You are currently viewing Eufori och panik på börsen

Eufori och panik på börsen

Vi ska i dagens Söndagsstrategi titta på två olika strategier, vi ska titta på en strategi som handlar i tider då det råder panik, och en i eufori. Vi kommer att handla när en aktie gjort en liten jämviktspendling nedåt.

Detta kommer dock inte vara den viktiga delen av strategierna, det viktiga är hur marknaden som helhet mår. Vi kommer alltså först och främst fokusera på bredden i marknaden. 

Ofta är det så att när vi analyser marknadsklimatet genom att enbart titta på OMXS30 går vi miste om en hel del information. Genom att även titta på hur t.ex. 101 bolag från Large Cap beter sig kan vi få en bättre förståelse för det rådande börsklimatet.

Vi ska idag studera hur många aktier som ligger under eller över sitt 200 dagars glidande medelvärde. Om en aktie ligger över sitt 200 dagars glidande medelvärde tolkas detta ofta som att aktien befinner sig i en positiv trend. Om motsatsen gäller, alltså att aktien ligger under sitt 200 dagars glidande medelvärde, anses aktien vara i en negativ trend.

Att då titta på hur många bolag som befinner sig i en positiv eller negativ trend kan ge oss en större förståelse för börsklimatet. När väldigt många bolag är i positiva trender kan detta tolkas som eufori på marknaden och när motsatsen sker kan det tolkas som panik.

Vi kommer att leta efter tillfällen i marknaden då eufori eller panik har uppstått och vad för typer av affärer vi får i dessa tillstånd.

Strategierna

Som jag skrev kommer vi att fokusera på tillfällen då marknaden befinner sig i eufori eller panik. Jag anser när en stor del av alla Large Cap aktier befinner sig i en positiv trend råder det eufori på marknaden. 

I denna strategi kommer jag att kräva att 90%, av de 101 aktier jag tittar på i Large Cap, befinner sig över sitt 200 dagars glidande medelvärde för att jag ska se det som eufori. Om istället endast 35% av aktierna ligger över MA200 tolkar jag detta som panik.

Nu kanske du undrar, men varför har du inte en symmetrisk gräns? Alltså över 90% och under 10%.

Jo, aktier har en tendens till att stiga, det vill säga att det är betydligt vanligare att en aktie befinner sig över MA200 jämfört med under. Därför krävs det ett högre antal som ligger över MA200 för att jag ska anse det som eufori jämfört med hur stort antal som måste ligga under för att jag ska tolka det som panik.

När vi befinner oss i något av dessa marknads stadium kommer vi att leta efter aktier som har gjort en liten jämviktspendling nedåt. Detta kommer vi att säkerställa genom att RSI(2), Relative Strength Index, befinner sig under 10.

Detta är ett relativt milt kriterium vilket kommer innebära att vi kommer att köpa de flesta aktier som har gjort en liten jämviktspendling nedåt.

Vi kommer därefter att hålla aktien i fem dagar innan vi säljer den.

Strategierna kommer alltså se ut på följande sätt:

Eufori:
Köp:
Mer än 90% av 101 aktier på Large Cap befinner sig över MA200
RSI(2) är under 10

Sälj:
Säljer aktien efter fem dagar

Panik:
Köp:
Mindre än 35% av 101 aktier på Large Cap befinner sig över MA200
RSI(2) är under 10

Sälj:
Säljer aktien efter fem dagar

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker på 101 aktier från Large Cap.

Studien är utförd på data från 2013-01-01 till 2020-01-01.

Tänk på att jag har backtestat detta genom att själv göra det med Python kod, detta ökar dock risken att det är smugit in några fel.

Om du vill ha reda på exakt vilka 101 aktier det handlar om kan du slänga iväg ett mejl till mig så får du lite mer information.

Resultat

Eufori

 Eufori
Snittavkastning-0.349
Hitratio41.739
Stdev4.423
Antal affärer345
Max win23.037
Max loss-20.797
Edge/stdev-0.0789

Panik

 Panik
Snittavkastning2.37%
Hitratio69.29%
Stdev4.902
Antal affärer850
Max win23.92%
Max loss-14.46%
Edge/stdev0.483

Sammanfattning

Som vi kan se av resultaten finns det ju helt klart ett tillstånd i marknaden som är betydligt mer fördelaktigt för jämviktspendling, vilket är när det råder panik.

Om vi har köpt när RSI(2) är under 10 och när det råder panik, enligt vår tolkning, har vi fått en snittavkastning på 2.37% per affär och 69% av affärerna har slutat med vinst. Standardavvikelsen är relativt låg jämfört med snittavkastning vilket leder till en edge/stdev på hela 0.483, vilket är riktigt bra.

Om vi istället agerar i stunder av eufori har vi en negativ snittavkastning på -0.349% och endast 42% av affärerna slutar med vinst, alltså betydligt sämre och till och med dåligt.

Men innan vi drar på allt för stora slutsatser om hur bra denna “strategi” är måste vi tänka ett steg längre. Om vi tittar på grafen för “panik” strategin ser den väldigt fin ut och vi har fått hela 850 affärer. Men eftersom det är panik är det troligt att nästan alla våra bolag uppfyller vårt jämviktspendling kriterium samtidigt. 

Om vi istället för att titta på snittavkastningen per affär tar ett genomsnitt på vad alla affärer vid ett affärstillfälle avkastar och därefter tar en snittavkastning på detta, det vill säga, hur hade det sett ut om vi delat upp vår portfölj på alla bolag vid ett köptillfälle.

Kan vi då se att vi har endast haft 55 tillfällen då marknaden har befunnit sig i panik och genomsnittet för dessa affärer är 2.65%. Fortfarande en bra avkastning men betydligt mindre affärstillfällen.

Att vi ska gå in i över 50 bolag samtidigt är inte speciellt praktiskt eller inte för den delen rimligt heller. Strategin säger därför oss snarare hur marknaden fungerar, alltså att när det råder panik är ofta vändningen nära och när eufori råder gäller detsamma.

Det gamla ordspråket “Buy when there is blood in the streets” verkar alltså stämma.

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta mig på mejl eller genom chatten här på hemsidan. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att resultaten kommer se likadana ut i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar