Du visar för närvarande Fibonacci och RSI(2) – Strategi

Fibonacci och RSI(2) – Strategi

I dagens Söndagsstrategi ska vi titta på en strategi som utnyttjar både en momentumindikator men även en indikator som ritar ut stöd- och motståndsområden. Vi ska titta på en strategi som kombinerar Relative Strength Index (RSI) och Fibonacci Retracement.

Strategin vi kommer fram till är kanske inte den bästa jag skapat, men den fyller en funktion. Den kommer visa för dig att det faktiskt finns en anledning att titta på Fibonacci nivåer då de faktiskt bidrar med en edge.

Men innan vi dyker ner i strategin kommer vi att gå igenom RSI och Fibonacci Retracement. Kan du allt om dessa två indikatorer kan du med gott samvete hoppa över dessa delar.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

RSI14 Indikator

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement är ett verktyg som enkelt pekar ut dessa förhållanden i en rörelse hos en aktie. Dessa förhållanden ritas upp i form av horisontella linjer. Dessa områden kan då agera som stöd och motståndsnivåer där vi t.ex. kan gå in i en aktie eller lägga vår stop loss.

Detta är ett verktyg som matematiskt räknar ut potentiella stöd och motståndsområden utefter Fibonaccis talföljd. Många har delade meningar kring denna indikator och jag tänkte därför vi skulle titta lite noggrannare på den och även försöka undersöka om den faktiskt fungerar.

Fibonaccis talföjd fäljer ett visst mönster, nämnligen att det akutella numret adderat med det föregående nummer blir det nya numret. Talföljden börjar på detta vis:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Vi har en del förhållanden mellan siffrorna i talföljden och tar vi exempelvis och dividerar ett nummer med det nästföljande i talföljden får vi förhållandet, på ett ungefär, 0.618. Detta nummer används inom Fibonacci Retracement, men mer om detta senare. 

Ytterligare ett förhållande som återfinns i tradingen är 0.382 vilket vi får om vi tar ett nummer i talföljden och dividerar det med två nummer högre i talföljden.

Till sist har vi ett speciellt förhållande om vi tar och dividerar ett nummer med numret tidigare i följden. Då får vi nämligen fram 1.618. Du kanske inte känner igen detta förhållande bara så här, men jag är helt säker på att du har hört talas om det “gyllene snittet”. 

Det är även dessa tre nummer som har störst betydelse när vi använder Fibonaccis Retracement inom trading.

När vi tittar på Fibonacci Retracement finns det fem linjer som har störst betydelse. Den första linjen är toppen för den senaste rörelsen, den andra linjen är botten för rörelsen, den tredje linjen är mitten på rörelsen och de två sista linjerna baseras på relationen mellan numren i Fibonaccis talföljd.

En linje ritas upp på 61.8%, vilket vi fick om vi dividerade ett nummer med nästföljande. av höjden på rörelsen. Den femte och sista linjen som ritas upp är på 38.2%, vilket vi fick om vi dividerade ett nummer med ett nummer på två platser senare i talföljden, av höjden.

Dessa linjer är då områden där aktien rent potentiellt skulle kunna vända.

Strategin

Vi ska alltså skapa en strategi som kombinerar momentumindikatorn RSI och de nivåer som Fibonacci ger oss. När vi använder Fibonacci Retracement på en rörelse i en aktie kommer vi få fram eventuella stöd- eller motståndsområden.

Problemet med Fibonacci Retracement är att du oftast behöver rita ut detta manuellt. OM vi behöver göra något manuellt kan vi inte testa det rent mekaniskt. Vi kan enkelt sätta ett värde som RSI(2) måste vara under, men vi kan inte göra samma sak för Fibonacci.

Jag har därför gjort en indikator som ritar ut Fibonacci nivåerna för en rörelse beroende på hur många dagars lägsta- respektive högsta nivå toppen och botten har. Indikatorn hittar alltså när en aktie t.ex. har gjort en ny 20 dagars lägsta och sätter detta som botten, när aktien därefter har gjort en ny 20 dagars högsta anser indikatorn att rörelsen är tillräckligt stor och börjar rita ut nivåer. 

Fortsätter aktien att stiga efter ritar nya nivåer ut till att aktien har slutat göra nya högsta och istället börjar sjunka. När indikatorn har registrerat en ny 20 dagars lägsta anser indikatorn att rörelsen har vänt på sig och ritar då ut Fibonacci nivåer för denna rörelse.

Det betyder att en aktie kan alltså inte sjunka speciellt långt utan att indikatorn ritar ut nya nivåer, vilket kan vara ett problem, men jag har inte funnit en bättre lösning på att testa detta mekaniskt.

Om du har lite svårt att förstå hur indikatorn fungerar kan du titta på bilderna nedan där jag försöker visa hur indikatorn fungerar.

Så här ser det ut om jag använder min indikator i en stigande trend
Så här ser indikatorn ut i en fallande trend

Det vi kommer att kräva i strategin är att RSI(2) är under 5, vilket betyder att aktien har jämviktspendlat nedåt. Vi kommer att ställa in vår Fibonacci indikator på att rita ut nivåer vid 50 dagars högsta och lägsta nivåer, alltså relativt stora rörelser. 

Därefter kommer vi kräva att aktien befinner sig i zonen 61.8%-50%. OM vi har dessa två kriterier på plats har vi en signal i vår strategi.

Vi kommer att gå ur affären när vi aktien återigen har stängt över sitt fem dagars glidande medelvärde (MA5).

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Entry:
RSI(2) under 5
Aktien befinner sig i zonen 61.8%-50%

Exit:
Stängning över MA5

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-02-29 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är aktier från OMXS30. Dessa aktier tittar jag på i nästan alla mina studier och jag har inte lagt till eller tagit bort aktier som presterar dåligt eller bra. Jag har tittat på följande aktier:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat 

 MA5
Snittavkastning0.77%
Hitratio71.10%
AvgProf./bar0.20%
Antal affärer232

Sammanfattning

Som vi kan se är denna strategin ingen kioskvältare, utan snittavkastningen ligger på 0.77% och sannolikheten för en vinstaffär ligger på 71%. Snittavkastningen ligger på låga 0.2% per dag och vi har “endast” fått 232 affärer på ungefär 10 år.

Varför visar du då denna strategi för oss Calle?

Jo, jag ville visa den för att kunna jämföra om vi inte hade tagit hänsyn till Fibonacci nivåerna. Hur hade det sett utan om vi köpte när RSI(2) föll under 5 och vi inte tog någon hänsyn till Fibonacci?

Det hade sett ut på följande sätt:

 RSI(2) under 5
Snittavkastning0.62%
Hitratio71.00%
AvgProf./bar0.16%
Antal affärer2069

Som vi kan se är snittavkastningen och snittavkastningen per dag sämre och hitration ligger kvar på ungefär samma nivå.

Snittavkastningen för vår strategi är 25% bättre vilket betyder att det finns en fördel att titta på Fibonacci nivåer. Om vi är osäkra kan dessa nivåer hjälpa oss att hitta bättre lägen att gå in.

Jag hoppas att denna Söndagsstrategi har fungerat som inspiration och kanske fått dig till att börja använda Fibonacci nivåer lite mer. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.

Kom ihåg att dessa tester att utförda på historisk data och det finns inga garantier att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar