Du visar för närvarande Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 1

Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 1

Det finns många bra strategier där ute i trading världen och det är kanske så att du sitter på en utav dem. Trots detta är du kanske inte helt nöjd, du kanske tycker att du borde kunna tjäna lite pengar till med en sådan bra strategi.

Detta är en helt normal känsla och många utav oss inom trading världen har ett brinnande intresse av att ständigt förbättra oss. Ett potentiellt sätt som kan förbättra ditt trading resultat 2019 är att öka antalet tillfällen då din strategi får signaler för att ta en affär. Detta brukar jag kalla för opportunities.

Hur gör du då detta?

Ett sätt att öka antalet opportunities är att skruva på dina kriterier i din strategi. Detta brukar dock leda till att avkastningen per affär sjunker vilket troligtvis inte bidrar till ett bättre resultat. Ett annat sätt att uppnå detta kan vara genom att utöka de aktier som du tillämpar din strategi på.

Den svenska börsen är relativt liten. På Large Cap listan finns det ungefär 100 bolag. Om vi jämför det med USA är detta väldigt litet. Bara på S&P500 finns det 500 bolag, därav namnet. Förutom att det finns ett få antal bolag på Large Cap så är det till och med så att en del bolag på Large Cap är svåra att tillämpa strategier på. Volymen i dessa bolag är ofta liten vilket resulterar i att de inte beter sig som de andra bolagen på Large Cap.

Om vi nu går tillbaka till exemplet med USA. Hade du istället hade varit aktiv på den amerikanska marknaden hade opportunities inte varit ett problem för dig. Bara på S&P500 finns det fler bolag än vad det finns på Small Cap, Mid Cap och Large Cap tillsammans.

Att ha ett större universum, antalet aktier du kan applicera din strategi på, är inte endast bra för antalet opportunities. Det gör även att du kan ställa högre krav på komponenterna i din strategi. Att ha ett stort trading-universum är alltså något fördelaktigt.

Men att ge sig in på S&P500 passar inte alla. Det första problemet är att de har andra öppettider än vad den svenska börsen har. Det andra problemet är att det är en betydligt svårare marknad att vara aktiv i. Alla de bästa investerare och traders befinner sig på denna marknaden och om du skall ge dig in där kommer det krävas mycket av dig.

Ett alternativ till att ge sig in på den amerikanska marknaden skulle kunna vara att sikta in sig på de andra listorna i Sverige. Problemet med detta är att de flesta aktier på dessa listor har för lite volym. Det är svårt att få jämviktspendlande strategier att fungera om aktien har för liten volym.

Detta betyder att det antagligen inte är en bra idé att utöka ditt trading-universum genom att rikta in sig på Mid Cap och Small Cap. Detta då volymen ofta är betydligt mindre på dessa listor än på Large Cap

Hur kan du då bredda ditt trading-universum?

Det du kan göra är att du kan sikta in dig på andra listor i Europa. Jag anser att de listor som ligger närmast till hands är Danmark (OMXC20) och Finland (OMXH25). Fördelen med detta är att Nasdaq, ägaren och operatören av OMXS30, även äger OMXC20 och OMXH25. Detta medför att du ofta kan handla på dessa listor med samma courtage som om du hade gjort en affär på de svenska listorna.

Innan man ger sig in på en ny marknad är det bra och undersöka om den skiljer sig från den marknaden du brukar vara aktiv på. Jag tänkte därför vi skulle börja med att ta oss en titt på hur korrelationen är mellan den svenska, danska och finska börsen.

Innan vi börjar studera detta tänkte jag vi skulle reda ut begreppet korrelation.

Korrelation

Ett vanligt sätt inom statistiken för att uppnå kunskap inom ett visst område är att beräkna samband. Det är just det korrelation är, korrelation är en term för att beskriva samband mellan två eller flera variabler. Det man försöker göra att skapa sig en uppfattning om en företeelse har ett samband med en annan företeelse och i så fall hur starkt detta samband är.

Korrelationen berättar för oss om värdet på en variabel kan relateras till värdet på den andra variabeln. Två variabler som har en väldigt hög korrelation är storleken på en mans fötter och ……. hans skor.

Skämt åsido är t.ex. rökning och dålig kondition en korrelation. Människor som röker mer brukar ha en sämre kondition än de som inte röker. Det är även så att de som röker mycket brukar ha sämre kondition än de som bara röker lite. Ett annat exempel är att människors längd och vikt brukar hänga ihop.

En korrelation kan variera i hur stark den är och ha olika riktning. Om ett högt värde på den ena egenskapen motsvarar i ett högt värde på den andra, och ett lågt värde på den ena också resulterar i ett lågt värde på den andra kallar korrelationen för positiv.

Motsatsen till detta är negativ korrelation. Exemplet ovan med rökning och kondition är en negativ korrelation. Mindre rökning, bättre kondition och mer rökning resulterar i sämre kondition.

Om de två variablerna inte har något att göra med varandras värden kallas det för nollkorrelation.

Värdet på korrelationskoefficienten varierar mellan 1 och -1. Där 1 betyder ett maximalt positivt samband, 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna och -1 betyder ett maximalt negativt samband.

Kausalitet

Värt att komma ihåg när man jobbar med korrelation är att bara eftersom det finns en korrelation mellan två ting betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Vad ett kausalt samband innebär är att förändring i den ena variabeln leder till en förändring i den andra variabeln. Två variabler kan vara korrelerade utan att en förändring i den enda variabeln leder till förändring i den andra.

Korrelationen mellan den Svenska, Danska och Finska börsen

Här kan du se att det ser ut som att det finns en ganska stor korrelation mellan de tre börserna. Trenden på de tre börserna är uppåt och de stora rasen ser ut att ske samtidigt.

Ändrar man Y-axeln till logaritmisk skala kan du se ännu tydligare att det finns en stor korrelation mellan de tre börserna. Det finns dock perioder där det ser ut som att korrelationen är lite mindre.

Istället för att endast studera detta okulärt skall du och jag tillsammans ta ett djupdyk ner i siffrorna.

Ministudie: Korrelation OMXS30, OMXC20 och OMXH25

Jag tänkte lite snabbt gå igenom hur jag har gått tillväga när jag har gjort denna ministudie för att undersöka om hur korrelationen är mellan OMXS30, OMXC20 och OMXH25.

Data

Studien sträcker sig från 2010-01-01 till 2018-12-31. Anledningen till detta är att jag endast har tillförlitlig data för denna tidsperiod.

Index som ingår i studien:

OMXS30
OMXC20
OMXH25

Metod

Jag har valt att studera hur korrelationen ser ut över hela tidsperioden, men även hur den ser ut för de enskilda åren.

Jag har beräknat korrelationen på indexens dagliga procentuella utveckling. För att kunna beräkna korrelationen använder jag mig utav Python.

Resultat

Över hela tidsperioden

2010-2018 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,869112 0,677086
NASDAQOMX-OMXH25 0,869112 1 0,673958
NASDAQOMX-OMXC20 0,677086 0,673958 1

För varje enskilt år

2010-2011 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,887182 0,770889
NASDAQOMX-OMXH25 0,887182 1 0,797195
NASDAQOMX-OMXC20 0,770889 0,797195 1
2011-2012 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,922937 0,78174
NASDAQOMX-OMXH25 0,922937 1 0,787925
NASDAQOMX-OMXC20 0,78174 0,787925 1
2012-2013 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,861656 0,610773
NASDAQOMX-OMXH25 0,861656 1 0,578949
NASDAQOMX-OMXC20 0,610773 0,578949 1
2013-2014 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,782389 0,587604
NASDAQOMX-OMXH25 0,782389 1 0,48598
NASDAQOMX-OMXC20 0,587604 0,48598 1
2014-2015 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,813356 0,64068
NASDAQOMX-OMXH25 0,813356 1 0,640683
NASDAQOMX-OMXC20 0,64068 0,640683 1
2015-2016 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,887008 0,754134
NASDAQOMX-OMXH25 0,887008 1 0,750336
NASDAQOMX-OMXC20 0,754134 0,750336 1
2016-2017 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,907403 0,657851
NASDAQOMX-OMXH25 0,907403 1 0,632677
NASDAQOMX-OMXC20 0,657851 0,632677 1
2017-2018 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,701217 0,453309
NASDAQOMX-OMXH25 0,701217 1 0,480368
NASDAQOMX-OMXC20 0,453309 0,480368 1
2018-2019 NASDAQOMX-OMXS30 NASDAQOMX-OMXH25 NASDAQOMX-OMXC20
NASDAQOMX-OMXS30 1 0,791159 0,534531
NASDAQOMX-OMXH25 0,791159 1 0,509188
NASDAQOMX-OMXC20 0,534531 0,509188 1

Slutsats

Det vi kan se på resultatet är att de tre börserna har en positiv korrelation. Vi kan se att OMXS30 och OMXH25 är de två börser som har störst positiv korrelation. OMXC20 korrelerar med de andra två indexen men inte alls lika mycket.

De två senaste åren har OMXC20 inte alls haft en stor korrelation om man jämför med de två andra.

Vad säger då detta dig?

Detta säger dig att om du vill utöka ditt trading-universum till OMXH25 kan du förvänta dig att indexet troligtvis kommer att röra sig som OMXS30. Uppgångar och nedgångar kommer att ske ungefär samtidigt. Detta kan vara bra om du har en strategi som får väldigt få signaler och du vill ha fler aktier att tillämpa strategin på.

Men om du har en strategi som redan får en hel del signaler är det troligt att utöka ditt trading universum med aktier från OMXH25 inte kommer att bidra med bättre ett resultat för dig. Detta eftersom att korrelationen är så pass hög och de troliga är att när du får signaler på den svenska börsen får du även signaler på den finska börsen. Detta är mindre bra då du oftast kan ta ett begränsat antal affärer samtidigt.

Det som skulle kunna hjälpa till med att bidra med ett bättre resultat är att om du får flera signaler samtidigt kan du välja de “bästa” signalerna. Dock är det inte alltid lätt att veta vilka signaler som är “bäst”.

Om du istället utökar ditt trading-universum med OMXC20, vad ger detta dig?

Fördelen med att göra detta är att OMXS30 och OMXC20 inte korrelerar lika mycket. Det innebär att uppgångar och nedgångar skiljer sig åt lite. Detta betyder att under en period då du får lite signaler i OMXS30 får du kanske en del signaler i OMXC20.

Att utöka trading-universumet till OMXC20 kan alltså bidra med att du får fler signaler men även att du sprider ut dina signaler.

Att välja vilken marknad du skall utöka ditt trading-universum beror på vad du vill uppnå med det.

Vill du har fler signaler med hög korrelation till OMXS30, välj OMXH25.

Vill du ha fler signaler med lägre korrelation till OMXS30, välj OMXC20.

Du kan också välja båda, valet är ditt.

Innan du tar något beslut om du skall utöka ditt trading-universum bör du testa dina strategier på den marknaden du har tänkt att utöka med. Det mest troliga är att dina strategier kommer att fungera olika bra på olika marknader.

Fler artiklar med korrelation

Om du tycker denna artikel var intressant så har jag även publicerat en artikel där jag tittar på om aktier korrelerar mer med varandra i ned- kontra uppgångsfaser. Resultatet av studien är väldigt intressant och har en betydande effekt för hur vi ska handla i de olika marknadsfaserna. Om du vill läsa studien kan du göra det här.

Jag publicerar även varje månad hur korrelationen har varit mellan aktierna i OMXS30. Detta kan vara viktig information för dig som sysslar med parhandel eller vill leta de aktier som går mot strömmen. Du finner statistiken här.

Jag har även tittat på hur korrelationen ser ut mellan guldet och den svenska börsen. Resultatet gjorde mig förvånad, det visade sig att korrelationen inte alls såg ut som jag trodde. Du finner artikeln här.

 

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

Lämna ett svar