Du visar för närvarande En trendlinjes styrka

En trendlinjes styrka

Ibland råkar vi ut för situationer i livet då vi insåg en sak, och efter vi gjort detta kan vi inte förstå hur vi inte kunnat inse detta tidigare. Tyvärr är det ofta så i livet, saker och ting är inte självklara förrän dem är självklara. Detta hände mig förra veckan i Söndagsstrategin då vi studera trendlinjer i indikatorn Relative Strength Index. 

Det självklara i detta fall var att jag först skulle studerat trendlinjens styrka i prisgrafen och att jag inte skulle börjat med en indikator. Därför kommer vi denna vecka ta en titt på vilken edge brott av en trendlinje i prisgrafen kan ge oss. Vi kommer att studera lite olika scenarion och olika typer av trendlinjer. Vi kommer även att titta på om tidshorisonten har en betydelse för edgen.

Trendlinjer används ofta för att visa en trend men även för att se när en trend håller på att brytas. I en fallande trend ritas en trendlinje genom att du ritar en linjer som sammanfaller mellan en eller flera toppar. När denna linje bryts, finns det enligt teorin, en god chans att trenden kommer att vända.

Trendlinjer är svåra, detta då de kan ritas på lite olika sätt och det är enkelt för oss människor, framförallt om vi har lite erfarenhet, att se hur en trendlinje bör ritas. Det är betydligt svårare för en maskin, en maskin behöver oftast fasta och strikta regler. Därför är jag tvungen att först programmera en indikator som ritar ut dessa trendlinjer. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa trendlinjer är mekaniska och kommer därför kanske inte att ritas på ett sätt som en människa hade gjort det. Det vill säga att de edgar vi kommer få fram idag gäller för hur min indikator har ritat ut trendlinjerna och inte för hur en människa hade gjort det.

Men nog om detta, låt oss först ta en snabb titt på indikatorn och därefter studera de tester vi kommer att göra.

Den bästa edgen vi kommer fram till idag är en snittavkastning på 5.35% och en sannolikhet för en vinstaffär på 66.9%.

Indikator för trendlinjer

Jag har alltså skapat en indikator som ritar ut trendlinjer i grafen i Hitta Kursvinnare och som signalerar för oss när en sådan trendlinje här bryts. För att kunna rita ut en fallande trendlinje kommer vi behöva identifiera toppar i prisat. Därefter förbinder vi dessa toppar med en linje, vi kommer att fortsätta att rita ut denna linje tills dess att den bryts, vilket kan se ut på följande sätt.

En trendlinje i Boliden ritat förhand

Indikatorn måste först identifiera toppar, detta gör indikatorn genom att titta så en viss topp är X antal högsta noteringar innan och efter som är lägre, i bilden ovan är topparna tio dagars toppar. När indikatorn gjort detta och aktien noterar en lägre topp kommer en trendlinje att ritas ut, som på bilden nedan.

När denna trendlinje bryts kommer vi att bli noterade, inte förrän denna trendlinje bryts kommer en ny trendlinje att ritas ut. Här har vi en av indikatorn svagheter, det vill säga att det finns risk att vi missar vissa trendlinjer och dess brott. För att minska denna svaghet har jag lagt till att om trendlinjen inte bryts på X antal dagar kommer en ny trendlinje att ritas ut efter föregående två toppar.

Testerna – En trendlinjes styrka

Vi kommer alltså att testa lite olika sorters trendlinjer och hålla affärer lite olika tid. De parametrar vi har att “leka” med är vilka typer av toppar vi ska leta efter och hur lång tid det får gå innan vi ritar ut en ny trendlinje. Vi kan även bestämma hur länge vi ska hålla en affär.

Om vi ska ta en affär kommer alltså bestämmas med hjälp av den indikator jag tidigare gick igenom.

Vi kommer att titta på följande toppar med respektive tidsaspekt innan vi ritar ut en ny trendlinje.

  • 5 dagars toppar – 50 dagar
  • 10 dagars toppar 75 dagar
  • 20 dagars toppar – 100 dagar

Vi kommer att hålla varje affär i 5, 22 eller 66 dagar, detta motsvara ungefär en vecka, månad och kvartal.

Affärer med 5 dagars toppar och säljer efter 5 dagar
Affärer med 10 dagars toppar och säljer efter 22 dagar
Affärer med 20 dagars toppar och säljer efter 66 dagar

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsupplöst data och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2010-01-01 till 2020-10-04.

Studien är utförd i Hitta Kursvinnare.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Snittavkastning

Toppar/Exit5D22D66D
50.43%1.60%4.14%
100.59%1.79%3.84%
200.67%2.07%5.35%

Hitratio

Toppar/Exit5D22D66D
553.10%58.90%61.80%
1056.00%60.00%62.30%
2055.40%63.90%66.90%

Edge/stdev

Toppar/Exit5D22D66D
50.10.190.28
100.140.210.26
200.160.260.35

Antal affärer

Toppar/Exit5D22D66D
5373429301866
10193016811311
20612598520

Sammanfattning

Resultatet av studien är verkligen superintressant, vi kan se att det finns en tendens att snittavkastningen ökar ju “tydligare” toppar vi ritar våra trendlinjer från. Det vill säga att ju större dagars toppar desto högre snittavkastning har vi fått upp till 20 dagars toppar.

Jag gjorde dock snabbt ett litet test med 40 dagars toppar och fick då sämre snittavkastning, så kurvan toppar någonstans strax efter 20 dagars toppar.

Vi kan se ett liknande mönster vi sannolikheten för en vinstaffär (hitration) och för Edge/Stdev. Om vi ritar ut en trendlinje från 20 dagars toppar och håller affären i 66 dagar når faktiskt edgen genom standardavvikelsen upp i nivåer som jag klassar som bra, det vill säga över 0.3. Om du vill veta mer om varför jag tycker att standardavvikelsen ska vara låg jämfört med edgen kan du läsa mitt inlägg om volatility drag.

Vi kan se ett motsatt mönster när det kommer till antal affärer, det vill säga ju lägre antal dagars toppar desto fler affärer får vi. Vi får väldigt många affärer när vi tittar på fem dagars toppar och kanske lite mer lagom affärer när vi studera 20 dagars toppar.

Jag själv blev väldigt förvånad över resultatet, jag har tidigare inte använt mig av trendlinjer då jag tycker att det är så individuellt hur du kan rita trendlinjerna och därför borde det vara svårt att få med sig en edge. 

Men på detta sättet att jag låter en indikator rita ut mina linjer kommer jag definitivt börja använda trendlinjer och kommer börja applicera indikatorn redan nästa vecka. Som jag skrev innan är det dock viktigt att komma ihåg att det endast är en indikator vilket gör att den ibland kommer att rita lite fel eller i alla fall inte så som en människa.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har varit till din belåtenhet och nästa vecka ska vi titta på en strategi som bygger på dessa kunskaper vi lärt oss i denna Söndagsstrategi. Har du några frågor kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom vår chat. Som en sista punkt vill jag belysa att dessa tester är gjorda på historisk data och det finns inga garantier på att “strategierna” kommer att fungera på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Björn

    Väldigt intressant att en så gammal teknik som trendlinjen kan få en revival … Nu undrar man ju vad mer som ligger i byrålådan och kan plockas fram …

Lämna ett svar