Du visar för närvarande Dubbelt momentum – Söndagsstrategin

Dubbelt momentum – Söndagsstrategin

Vi ska i dagens Söndagsstrategi titta på en strategi som utnyttjar två olika sorters momentum, absolut och relativt momentum. Momentum är en effekt som finns på börsen som betyder att starka aktier ofta förblir starka och svaga ofta förblir svaga.

Det finns två olika typer av detta momentum, ett relativt momentum som innebär att en aktie är stark jämfört med en annan aktie eller index. Detta i sin tur betyder inte att aktien har gått starkt utan endast att den är stark jämfört med en annan.

Det finns även absolut momentum, vilket betyder att en aktie har gått starkt jämfört med sig själv. Det vill säga att aktien har gått bra eller dåligt, om en aktie stiger har den ett positivt absolut momentum.

En aktie kan ha ett starkt relativt momentum utan att ha ett positivt absolut momentum. Detsamma gäller för motsatsen, det vill säga att en aktie kan ha ett starkt absolut momentum utan att ha ett starkt relativt momentum.

Men varför är det intressant att kombinera dessa två momentum?

Som jag precis skrev berättar absolut momentum för oss om aktien har varit stark eller inte. Genom att kräva att en aktie har ett bra absolut momentum kommer vi aldrig att riskera att välja svaga aktier.

Om alla aktier faller kraftigt finns det fortfarande aktier som är relativt starka. Detta betyder dock inte att vi vill investera i dem. Om vi kräver att en aktie måste ha ett bra absolut momentum kommer vi inte att investera i de relativt starka aktierna när alla aktier faller.

Detta är en stor fördel i tider då börsen går ned. Genom att ägna sig åt absolut momentum kommer du att sluta investera i aktier i takt med att de blir svagare. I en strategi med endast relativt momentum finns risken att du fortsätter att investera även när börsen går ned eftersom det alltid kommer finnas aktier som är relativt starka.

Ett enkelt sätt att mäta momentum är att titta på hur mycket en aktie har stigit det senaste tiden. Detta kan enkelt mätas med indikatorn Rate of Change (ROC). Därför kommer vi snabbt gå igenom denna indikator innan vi går in på strategin. Kan du redan allt du behöver veta om ROC kan du med gott samvete hoppa över denna del.

ROC

ROC står för Rate of Change och mäter styrkan i en kursförändring. ROC mäter alltså hur mycket ett instrument har utvecklats under det periodvärdet som du väljer i indikatorn. Det betyder alltså att om du väljet ett periodvärde på 5 kommer indikatorn visa utvecklingen på 5 dagar och om du väljer 66 kommer den att visa utvecklingen på 66 dagar. Formeln för indikatorn är enkel och ser ut som följande.

ROC är en väldigt enkel och bra indikator för att plocka ut vecko förlorare, månads förlorare och tre månaders vinnare.

Strategin

Vi ska idag alltså försöka utnyttja relativt- och absolut momentum. Frågan är bara, på vilken tidshorisont ska vi studera relativt- och absolut momentum.

I ett tidigare inlägg tittade jag på när vi skulle köpa relativt starka eller svaga aktier,  du hittar inlägget här, där kom jag fram att på en veckas sikt är det bättre att köpa svaga aktier och på tre månaders sikt är det bättre att köpa starka aktier.

Vi ska därför studera de senaste tre månaderna och köpa aktier utefter detta.

Vi kommer att köpa i slutet på varje kvartal, det vill säga den sista tradingdagen i mars, juni, september och december.

Vi kommer att titta på 101 aktien från Large Cap och vi kommer att välja de 5 respektive 3 aktier som gått bäst de senaste 66 dagarna, detta kommer vi att mäta med ROC. Detta är då vårt relativa momentum i vår strategi. 

Vi kommer därefter kräva att aktien har stigit med mer än 20% de senaste 66 dagarna. Det vill säga att ROC(66) är över 20. Detta försäkrar oss om att aktien är stark och har ett starkt positivt absolut momentum för det senaste kvartalet.

Därefter kommer vi att sälja efter 66 dagar, alltså inte i slutet på nästa kvartal. Detta eftersom det var lättare för mig att backtesta detta. 

Detta får vår strategi att se ut på följande vis:

Entry:
5 respektive 3 aktierna med högst ROC(66)
ROC(66) ska vara över 20%

Exit:
Säljer efter 66 dagar

Studien

Studien kommer att vara utförd på 101 aktier från Large Cap och studien tittar på tidsperioden 2013-01-01 fram till 2020-01-01. Vill du veta exakt vilka aktier det handlar om så släng iväg ett mejl till mig.

Viktig information om statistiken i studien är att snittavkastningen inte visar vad varje affär avkastar i genomsnitt utan vad varje affärstillfälle i genomsnitt har avkastat, det vill säga sista tradingdagen varje kvartal. Detta eftersom jag utgår ifrån att vi delar upp vårt kapital för de affärer vi ska ta. Därför är inte snittavkastningen för var och enskild affär intressant, det är mer intressant att se var varje affärstillfälle avkastar.

Förutom snittavkastning är alla andra nyckeltal beräknade på det totala antalet affärer.

Tänk även på att jag har backtestat detta genom att själv göra det med Python kod, detta ökar risken att det är smugit in några fel.

Resultat

Bästa 5 aktierna

Snittavkastning7.95%
Hitratio55.46%
Stdev16.957
Antal affärstillfällen28
  
Antal affärer119
Antal vinster66
Snittavkastning för vinster21.03%
Antal förluster53
Snittavkastning för förluster-10.62%

Bästa 3 aktierna

Snittavkastning9.41%
Hitratio61.54%
Stdev17.445
Antal affärstillfällen28
  
Antal affärer78
Antal vinster48
Snittavkastning för vinster20.42%
Antal förluster30
Snittavkastning för förluster-10.55%

Sammanfattning

Som vi kan se får vi ett väldigt bra resultat, i strategin där vi väljer de fem bästa aktier, om de nu uppfyller alla våra krav, har den i genomsnitt avkastat 7.95% vid varje affärstillfälle. Detta är en väldigt bra avkastning att få varje kvartal. 

Om vi istället endast väljer de tre bästa aktierna blir resultatet ännu bättre, då får vi en snittavkastning per affärstillfälle på hela 9.41% och sannolikheten att en affär kommer att sluta med vinst är 62%.

Detta är väldigt bra statistik för en så pass enkelt trendföljande strategi. Trendföljande strategier har oftast en låg sannolikhet för vinstaffär, därför är 62% väldigt bra.

Jämför vi de två olika alternativens grafer kan vi se att kurvan är betydligt jämnare och finare när vi köper fem aktier istället för tre. Detta är något vi måste ha i åtanke i kombination med de olika alternativens standardavvikelse.

Ofta är det så att om vi väljer att köpa färre aktier kommer standardavvikelsen för strategin höjas. Det gör det även i detta fall men inte speciellt mycket, om jag skulle handlat denna strategi hade jag därför valt att köpa 3 aktier istället för 5. Jag anser att den förhöjda edgen är värd den lilla förhöjningen av standardavvikelse. Jag hade dock haft denna strategi som en av många i min portfölj och därför är den förhöjda risken värd det.

Vill man istället ha denna strategi som den stora delen av din portfölj hade jag nog istället valt att handla 5 eller kanske till och med 10 aktier. Resultatet för 10 aktier ser ut på följande vis:

Snittavkastning8.55%
Hitratio54.50%
Stdev16.219
Antal affärstillfällen28
  
Antal affärer189
Antal vinster103
Snittavkastning för vinster18.78%
Antal förluster86
Snittavkastning för förluster-9.51%

Vi fick till och med en bättre snittavkastning med 10 aktier jämfört med 5, detta kan vara en ren tillfällighet, avkastningskurvan är dock väldigt trevlig.

Jag väljer att inte kommentera totalavkastningen som strategin har genererat då detta påverkas av den money management vi väljer att applicera. 

Tittar vi på hur OMXS30 har utvecklats sedan 2013 är dessa resultat kanske lite dopade. Detta eftersom OMXS30 har presterat väldigt bra sedan 2013 och köper vi de aktier som har gått bra under denna period är det ju inte konstigt att vi får ett bra resultat. Hur ser det då ut om vi tar med nedgången 2011. Vi studerar alltså från 2010 och framåt och väljer att köpa de 3 bästa aktierna.

Snittavkastning 6.14%
Hitratio 59.22%
Stdev 17.216
Antal affärstillfällen 50
Antal affärer 103
Antal vinster 61
Snittavkastning för vinster 18.87%
Antal förluster 42
Snittavkastning för förluster -12.42%

Som vi ser är resultatet sämre, men det är fortfarande en väldigt bra strategi. 6.14% per kvartal är väldigt bra.

Innan vi blir allt för euforiska måste vi även tänka på att resultatet från Covid-19 kraschen inte är inräknade, resultatet från det kvartalet kommer inte förrän vid slutet på nästa kvartal. 

Men allt som allt är det en väldigt intressant strategi som har god potential till att leverera ett bra resultat. Tänk på att statistiken är byggd på historik och det finns inga garantier på att framtiden kommer se likadan ut.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig genom mejl eller genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Bo Nilsson

    Hej Kan du skicka en lista på dom aktier som ingick i denna test samt hur man lägger in roc med 66 dagar för att kunna fä fram en lista med dom aktier som har gått bäst dom senaste tre månaderna och som har ett roc värde över 20 Gäller hitta kursvinnare pro

Lämna ett svar