Räkna ut genomsnittlig årsavkastning

Du har haft en total avkastning de senaste åren och vill veta vad din genomsnittliga årsavkastning är? Eller så kanske du har sett att en fond har avkastat X antal procent de senaste fem åren och du vill se hur den genomsnittliga årsavkastningen har varit under dessa fem år?

Hur går du tillväga när du skall räkna ut detta?

Många analyssidor visar endast hur mycket t.ex. en fond eller en aktie har avkastat under en 10 årsperiod. Om en aktie har avkastat totalt 130% under en 10 årsperiod går det inte att dividera 130/10 för att få fram den genomsnittliga årsavkastningen.

Om du gör denna beräkning kommer du att få fram en avkastning på 13% per år. Problemet med denna uträkning är att du inte kommer att räkna med ränta-på-ränta effekten. Den riktiga genomsnittliga årsavkastningen kommer vara lägre än 13%. Den riktiga årliga genomsnittliga avkastningen kommer att vara ungefär 8,69%.

Detta kallas för Compound Annual Growth Rate och förkortas med CAGR. Detta är alltså den årliga genomsnittliga avkastningen uttryckt i procent. Formeln för CAGR är lite komplicerad, mer om den längre ned på sidan. För att du skall slippa göra dessa beräkningar själv har jag gjort en kalkylator där du endast skriver in den totala avkastningen och hur lång tidsperiod du tittar på och du kommer få fram den genomsnittliga årsavkastningen.

Compound Annual Growth Rate – CAGR

CAGR är ett sätt att jämna ut avkastningen över en tidsperiod. Anledningen till att göra detta är för att skapa sig en uppfattning om vad en årliga avkastningen har varit under tidsperioden. Som jag nämnde tidigare har CAGR den stora fördelen att den tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten.

Tar du inte hänsyn till ränta-på-ränta effekten kommer du få ett missvisande resultat, framförallt om du studerar en lång tidshorisont.

CAGR är ett utmärkt verktyg för dig att jämföra olika fonder, aktier eller portföljer sinsemellan. Det kan vara så att en fond endast har funnit i fem år och en annan i 20 år. En god idé kan då vara att räkna ut den genomsnittliga årsavkastningen för de båda fonderna för att enklare kunna jämföra de två fonderna med varandra.

Vad behövs för att räkna ut CAGR

Som jag nämnde tidigare behövs det väldigt lite för att räkna ut CAGR. Det jobbiga ligger lite i hur formeln är utformad och det kan vara lite tidsödande att göra beräkningen i kalkylatorn i Windows. Det du behöver för att beräkna CAGR är den totala avkastningen och det totala antalet år denna avkastning har byggts upp på.

Har du inte den totala avkastningen kan du använda denna formel

Jag rekommenderar dig dock att först räkna ut den totala avkastningen och därefter använda dig av formeln ovan.

Problem med CAGR

Den stora fördelen med CAGR är också en av dess svagheter. CAGR jämnar ut avkastningen över ett antal år vilken i sin tur kan vara väldigt missvisande. Detta eftersom du inte kommer att ta hänsyn till den volatilitet som har rått under tidsperioden.

Genom att räkna ut CAGR för en fond kan du få fram den genomsnittliga årsavkastningen och du riskerar då att dra slutsatsen att fonden ser ut att ha utvecklats bra och stabilt under många år. Det kan dock vara så att fonden har haft stora svängningar och vissa år har fonden presterat väldigt bra medans vissa andra år mindre bra. Det är betydligt svårare att vara investerad i en fond som vissa år går väldigt bra jämfört med andra år väldigt dåligt. Det är betydligt enklare att vara investerad i en fond som varje år ungefär går upp med 5%.

Detta kommer du inte att se genom att endast studera CAGR. Det kan därför vara en god idé att titta på avkastningsgrafen för fonden eller att räkna ut dess standardavvikelse.

Historisk utveckling för Avanza Zero (bild från Morningstar)

Kort om Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större standardavvikelse och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Detta är ett viktigt mått eftersom att den genomsnittliga årsavkastningen kan se väldigt bra ut men under åren har avkastningen varierar kraftigt. Ju mer avkastningen varierar desto svårare mentalt är det att vara i marknaden.

Genom att räkna ut standardavvikelsen kommer du få en bättre bild på hur stora svängningarna har varit under tidsperioden.

Med allt detta sagt är CAGR ett nyckeltal som tittar på historien och det betyder inte att CAGR kommer att fortsätta ligga på samma nivå i framtiden. Inom teknisk analys använder vi oss ofta av premissen att historien har en tendens till att upprepa sig men det är viktigt att komma ihåg att så är inte alltid fallet.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.