du i listan nedan. Studien är gjord i Hitta Kursvinnare.

Värt att nämna är att jag inte tagit hänsyn till Survivorship bias vilket gör att resultatet av studien möjligtvis är något överskattad.

Data

Studien sträcker sig från år 2009-09-25 till 2019-09-25 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat

MA5 MA20 RSI(2) över 80
Snittavkastning 1.27% 2.47% 1.85%
Hitratio 76.00% 75.80% 75.60%
AvgProf./bar 0.37% 0.18% 0.24%
Antal affärer 487 433 450

Sammanfattning

Vad vi kan se på resultatet ser det ut som att vår dubbel jämviktspendlings strategi fungerar bra på de aktier vi har testat. 

Om vi börjar med att studera vår MA5 exit får vi en snittavkastning på 1.3% och sannolikheten för en vinstaffär ligger på 76%. Denna typ av exit är väldigt snabb och vi är ute ur affären väldigt fort men vi får ändå med oss en bra snittavkastning. 

AvgProf./bar, som är den genomsnittliga avkastningen per dag, är 0.37%.

Tittar vi istället på exiten där vi säljer efter vi fått en stängning över MA20 kan vi se att snittavkastningen blir betydligt högre. Den ökar från 1.3% till 2.5%, snittavkastningen blir nästan dubbelt så bra. Dock så minskar snittavkastningen per dag till 0.18%, alltså lite mer än en halvering. Sannolikheten för en vinstaffär ligger på samma nivå, 76%.

Genom att sälja när vi fått en stängning över MA20 kommer vi att ligga inne i affären längre och tack vare det få en bättre snittavkastning. Så här är valet upp till dig, vill du ligga inne i affären under en kort period eller lite längre.

Vår sista exit blir ett mellanting mellan de två tidigare exit strategierna. Om vi stänger affären när RSI(2) har gått upp över 80 blir snittavkastningen 1.9% och snittavkastningen per dag blir 0.24%. Detta är alltså ett sorts mellanting mellan de två tidigare strategierna.

Du har nu lite olika val med tanke på hur länge du vill ligga inne i en affär.

Jag hoppas denna strategi har gett dig lite inspiration men kom ihåg att denna studie är gjort på historisk data och det finns inga garantier att strategin kommer att fortsätta leverera ett lika bra resultat.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att skicka ett mejl, skriva i forumet eller nå mig på vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 11 kommentarer

 1. Palle

  Tack för ett intressant inlägg. Kolla gärna vidare på Johan och Peters BAYN-strategi. Särskilt med Bollingerinställningarna 5/1.5. Exit antingen med MA5 som ovan, eller med RSI/Stochastics. Deras Dstat-exit är inte heller dum.

  1. Tjena, har kört BAYN innan, superintressant strategi. Jag tycker dock att Dstat ofta inte får mig sig tillräckligt mycket i varje trade, har du testat D2stat? Tycker den är bättre isåfall.

   1. Palle

    Nej, D2stat var något nytt. Berätta gärna mer, hittar inget om den efter några snabba sökningar på Interwebben.

    1. D2stat fungerar ungefär som Dstat fast den tar även hänsyn till den edge som finns kvar i rörelsen. E2 har en video om D2stat exiten i deras inner circle.

     1. Palle

      Ok, lite dyrt med den tjänsten bara för en exit. Jag får rulla på med min Dstat. Gick Johan och Peters kurs hos Aktiespararna i Sthlm för några år sedan. Mycket trevligt, men väldigt högt tempo och det var mycket som avhandlades. Bra att man hade tillgång till filmer och material efteråt.

 2. Magnus

  Ibland går ju traden inte som man tänkt sig och man blir utstoppad. I testet, vad har du för stop-loss?

  1. Kör ingen stop loss i detta test, positionen stängs alltså när vårt exit-kriterie är uppfyllt. Stop loss skadad ofta prestandan av jämviktspendlande strategier.

 3. ikigai

  absolut värt att kika vidare på strategin

 4. Daniel

  Hej! Vad menar du med Survivorship Bias, och vilka kriterier använder du för att få fram dessa 88 aktier?

  1. Hej! Survivorship Bias innebär att jag inte tagit hänsyn till de aktier som har gått i konkurs eller gått så dåligt så det har blivit nedflyttade från Large Cap, tänk Fingerprint. Hade jag haft med dessa aktier hade resultatet troligtvis blivit lite sämre än vad som visas idag.

   Dessa 88 aktier är aktier som vid studiens tidpunkt var på Large Cap eller har varit med på Large Cap inte allt för längesedan och som hade enligt mig tillräckligt stor volym för att jag ska handla dem. Jag har inget gränsvärde för denna volym.

Lämna ett svar