Du visar för närvarande Extrema trender – lönar det sig att gå emot dem

Extrema trender – lönar det sig att gå emot dem

“The trend is your friend” är ett uttryck som jag tror de flesta har hört talas om. Detta sätt att investera och tradea på går ut på att hitta trender och följa med i samma riktning.

Idag i Söndagsstrategin ska vi faktiskt göra motsatsen, vi ska hitta trender och gå i motsatt riktning.

Vi kommer dock inte välja vilka trender som helst att gå emot utan vi kommer vara ganska petiga i valet av trend, vi kommer att ha två väldigt specifika krav på de trender vi väljer att gå emot.

När vi tittar på trender finns det två parametrar, riktningen och styrkan. Vi kommer att kräva att riktningen på trenden är nedåt och att styrkan på trenden är extremt hög.

Riktningen är enkel att se, den är antingen upp, sidledes eller ned. Jag fick tidigt lära mig att om jag inte med blotta ögat se åt vilket håll trenden går är den sidledes. När det kommer till att göra strategier och koda för att kunna backtesta dem kan vi tyvärr inte ta med vad vi ser, utan vi måste använda oss av indikatorer. 

Vi kommer därför använda oss av 20 dagars glidande medelvärde för att säkerställa att trenden är fallande.

Styrkan är lite svårare att se med blotta ögat och kommer kräva att vi använder en indikator för att bestämma styrkan på den. En indikator som ofta används är ADX indikatorn, vilket också kommer vara den indikator jag väljer att använda mig utav.

Om du är mer intresserad av trender och hur du kan använda dem för att hitta fördelaktiga situationer i aktier rekommenderar jag dig att läsa mitt inlägg om just trend.

Innan vi går in på hur själva strategin fungerar kommer vi först att titta på hur ADX och glidande medelvärden fungerar. Om du redan vet hur glidande medelvärden och ADX indikatorn fungerar går det bra att hoppa över denna del.

ADX

Jag har lärt mig att kan man inte med blotta ögat se riktningen på trenden finns det ingen trend. Men det är inte lika enkelt med blotta ögat att se hur stark trenden faktiskt är. 

Den legendariske tradern och indikator utvecklaren J. Welles Wilder insåg samma sak och bestämde sig därför för att skapa en indikator som kunde mäta trendstyrka. Han valde att kalla denna indikator för ADX.

ADX är en indikator skapad för att mäta hur stark trenden är. ADX baseras på glidande medelvärden på range expansionen under en viss tidsperiod. ADX är en oscillator som pendlar mellan 0 och 100 och det är ovanligt att se värden på över 60 i dagsgrafen. 

ADX värdeTrendstyrka
0-25Ingen eller svag trend
25-50Stark trend
50-75Väldigt stark trend (varning)
75-100Extremt stark trend (mycket varning)

ADX indikatorn mäter endast styrkan på trenden och inte själva riktningen. Detta innebär alltså att ett värde på 30 kan betyda en stark nedåt trend men även en stark uppåt trend. Därför är det ofta en gång idé att kombinera ADX indikatorn med indikatorer som kan peka ut riktningen på trenden.

Vill du lära dig mer om ADX indikatorn rekommenderar jag dig att läsa denna artikel från Investopedia.

ADX indikator

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på EMA20 då denna typ av medelvärde används i ”The Holy Grail Trading Setup”.

Strategin

Den strategi vi ska använda oss av idag bygger alltså på extrema trender. Som jag nämnde i början av inlägget kommer vi ställa två krav på trenden, att den är fallande och att den är extremt stark.

Om trenden är fallande leder detta ofta till att stängningskursen ligger under det 20 dagars glidande medelvärdet (MA20). Därför kommer detta vara det första kriteriet som vi använder oss av.

Utöver detta skulle trenden vara extremt stark. För att kontrollera att trenden uppfyller detta krav använder jag mig av ADX. Jag kommer sätta ett kriterium på att ADX måste ligga över 60. 

Detta är alltså en väldigt enkel strategi, när stängningskursen är under MA20 och ADX överstiger 60 så köper vi.

Som exit kommer vi att använda oss av en exit där vi stänger positionen när vi har gjort en stängning över fem dagars glidande medelvärde (MA5). Detta eftersom denna typ utav exit ofta fungerar bra i samband med jämviktspendling. Detta är en jämvikspendlande strategi som utnyttjar att trenden har blivit lite för stark och en svängning troligtvis kommer att ske inom kort tid.

Eftersom att trenden är så extremt negativ vill vi inte heller ligga inne i positionen allt för länge, men vi kommer även testa en exit där vi stänger positionen när aktien har gjort en stängning över 20 dagars glidande medelvärde (MA20).

Strategi – kort exit
Entry:
Stängning under MA20
ADX > 60

Exit:
Stängning > MA5

Strategi – längre exit
Entry:
Stägning under MA20
ADX > 60

Exit:
Stängning > MA20

Affär i strategin Extremt trend där röd linje är MA20 och blå linje är MA5

Studien

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare då jag saknar ADX i Autotrader.

Data

Studien är på de 10 senaste åren och sträcker sig från år 2009-09-04 till 2019-09-06 och de aktier som jag har valt att titta på är:

AAK
ABB Ltd
Ahlström-Munksjö
Alfa Laval
Autoliv SDB
Arjo
AstraZeneca
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Atrium Ljungberg
Attendo
Avanza Bank-Holding
Axfood
Balder B
Betsson B
Billerudkorsnäs
Boliden
Bonava B
Bravida Holding
Castellum
Collector
Dometic Group
Elekta B
Electrolux B
Ericsson B
Essity B
Evolution Gaming Group
Fabege
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Hemfosa Fastigheter
Holmen B
Hexpol B
Hufvudstaden A
Husqvarna B
ICA Gruppen
Indutrade
Intrum
Investor B
JM
Kindred Group SDB
Kinnevik B
Klövern B
Kungsleden
Latour B
LeoVegas
Lifco B
Loomis B
Lundberg B
Lundin Mining
Lundin Petroleum
Millicom
MTG B
Munters Group AB
NCC B
Nordea Bank Abp
NetEnt B
Nibe B
Nobia
Pandox B
Peab B
Ratos B
Resurs Holding
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Stora Enso R
Swedbank A
Swedish Match
Sweco B
SOBI
Tele2 B
Telia Company
Thule Group
Tieto
Trelleborg B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
Volvo B
ÅF Pöyry B

Resultat

Extrema trender – kort exit

 MA5
Snittavkastning1.22%
Hitratio75.80%
Antal affärer712
avgProf/bar0.27%

Extrema trender – lång exit

 MA20
Snittavkastning2.29%
Hitratio76.30%
Antal affärer674
avgProf/bar0.19%

Sammanfattning

Att köpa efter en extremt starkt fallande trend ser ut att vara en god idé, på 10 år har vi fått hela 712 affärer och snittavkastningen för den korta exiten har varit 1.22%. Utöver detta slutar även 3 av 4 affärer med vinst. Vi får alltså en relativt hög snittavkastning med tanke på hur många vinstaffärer vi får.

Vi kan även se att längden på varje affär är ungefär 4,5 dagar och per dag är snittavkastningen för strategin 0,27%.

Detta anser jag vara bra statistik för en strategi som är så pass simpel.

Tittar vi istället på siffrorna för strategin där exiten är lite längre, när aktien stängt över MA20, blir en stor del av nyckeltalen bättre.

Snittavkastningen stiger till 2.29% per affär och sannolikheten för en vinstaffär stiger till 76.3%. 

Eftersom att exiten är lite längre ligger vi såklart inne i affären lite längre, varje affär varar i genomsnitt ungefär 12 dagar och snittavkastningen per dag sjunker till 0.19%. 

Trots detta anser jag att även när vi använder oss av en lite längre exit får vi bra nyckeltal för strategin. 

Jag tycker att detta är en intressant strategi eftersom att den är så enkel, vi köper efter extremt starka fallande trender. Det går säkert bra att göra strategin lite mer komplicerad och få bättre resultat. 

Två sätt som säkert skulle förbättra siffrorna är att vänta med att köpa till att aktien är nere vid en stödnivå eller att köpa vid en momentumindikator divergens.

En sak som är värd att tänka på med denna typ av strategi är att vi troligtvis kommer att få väldigt många köpsignaler samtidigt. När börsen eller sektorer faller kraftigt resulterar detta ofta i extrema trender i aktier och vi kan då riskera att få många köpsignaler samtidigt.

Men som sammanfattning visade det sig alltså att det går att gå emot trenden och fortfarande tjäna pengar. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi har ställt extrema krav på trenden för att vi ska kunna gå emot den. Att gå emot trenden är oftast ett recept för förlustaffärer.

Vill du ha indikatorn till denna strategi i Hitta Kursvinnare finner du den i forumet under Hitta Kursvinnare.

Statistiken i denna Söndagsstrategi är baserade på historiska siffror och det finns inga garantier på att extrema trender kommer att fortsätta bete sig på ett likartat sätt. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar