Du visar för närvarande Följa den heta eller den kalla sektorn

Följa den heta eller den kalla sektorn

Vi ska i denna Söndagsstrategi studera sektorer, vi ska titta på om det är en fördel att följa den heta eller den kalla sektorn. 

Börsen är indelad i tio olika sektorer och bolagen placeras i dessa sektorer utefter deras huvudsakliga affärsområde. Om du vill lära dig mer om börsens sektorer kan jag rekommendera dig att läsa mitt inlägg om ämnet här. De tio olika sektorerna är:

Olja & Gas 
Material 
Industri 
Konsumentvaror
Hälsovård
Konsumenttjänster
Telekom
Kraftbolag
Finans
Teknik

Ofta har jag hört att det är fördelaktigt att köpa aktier i heta sektorer, men fungerar det verkligen så?

Kan det vara så att tidshorisonten spelar betydelse, det vill säga att det är en skillnad om vi planerar att vara investerad i en månad eller flera månader.

Vi kommer att studera att köpa de sektorer som gått respektive sämst den föregående månaden eller föregående kvartalet.

För att göra detta kommer vi att använda oss av indikatorn Rate of Change, detta är en väldigt simpel indikator som tittar på hur mycket en sektor, aktie eller index har rört sig under en viss tidsperiod. Den berättar alltså hur mycket en sektor, aktie eller index har gått upp eller ned.

Men innan vi går in på testerna vi kommer att utföra idag ska vi ta oss en djupare titt på indikatorn Rate of Change. Är du redan en fena på ROC kan du med gått samvete hoppa över denna del.

ROC

ROC står för Rate of Change och mäter styrkan i en kursförändring. ROC mäter alltså hur mycket ett instrument har utvecklats under det periodvärdet som du väljer i indikatorn. Det betyder alltså att om du väljet ett periodvärde på 5 kommer indikatorn visa utvecklingen på 5 dagar och om du väljer 66 kommer den att visa utvecklingen på 66 dagar. Formeln för indikatorn är enkel och ser ut som följande.

ROC är en väldigt enkel och bra indikator för att plocka ut vecko förlorare, månads förlorare och tre månaders vinnare.

Testerna

Vi kommer att studera om det är fördelaktigt att köpa de heta sektorerna jämfört med de kalla. Vi kommer att börja med att studera hur det ser ut på en månads sikt. Det vill säga att vi kommer att testa att köpa den bästa sektorn jämfört med den sämsta den föregående månaden. Alltså den sektorn med högst respektive lägst ROC som är inställt på 22 dagar.

Därefter kommer vi att testa att köpa de tre bästa jämfört med de tre sämsta, och till sist kommer vi att dela upp sektorerna på mitten, det vill säga att vi kommer köpa de fem bästa eller de fem sämsta.

Vi kommer att utföra affären den siste i varje månad och vi kommer att hålla affären i 22 dagar, ungefär en tradingmånad, och därefter säljer vi dem.

Därefter kommer vi göra samma sak fast på lite längre sikt. Vi kommer att köpa den sektor som gått bäst det senaste kvartalet respektive den sektor som gått sämst. Det vill säga de sektorer med högst respektive lägst ROC inställt på 66 perioder.

Därefter kommer vi göra på samma sätt, det vill säga köpa de 3 bästa/sämsta och till sist de 5 bästa/sämsta.

Affären utförs den siste i slutet på varje kvartal och affären hålls i 66 dagar, det vill säga ungefär tre tradingmånader.

Studien

Studien kommer vara utförd på dagsdata och sker de tio olika sektorerna hos Nasdaq Stockholm.

Studien är utförd på data från 2013-01-01 till 2020-05-24.

Viktig information om statistiken i studien är att snittavkastningen inte visar vad varje affär avkastar i genomsnitt utan vad varje affärstillfälle i genomsnitt har avkastat. Detta eftersom jag utgår ifrån att vi delar upp vårt kapital för de affärer vi ska ta. Därför är inte genomsnittet för var och enskild affär intressant.

Förutom snittavkastning är alla andra nyckeltal beräknade på det totala antalet affärer.

Tänk även på att jag har backtestat detta genom att själv göra det med Python kod, detta ökar dock risken att det är smugit in några fel.

Resultat

Månad

 BästaSämsta
Snittavkastning-0.47%0.34%
Hitratio44.05%57.14%
Stdev6.4126.224
Antal affärer8484
Bästa sektorn - Månad
Sämsta sektorn - Månad
 3 Bästa3 Sämsta
Snittavkastning0.52%0.68%
Hitratio55.95%56.35%
Stdev4.4094.265
Antal affärer8484
3 Bästa sektorerna - Månad
3 Sämsta sektorerna - Månad
 5 Bästa5 Sämsta
Snittavkastning0.51%0.89%
Hitratio56.67%57.86%
Stdev4.2233.927
Antal affärer8484
5 Bästa sektorerna - Månad
5 Sämsta sektorerna - Månad

Kvartal

 BästaSämsta
Snittavkastning0.90%2.94%
Hitratio67.86%60.71%
Stdev11.69812.783
Antal affärer2828
Bästa sektorn - Kvartal
Sämsta sektorn - Kvartal
 3 Bästa3 Sämsta
Snittavkastning2.44%1.82%
Hitratio66.67%58.33%
Stdev9.05610.892
Antal affärer2828
3 Bästa sektorerna - Kvartal
3 Sämsta sektorerna - Kvartal
 5 Bästa5 Sämsta
Snittavkastning1.89%1.65%
Hitratio61.43%59.29%
Stdev7.6818.826
Antal affärer2828
5 Bästa sektorerna - Kvartal
5 Sämsta sektorerna - Kvartal

Sammanfattning

Vad vi kan se av resultatet, som inte är helt glasklart, är att beroende på tidsperiod är det bättre och sämre att följa den kalla respektive heta sektorn. 

Likt aktier är det bättre att följa de svaga på ungefär en månads sikt, därefter är det bättre att följa de heta på ungefär tre månaders sikt.

Detta är ett intressant resultat då det bevisar att det inte alltid är den bästa idén att haka på en het sektor, detta beror på vad för typ av affär vi ska göra. Det har kanske en gång i tiden varit så, men de senaste sju åren har detta inte varit sanningen.

Vi ska i kommande Söndagsstrategier se om vi kan kombinera dessa kunskaper med att välja ut specifika aktier för att skapa oss en intressant strategi.

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har gett dig lite mer inspiration och information om hur börsen beter sig, har du några frågor kan du alltid höra av dig till mig på mejl eller genom vår chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att börsen kommer bete sig på ett likartat sätt i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar