Du visar för närvarande Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 2

Förbättra ditt tradingresultat 2019 – Del 2

I del ett av denna mini-artikelserie om hur du kan förbättra ditt trading resultat 2019 pratade jag om möjligheten att förbättra ditt tradingresultat genom att utöka antalet opportunities din strategi får.

Jag nämnde att ett utav de bästa och enklaste sätten att göra detta på är troligtvis genom att utöka antalet aktier som din strategi är tillämpad på. Detta kan du göra genom att vara aktiv på andra marknader förutom den svenska. Innan vi ger oss in på andra marknader kan det vara intressant att undersöka hur de beter sig jämfört med den svenska marknaden.

Om du vill förfriska ditt minne eller om du har missat artikeln kan du läsa den här. Artikeln handlar om korrelation mellan den svenska, danska och finska börsen.

Det jag kom fram till var att OMXS30 har en högre korrelation till OMXH25 än OMXC20. Genom att utöka de aktier du tillämpar din strategi på med aktier från OMXH25 kommer troligtvis att leda till fler signaler men fler signaler som inträffar samtidigt.

Väljer du istället att göra detta med aktier från OMXC20 kommer det mest sannolika vara att du får fler signaler men att signalerna är lite mer utspridda.

Nu kommer nästa steg, även fast det finns en korrelation mellan de olika marknaderna måste det inte betyda att strategier som fungerar på den svenska marknaden även fungerar på den danska och finska marknaden.

Jag tänkte därför att nästa steg kommer bestå av att vi tittar på hur jämviktspendling fungerar på de olika marknaderna och se om det finns några skillnader och likheter.

För att mäta hur väl jämviktspendling fungerar kommer jag att använda mig utav Relative Strength Index, RSI.

Jämviktspendling

Aktörerna på börsens tankeprocesser är inte rationella utan deras tankeprocess använder sig utav genvägar och känslomässiga filter. Detta leder till att aktörerna på börsen gör irrationella ekonomiska beslut.

Dessa beteenden och tillkortakommanden gör att vi kan ana när investerare kommer att göra förutsägbara fel på börsen. Detta kan vi som investerare använda oss av för att skaffa oss en riskjusterad överavkastning. Även människors känslor, rädslor och omedvetna beteenden har betydelse för hur investerare gör beslut.

Utöver detta påverkas priserna på börsen av flockbeteende. En flock kan anses vara klok om den består utav mångfald och är oberoende. Det är inte ofta grupper är konstruerade på ett sådant vis och så är verkligen inte fallet på börsen. De flesta som rör sig inom finansmarknaden är höginkomsttagare, män, röstar borgerligt, har gått på ungefär samma skolor och studerat samma teorier om hur marknaden fungerar. Alltså en väldigt homogen grupp.

Detta leder ofta till att unika idéer och tankar ofta faller bort då det inte överensstämmer med resten av gruppen.

Hur påverkar då detta börsen? Börsen är summan av alla aktörers agerande. När en enskild aktör inte vet hur den skall agera kommer den troligtvis att titta på hur flocken har agerat och därefter göra likadant.

Detta är orsaken till varför beteendet på börsen skiljer sig från beteendet i andra ekonomiska situationer. När människor agerar rationellt tenderar dem till att köpa mer kött om priset sjunker och mindre smör om priset höjs.

På börsen fungerar det oftast precis tvärtom. Aktörer har en tendens till att köpa mer om priset går upp än om priset har gått ned. Intresset för aktier som har stigit är ofta mycket högre än för de aktier som har sjunkit.

Detta är en utav anledningarna till överreaktioner, att en aktie bara fortsätter att stiga eller att gå ner.

Alla dessa tillkortakommanden och känslomässiga filter leder till att det finns beteende på börsen som investerare kan utnyttja för att skapa en riskjusterad överavkastning.

Ett utav dessa beteende, som denna mini-studie kommer att behandla, är jämviktspendling. Jämviktspendling innebär att priset fluktuerar kring en tänkt medelpunkt. Om priset har stigit för mycket kommer det därefter att falla tillbaka och om priset har sjunkit för mycket kommer priset att stiga.

Detta beteende finns även utanför aktiemarknaden. Mode är en annan sak som har en tendens till att jämviktspendla. Det som var populärt för många år sedan tenderar att bli populärt igen.

Det finns en hel del indikatorer som är skapade för att kunna fånga detta beteende. Bollinger Band, Stochastics och Relative Strength Index (RSI) är några utav dessa. I denna mini-studie kommer jag att använda mig utav RSI.

Relative Strength Index – RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Ofta används RSI med ett parametervärde på två för att fånga beteendet jämviktspendling. Jag har i en annan studie visat hur bra och när RSI(2) är som bästa på att fånga beteendet jämviktspendling. Du kan läsa artikeln här.

Jag kommer även i denna studie att använda mig utav RSI med ett parameter värde på två dagar eftersom jag anser att indikatorn är bra på att fånga beteendet jämviktspendling.

Jag har gjort en informationsrikt inlägg om just RSI-indikatorn. Vill du lära dig mer om indikatorn och dess användningsområden kan du göra det här.

Hur fungerar jämviktspendling på aktierna som ingår i OMXS30, OMXC20 och OMXH25.

Data

Val av tidsperiod

Studien sträcker sig från 2012-10-01 till 2018-12-31. Anledningen till detta är att jag endast har tillförlitlig data för denna tidsperiod.

Val av aktier

De aktier som jag har valt skall ingå i studien är:

SverigeDanmarkFinland
ABB LtdCarlsberg BAmer Sports Oyj
Alfa LavalChr. Hansen HoldingCargotec Oyj
Autoliv SDBColoplast BElisa Oyj
Assa Abloy BDanske BankFortum Oyj
Atlas Copco ADSVHuhtamäki Oyj
AstraZenecaFLSmidth & Co.Konecranes Oyj
BolidenGenmabKesko Oyj B
Electrolux BGN Store NordKONE Oyj
Ericsson BISSMetsä Board Oyj B
Getinge BJyske BankMetso Oyj
Hexagon BLundbeckNordea Bank Abp
Hennes & Mauritz BNordeaNeste Oyj
Investor BNovo Nordisk BNokia Oyj
Kinnevik BNovozymes BNokian Renkaat Oyj
Nordea Bank AbpPandoraOrion Oyj B
SandvikTDCOutokumpu Oyj
SCA BVestas Wind SystemsStora Enso Oyj R
SEB A Tieto Oyj
Securitas B Telia Company
Sv. Handelsbanken A UPM-Kymmene Oyj
Skanska B Valmet Oyj
SKF B Wärtsilä Oyj Abp
SSAB A  
Swedbank A  
Swedish Match  
Tele2 B  
Telia Company  
Volvo B  

Anledningen till att jag har valt dessa aktier är att jag har tillförlitlig data för dessa aktier. Jag har valt att inkludera någon aktie som jag har tillförlitlig data till i de olika indexen.

Tillvägagångssätt

Hela studien baseras på en kvantitativ studie med datainsamling och bearbetning av data. För att få fram affärerna i studien har jag använt mig utav Autostock. Därefter har dessa affärer analyserats med hjälp utav ett program som jag själv har skapat.

Resultat

OMXC20

NameRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMX
Entry signalRSI(2) under 10RSI(2) under 5
RSI(2) under 3.2
RSI(2) under 1
Exit signal5D5D5D5D
StocksOMXC20OMXC20OMXC20OMXC20
Market conditions
Edge (%)0,450,560,670,90
Stdev4,344,444,464,29
Hitratio55,6%54,7%53,9%57,3%
Avg win (%)3,293,533,643,55
Avg loss (%)-3,15-3,09-2,84-2,72
Max win (%)24,4522,0622,0616,96
Max loss (%)-22,06-18,41-14,74-13,47
Edge/Stdev0,100,120,150,21
Trades1476834610199
ProfitFactor1,331,401,521,79
TiM5555
Edge/Day (%)0,100,120,140,19
Start date2012-10-092012-10-102012-10-102012-10-11
End date2018-12-282018-12-282018-12-282018-12-12
Histogram över varje trades resultat för RSI(2) under 10 för aktierna i OMXC20
RSI(2) under 10 med datum på x-axeln

OMXH25

NameRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMX
Entry signalRSI(2) under 10RSI(2) under 5RSI(2) under 3.2RSI(2) under 1
Exit signal5D5D5D5D
StocksOMXH25OMXH25OMXH25OMXH25
Market conditions
Edge (%)0,580,580,540,83
Stdev4,464,314,444,50
Hitratio54,0%53,8%55,1%51,4%
Avg win (%)3,503,433,323,91
Avg loss (%)-2,89-2,82-2,97-2,57
Max win (%)42,2325,9128,3022,57
Max loss (%)-17,30-19,25-18,03-17,54
Edge/Stdev0,130,130,120,19
Trades17081023693214
ProfitFactor1,441,451,421,71
TiM5555
Edge/Day (%)0,110,110,110,16
Start date2012-10-082012-10-082012-10-102012-10-11
End date2018-12-192018-12-182018-12-182018-11-26
Histogram över varje trades resultat för RSI(2) under 10 för aktierna i OMXH25
RSI(2) under 10 med datum på x-axeln

OMXS30

NameRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMX
Entry signalRSI(2) under 10
RSI(2) under 5
RSI(2) under 3.2
RSI(2) under 1
Exit signal5D5D5D5D
StocksOMXS30OMXS30OMXS30OMXS30
Market conditions
Edge (%)0,430,440,610,81
Stdev3,663,473,483,80
Hitratio54,9%55,8%57,5%59,1%
Avg win (%)2,792,712,803,07
Avg loss (%)-2,47-2,45-2,36-2,52
Max win (%)31,5513,8913,9119,74
Max loss (%)-31,19-20,40-19,32-14,88
Edge/Stdev0,120,130,180,21
Trades251614971011281
ProfitFactor1,391,411,621,81
TiM5555
Edge/Day (%)0,090,090,120,16
Start date2012-10-082012-10-082012-10-082012-11-01
End date2018-12-282018-12-282018-12-182018-12-18
Histogram över varje trades resultat för RSI(2) under 10 för aktierna i OMXS30
RSI(2) under 10 med datum på x-axeln

Slutsats

Det vi kan se av resultaten är att jämviktspendling fungerar bra på både den danska och den finska marknaden. Det är till och med så att RSI(2)<10 fungerar ungefär lika bra på den danska marknaden och till och med bättre på finska marknaden jämfört med den svenska.

NameRSI(2) OMXRSI(2) OMXRSI(2) OMX
Entry signalRSI(2) under 10
RSI(2) under 10
RSI(2) under 10
Exit signal5D5D5D
StocksOMXS30OMXC20OMXH25
Edge (%)0,430,450,58

Vi kan även se att för den danska marknaden blir edgen bättre och bättre ju lägre entry nivå vi har hos RSI(2). Detta talar om att sambandet är stabilt och får man att tro att jämviktspendling fungerar bra på dessa aktier.

Detta är dock inte fallet för OMXH25, där kan vi se att edgen ligger runt 0,55% för RSI(2)<10,5 och 3.2 Detta signalerar om att det inte är lika stabilt och att jämviktspendling kanske antagligen fungerar lite sämre på OMXH25 jämfört med OMXC20.

Histogrammet för OMXC20 påminner mycket om histogrammet för OMXS30. Vi kan se att högersidan på histogrammet är större än vänstersidan och vi har ungefär lika många outlieres på var sida om mittpunken. Histogrammet för OMXH25 ser lite annorlunda ut, vi har betydligt fler outliers på högersidan av mittpunkten vilket gör att edgen ser lite bättre ut än vad den troligtvis kommer vara i framtiden.

Till fördel för OMXH25 kan vi se att RSI(2)<10 verkar fungera bra under 2018. Vi kan inte se någon större dipp i grafen. För både den svenska och danska marknaden verkar det som att RSI(2)<10 har fungerat sämre under 2018. Det är till och med så att för den danska marknaden har den fungerat väldigt dåligt.

NameRSI(2) OMX
Entry signalRSI(2) under 10
Exit signal5D
StocksOMXC20
Market conditions
Edge (%)-0,72
Stdev5,02
Hitratio45,1%
Avg win (%)3,16
Avg loss (%)-3,95
Max win (%)22,37
Max loss (%)-22,06
Edge/Stdev-0,14
Trades246
ProfitFactor0,66
TiM5
Edge/Day (%)-0,15
Start date2018-01-01
End date2018-12-28

Trots detta anser jag att det finns en idé att testa dina strategier på de olika marknaderna. Efter dessa tester verkar det som att vi har störst potential att förbättra vårt tradingresultat 2019 med att utöka vårt tradinguniversum med aktier från OMXH25.

Artiklar om jämviktspendling

Om du är intresserad av att se fler jämviktspendlande strategier rekommenderar jag dig att leta igenom kategorin Söndagsstrategin. Jag har här publicerat ett flertal olika jämviktspendlande strategier. Du finner kategorin Söndagsstrategin här.

Carl Ekberg

Follow the Lead

Äntligen tid för en ny Söndagsstrategi, det var längesen nu, men har varit väldigt mycket på min front nu ett tag. Flyttade för ungefär en

Läs mer
Carl Ekberg

Smygande divergenser

Denna söndag ska vi titta på divergenser, jag har gjort mycket kring divergenser men det vi ska göra idag har jag aldrig testat tidigare. Jag

Läs mer
Carl Ekberg

Back to Open – Fortsättning

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock Denna vecka ska vi fortsätta på föregående veckas Söndagsstrategi. Föregående söndag tittade vi på hur ofta OMXS30

Läs mer
Carl Ekberg

Back to Open

– Inlägget är skapat i samarbete med Autostock Denna Söndagstrategi ska vi studera ett beteende hos OMXS30, vi ska titta på hur ofta priset går

Läs mer
Carl Ekberg

Negativa Impulser

Ny söndag och en ny Söndagsstrategi, fast inte riktigt, denna vecka ska vi gå tillbaka till en av mina första Söndagsstrategier men vända på kriterierna,

Läs mer

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

Lämna ett svar