Du visar för närvarande Genomsnittlig rörelse – MA20

Genomsnittlig rörelse – MA20

Jag läste för ett litet tag sedan om en indikator som mätte storleken på rörelserna en aktie gjorde ner under sitt 20 dagars glidande medelvärde (MA20). Därefter gjorde indikatorn ett snitt för detta och visade du hur stor genomsnitts rörelsen är ner under MA20.

Jag tyckte att det lät som en smart indikator och ville hemskt gärna testa den, och det är precis det vi kommer göra i detta inlägg. Vi kommer att skapa en indikator som mäter storleken på swingarna ner under MA20 i % och tar därefter ett medelvärde på detta. 

Efter vi testat denna indikator ska vi försöka göra en någorlunda vettig strategi av den.

*SPOILER – Den blir inte jättebra

Innan vi går in på testerna kommer jag snabbt gå igenom glidande medelvärden och indikatorn vi kommer att testa. Om du är relativt insatt i glidande medelvärden kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

Idag kommer vi att lägga fokus på MA20 och se hur detta medelvärde kan hjälpa oss hitta lägen då aktier är på väg att jämviktspendla upp.

OMXS30 med glidande medelvärden

Indikatorn – Genomsnittlig rörelse

Som jag skrev innan kommer indikatorn att mäta hur långt ner en aktie brukar gå under MA20, detta kommer indikatorn att mäta i %. Som du kan se i bilden nedan har aktien nått 7.1% ner under MA20.

Detta är då denna rörelse under MA20 största värde och kommer att noteras av indikatorn för denna swing under MA20. Detta kommer att göras för ytterligare 4 rörelser ner under MA20. Därefter kommer ett medelvärde av dessa rörelser att skapas.

Indikatorn kommer då att visa hur långt ner under MA20 aktien tenderar att röra sig innan en vändning kommer, värt att tillägga är att indikatorn räknar med den aktuella rörelsen i medelvärdesberäkningen.. 

Om vi dessutom i indikatorn kan se hur långt ifrån vi är MA20 i dagsläget kan vi enkelt se när aktien har gjort en större än vanligt rörelse ner under MA20.

I bilden ovan visas indikatorn, den blå linjen är medelvärdet för de fem senaste rörelserna och den svarta linjen visar hur långt ifrån MA20 aktien befinner sig i dagsläget.

I vissa fall tenderar aktien att vända när vi gjort en rörelse som är större än genomsnittet och ibland fortsätter aktien bara ner.

Vi behöver alltså testa indikatorn och se vad för typ av signaler den ger oss. Vi kommer att testa när aktien är längre ifrån MA20 än genomsnittet för de fem senaste rörelserna och så kommer vi att sälja efter tre, fem och 22 dagar.

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-03-20 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat indikator

 3D5D22D
Snittavkastning0.15%0.44%1.18%
Hitratio53.30%55.30%56.7
AvgProf./bar0.05%0.09%0.05%
Antal affärer213519071202

Som vi kan se är inte snittavkastningen vi får med oss jättestor. På tre dagars sikt är den låga 0.15% och på fem 0.44%, efter 22 dagar har vi fått med 1.18%. Sannolikheten för en vinstaffär efter tre dagar ligger på 53%, efter fem är den 55% och efter 22 dagar är den 57%.

En positiv sak är att vi får väldigt många affärer.

Strategin

Vi ska nu försöka bygga oss en strategi med hjälp av vår indikator. Som vi såg i testerna har den inte gett oss så bra resultat och i vanliga fall hade jag inte fortsatt att försöka bygga en strategi. 

Jag tycker dock att det är ett intressant koncept det är med genomsnitts rörelser och vill därför ge det ett försök.

Som vi kan se i våra tester fick vi “bäst” resultat när vår exit låg på ungefär fem dagar. Det vill säga att vår exit ska vara lite mellan lång. Därför kan det passa bra att vi stänger affären antingen när aktien stängt över MA5 eller MA20,  detta blir våra exit kriteriet.

För att göra strategin bättre kommer vi kräva att volatiliteten i aktien är hög. Detta säkerställs genom att Bollinger Band Width ska ligga över 10. Om du vill lära dig mer om BBW kan du läsa mitt utmärkta inlägg om Bollinger Bands och BBW här.

Vi kommer även testa att avståndet mellan stängning och MA20 ska vara mindre än genomsnittet men även testa och se hur det ser ut när det är dubbelt så stort som genomsnittet.

Detta gör att strategin ser ut på följande vis:

Genomsnittlig rörelse Light:
Entry:
Avstånd till MA20 mer än genomsnittet
BBW över 10

Exit:
Stängning över MA5
Stängning över MA20

Genomsnittlig rörelse Extreme:
Entry:
Avstånd till MA20 mer än dubbelt så stort som genomsnittet
BBW över 10

Exit:
Stängning över MA5
Stängning över MA20

Resultat strategin

Light

Light MA5 MA20
Snittavkastning 1.03% 1.94%
Hitratio 74.70% 73.40%
AvgProf./bar 0.21% 0.15%
Antal affärer 1175 882

Extreme

Extreme MA5 MA20
Snittavkastning 0.80% 1.89%
Hitratio 69.90% 69.80%
AvgProf./bar 0.18% 0.12%
Antal affärer 352 262

Sammanfattning

När vi studerar de två strategierna kan vi relativt snabbt komma fram till vår “Extreme” strategi är sämre än vår light och därför slopas den direkt.

Vår “Light” strategi avkastar med den korta exiten 1.03% i genomsnitt och har en sannolikhet för en vinstaffär på 75%. Snittavkastningen per dag ligger på 0.21%, vilket inte är bra men heller inte dåligt. Vi får en hel del affärer, hela 1175 på 10 år.

Den långa exiten har en högre snittavkastning på 1.94% per affär men en lägre sannolikhet för vinstaffär och snittavkastning per dag. Vi får även ett färre antal affärer.

Strategin vi har kommit fram till är väl ok, inget speciellt och frågan är hur mycket vår indikator verkligen har bidragit med. Det kan mycket väl, och troligtvis, vara så att volatilitets kriteriet är den stora faktorn.

Jag tycker fortfarande att indikatorn är intressant och kan säkert användas i andra scenarion och kanske mer som en bekräftelse eller som en extra faktor i en strategi. Indikatorn berättar faktiskt för oss stora rörelserna brukar vara, det betyder dock inte att denna rörelsen också kommer att vara så stor.

Jag hoppas du har tyckt inlägget varit intressant och har du några frågor kan du alltid slänga iväg ett mejl eller nå mig genom vår chat. Kom ihåg att dessa tester är utförda på historisk data och garanterar inte likartade resultat i framtiden.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar