Du visar för närvarande Gå kort med negativa divergenser

Gå kort med negativa divergenser

Vi har på sistone tittar på väldigt många strategier med divergenser mellan olika indikatorer och priset i en aktie. Vi ska fortsätta med det idag men istället för att gå lång med hjälp av divergenser ska vi titta på hur effektivt det är att gå kort med hjälp av divergenser. 

Att göra mekaniska strategier för att gå kort är något jag tycker är väldigt svårt, det krävs ofta väldigt extrema situationer för att det ska bli bra affärer. 

Att gå kort är lättare när vi kan ta hjälp av lite mer diskretionära inslag och det ska därför bli superintressant även för mig att se hur bra mekaniska strategier vi kan få för att gå kort med hjälp av divergenser. 

Jag har i Söndagsstrategin gått igenom en divergens strategi för MACD, RSI och Stochastic. Vi ska använda oss av dessa strategier och bara vända på kriterierna. Detta så att istället för att vi letar efter en positiv divergens kommer vi leta efter en negativ. Ofta fungerar det inte att bara på vända på kriterierna för en vinstgivande lång strategi, men låt oss se om det fungerar i detta fall.

Innan vi går in lite mer i detalj på hur strategierna ser ut kommer vi först gå igenom lite kort om att gå kort, divergenser, MACD, RSI och Stochastic. Kan du allt du behöver veta om dessa ämnet kommer det gå jättebra att bara hoppa över dessa delar.

Kort om att gå kort

Att gå kort eller att blanka innebär att man säljer ett finansiellt instrument som man egentligen inte “äger”. Anledning till varför man vill göra detta är för att kunna tjäna pengar även om priset på ett finansiellt instrument sjunker.

Vad menar jag med då att du inte egentligen “äger” det finansiella instrumentet. Det du gör när du blankar är att du lånar ett finansiellt instrument som du därefter säljer. Därefter hoppas du på att du kan köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett billigare pris och därefter lämna tillbaka det finansiella instrumentet till sin “riktiga” ägare.

Om du lyckas med att köpa tillbaka det finansiella instrumentet till ett lägre pris än vad du sålde dem för och denna summa överstiger de avgifter du måste betala, till den som du har lånat det finansiella instrumentet av, har du tjänat pengar på en nedgång.

Om nu det motsatta händer, alltså att priset stiger, kommer du vara tvungen att köpa tillbaka instrumentet till ett högre pris och du har då förlorat pengar. Här ligger en av riskerna med att blanka, en aktie kan endast gå ned 100% medans uppsidan är oändlig. Därför finns det en förhöjd risk att just blanka.

Utöver detta har driften på börsen varit uppåt de senaste 100 åren. Om du då satsar på en nedgång går du alltså emot denna drift vilket försvårar din situation. Därför gäller det att vara väldigt selektiv när du blankar.

Vi skall idag titta på tre olika blankningsstrategier som har varierande längd på exiten och se hur väl dem fungerar.

Divergenser

En divergens inom Teknisk analys innebär att en aktie gör en rörelse som inte bekräftas med en momentum indikator. 

Tänk dig att en aktie har gjort en ny lägsta notering men en momentumindikator, exempelvis MACD, visar inte en ny lägsta notering. Detta är då en bullish divergens. Skulle motsatsen hända, alltså att en aktie gör en ny högsta notering men MACD gör ingen ny högsta notering är detta en bearish divergens.

Vad säger då en divergens oss?

Om en aktie stiger i pris men MACD inte bekräftar detta med en ny högsta notering betyder det att momentumet i den senaste rörelsen uppåt inte har varit lika kraftig som den senaste rörelsen uppåt. 

Detta kan då vara en indikation på att tjurarna/köparna  börjar tappa kraft och att en vändningen är på gång.

Kort om MACD

År 1979 skapade amerikanen Gerald Appel indikatorn MACD som skulle bli en av de mest omtyckta indikatorerna i världen. Detta eftersom dess enkelhet och att den är så flexibel. Den kan både användas som en momentumindikator men även som en trendindikator. 

MACD är uppbyggd av tre olika delar, MACD linjen, Signal linjen och Histogrammen. 

MACD Linjen

Detta är själva kärnan i indikatorn och är skillnaden mellan ett längre och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av priset. Det längre medelvärdet är ett 26 perioders exponentiellt glidande medelvärde och det kortare är ett 12 perioders. Skillnaden mellan dessa två medelvärden bygger alltså upp MACD linjen. Signal linjen, som är nästa beståndsdel, byggs upp utefter detta värde.

Signal linjen

Nästa del i indikatorn är Signal linjen som byggs från MACD linjen. Signal linjen är nämligen ett 9 perioders exponentiellt glidande medelvärde av MACD linjen. Detta är alltså en utjämning av MACD linjen.

Histogrammen

En av de intressanta saker att hålla koll på i MACD indikatorn är skillnaden mellan MACD linjen och Signal linjen. När MACD linjen ligger ovanför Signal linjen och avståndet ökar betyder det att momentumet i aktien eller instrumentet ökar. När avståndet mellan de två linjerna minskar avtar momentumet. 

För att enklare kunna se detta avstånd har man valt att skapa histogram av detta avstånd.

Förutom dessa tre beståndsdelar finns det ytterligare en linje som har betydelse i MACD indikatorn och detta är Noll-linjen. Om MACD linjen befinner sig ovanför Noll-linjen betyder det att det kortare glidande medelvärdet ligger ovanför det längre och vice versa för det motsatta.

Kort om RSI

RSI är en momentum oscillator som rör sig mellan 0 och 100. Indikatorn kan användas för att peka ut potentiella trendvändningar men även som en indikator för att visa överköpta/översålda lägen vid jämviktspendling.

RSI indikatorn är en väldigt intressant indikator då den kan användas för att fånga olika beteende på aktiemarknaden. Beroende på vilket periodvärde man väljer för indikatorn kan indikatorn fånga jämviktspendling såväl som momentum.

Relative Strength Index är ett något missvisande namn då det kan få en att tro att indikatorn jämför värdet på den aktuella aktien jämfört med en annan aktie. Så är inte fallet utan indikatorn jämför istället aktiens egna kursökningar jämfört med deras kursminskningar.

RSI visar alltså hur kraftigt eller med vilken hastighet som en aktie har stigit jämfört med hur den har sjunkit. En aktie kan alltså fortsätta stiga i värde men inte med samma kraft som innan, då kommer RSI indikatorn att visa det med ett lägre värde på RSI än tidigare. Detta kan då vara en indikation på att aktien är på väg att göra en trendvändning.

Vill du se hur RSI beräknas kan du kolla in min lite längre artikel om RSI – en inblick i indikatorn och dess användningsområden.

Kort om Stochastic

Fast Stochastic

Fast Stochastics består av två indikatorlinjer vid namn %K och %D. %K är själva uträkningen för Fast Stochastics och %D är en utjämning av %K. Anledningen till varför %D finns är att %K ofta är väldigt slagig och har en tendens till att ge en hel del falska signaler.

Uträkningen för %K ser ut på följande sätt:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

C = Senaste stängingskurs
L = Lägsta noteringen för tidsintervallet.
H = Högsta noteringen för tidsintervallet.

För att få fram värdet på %D används ofta en tre perioders utjämning, alltså ett tre perioders glidande medelvärde på %K.

Slow Stochastic

%D för Fast Stochastics är väldigt intressant eftersom detta är %K linjen för Slow Stochastics. Slow Stochastics fungerar på samma sätt som Fast Stochastics. Slow Stochastics har ett utjämnat värde för %K som därefter utjämnas igen för att bilda Slow Stochastics %D.

Slow Stochastic använder sig av samma utjämning för %D som Fast Stochastic alltså ett tre perioders glidande medelvärde.

Slow Stochastic %K = Fast Stochastic %D
Slow Stochastic %D = Tre perioders glidande medelvärde på Slow Stochastic %K

Strategin

De strategier vi ska titta på idag har jag tidigare presenterat fast för att gå lång istället. Jag kommer därför inte gå igenom varje strategi speciellt noggrant. Överlag letar vi efter situationer där priset gör en ny högsta nivå men rörelsen bekräftas inte med en momentumindikator.

Om du vill se MACD strategin kan du göra det här.

Vill du se RSI strategin hittar du den här.

Större förklaring av Stochastic strategin finner du här.

När jag vänder på kriterierna för de tre strategierna kommer de se ut på följande vis:

MACD:
Entry:
Kursen idag är högre än senaste sjuttio dagars högsta
Den senaste högsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
Histogrammet är lägre idag än vid föregående topp
Histogrammet ligger över 0

RSI:
Entry:
Kursen idag är högre än senaste femtio dagars högsta.
RSI vid föregående topp var över 70.
Den senaste högsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
RSI är lägre idag än vid föregående topp

Stochastic:
Entry:
Kursen idag är högre än senaste femtio dagars högsta.
Den senaste högsta nivån måste vara i spannet 10-100 dagar sedan
Slow Stochastic är lägre idag än vid föregående topp
Slow Stochastic vid föregående topp var högre än 80
Slow Stochastic är högre än 50

Vi kommer att titta på tre olika exit strategier. Vi kommer att sälja efter 3 och 5 dagar men även testa och se resultatet av att stänga när vi fått en stängning nedanför ett 3 dagars glidande medelvärde (MA3).

Affärer med negativ divergens för MACD

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-01-23 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

MACD

MACD 3D 5D MA3
Snittavkastning -0.08% -0.18% 0.05%
Hitratio 48.60% 48.10% 63.30%
AvgProf./bar -0.03% -0.04% 0.02%
Antal affärer 872 801 867

RSI

RSI 3D 5D MA3
Snittavkastning 0.04% -0.09% 0.09%
Hitratio 50.40% 48.30% 64.10%
AvgProf./bar 0.01% -0.02% 0.03%
Antal affärer 722 640 682

Stochastic

StochS 3D 5D MA3
Snittavkastning -0.08% -0.27% -0.01%
Hitratio 46.80% 44.70% 59.40%
AvgProf./bar -0.03% -0.05% 0.00%
Antal affärer 1117 975 1035

Sammanfattning

En bra början på sammanfattningen är att ingen av strategierna verkar speciellt bra för att gå kort. Detta bekräftar mina tankar jag hade i början på inlägget, att det är svårt att göra mekaniska strategier för att gå kort och det krävs ofta väldigt extrema fall för att de ska vara vinstgivande.

Driften på börsen är uppåt och när vi går kort går vi emot denna drift, vilket gör det hela mycket svårare.

Den strategi som gör sig bäst är RSI divergenser, den är vinstgivande med två utav exit strategierna. Det är dock en väldigt liten edge. Den bästa snittavkastningen vi får är 0.09% när vi har MA3 exiten och sannolikheten för en vinstaffär är 64%. Detta är dock ingen strategi som jag hade velat handla efter.

Trots att vi inte har kommit fram till bra strategier för att gå kort kan vi lära oss något. Som vi ser ligger edgen kring 0 för alla strategier, det betyder att det inte heller finns någon edge för att gå lång.

Det vill säga att om vi redan sitter i position eller funderar på att gå in i en aktie som har just visat upp en negativ divergens bör vi vara lite vaksamma. Snittavkastningen ligger kring 0 och det kan i princip gå på vilket håll som helst, det är kanske en bra idé att försöka ta sig ur aktien eller att vänta med att gå in.

Jag hoppas du har uppskattat denna lilla studie och har du några frågor eller funderingar kan du alltid höra av dig till mig genom mejl eller chat. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategierna kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 3 kommentarer

 1. Mikael

  Hur blir resultatet om du kombinerar med ngn typ av candlestick setup alt en divergens vid 3 atr på keltnerbanden?

  1. Ska kolla det direkt, finner jag något intressant lägger jag upp ett inlägg om detta.

 2. Sören

  Har tradat sedan 1997 och det är inte för inte alla söker efter den perfekta exiten. En bra exit är sanolikt ett bra ställe att gå kort i marknaden, problemet är bara att det är mycket svårare att pricka toppar än bottnar på både kort och lång sikt. Sen är det ju hissen ner och trappan upp som gör att är man för girig så kan veckor av gnetande uppåt med stort tålamod raseras på 2 dagars nedgång.

  Det är väl därför vi alla är otrygga med exit. Det vanligaste är ju dock att man är för snabb på säljknappen! Har provat allt och det finns inget rätt eller fel, alla sätt har sina perioder av framgång mycket beroende av volla och tillgångsslag.

  För mig fungerar det dock bäst att sälja vid tidigare motstånd/toppar för att oftast få en respit och avgöra om det kommer en köpbar pullback eller bara låta bli. De gånger det trendar starkt så får man vackert se på och inte gråta över spilld mjölk. Tåget kommer dock alltid tillbaka till perrongen!

  Min teori som stöds praktiskt av mitt konto är att det för mig lönar sig att göra många mindre swingar då priset över tid rör sig mer i sidled än trendar än att tro på en homerun. Vill man diversifiera så kan man ju köra både ett trendföljande och ett mean revert system samt i både råvaror, valutor, index och en aktieportfölj som inte korrelerar så mycket med varandra. Obs ! Vid riktiga sättnnigar likt pandemin så tappar det mesta i värde pga frigörande av likvider.

  Det är ju skrämmande vad tajmingen är viktig, Den som köpte OMXS30 i Feb-Juli 2000 hade inte tjänat en krona på 20 år i Mars 2020. Men där i mellan skapas många miljonärer och konkurser.

  Dax har i princip gått sidledes sedan November 2017 så det är inte lätt att vara investerare i index, däremot skapas många rikedommar i enskilda aktier.

  Vill man kolla en kille som backtestat 500.000 olika scenarier (Kevin Davey) så har han på youtube part 1 och part 2 best exits for algos samt skriver lite här: https://kjtradingsystems.com/algo-trading-exits.html

  Mvh / Curre

Lämna ett svar