Du visar för närvarande Golden Cross – Långsiktig strategi för fonder

Golden Cross – Långsiktig strategi för fonder

Teknisk analys är uppbyggt av många olika beståndsdelar och den kanske mest viktigaste är trend. Trend är enkelt beskrivet riktningen i en aktie. Om en aktie rör sig uppåt är trenden positiv, rör sig aktien nedåt är den negativ och om aktien rör sig sidledes finns det ingen trend för tillfället.

“The trend is your friend”

Jag är säker på att du har hört detta uttryck innan och i många fall stämmer det. Det finns dock tillfällen det inte stämmer, det är långt ifrån alltid en aktie trendar. Mycket av tiden i en aktie består av sidledes rörelser och konsolidering.

Så hur kan vi enkelt identifiera när en aktie har inlett en positiv trend?

Ett vanligt och välkänt sätt är att använda sig av glidande medelvärden. För att identifiera kortare trender används kortare glidande medelvärden, såsom 20-50 dagars, och för lite längre trender används ofta ett 100 eller 200 dagars glidande medelvärde.

Jag har två gånger innan i Söndagsstrategin testat MA200 som en signal för att identifiera långsiktiga trender. I den första studien tittade jag på hur MA200 fungerar på aktier, du finner studien här, och i den andra studien tittade jag på hur MA200 fungerar för fonder, du hittar studien här.

Idag ska vi fortsätta använda oss av glidande medelvärden för att peka ut långsiktiga trender, vi ska nämligen studera hur Golden Cross signalen fungerar på svenska PPM fonder. Golden Cross har jag tidigare testat på aktier, men aldrig på fonder. Jag tycker därför det ska bli intressant att se om vi kan få liknande resultat. Du hittar Söndagsstrategin om Golden Cross på aktier här.

Golden Cross är en välkänd signal och som bygger på ett glidande medelvärdes kors där ett kortare medelvärde korsar upp över ett längre. Vi kommer att testa fyra olika strategier idag som bygger på en Golden Cross signal. 

Innan vi går in och tittar på hur jag kommer använda glidande medelvärden och Golden Cross i dagens strategi ska vi först snabbt gå igenom dem. Kan du allt du behöver veta om denna signal och indikator kan du med gott samvete hoppa över denna del.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

I Golden Cross strategin kommer vi att använda oss av MA200 och MA50.

OMXS30 med MA200, MA100, MA50 och MA20

Golden Cross

Golden Cross är egentligen ingen strategi i sig utan mer en köpsignal. Jag kommer dock att använda köpsignalen som en strategi där vi köper när vi får ett Golden Cross och säljer när vi får ett Death Cross, mer om Death Cross senare. 

Detta är en väldigt simpel strategi som bygger på ett glidande medelvärdes kors. Detta betyder att ett glidande medelvärde skär igenom ett annat och bildar alltså ett “kors”.

Att strategin är så enkel tror jag är en av anledningen till varför strategin har blivit så populär. För att vi skall få ett Golden Cross krävs det att ett kortare glidande medelvärde skall korsa upp genom ett längre glidande medelvärde.

Jag har lärt mig att det skall vara ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa upp genom ett 200 dagars glidande medelvärde. Vad jag har förstått i djupare studier på ämnet är detta inte ett måste. Du kan alltså välja vilket kortare medelvärde du vill som skall korsa upp genom ett längre.

Oftast används dock MA50 och MA200 som medelvärden för ett Golden Cross. Anledningen till detta är att det är ofta så att utbrott som sker på längre tidshorisonter har en större chans att inte bli falska och den resulterande trenden håller i sig en längre period.

I denna studie kommer vi inte att behandla några andra medelvärden förutom 50- och 200-dagars glidande medelvärde.

Ett Golden Cross betyder alltså att den medellånga trenden är starkare jämfört med den långa trenden. Detta skall då medföra ett trendskifte och att aktien eller index kommer att röra sig i en positiv trend den kommande tiden.

När stänger vi en affär om vi har tagit affären på grund av ett Golden Cross? 

Det finns lite olika sätt att stänga en position som vi tagit på grund av en Golden Cross signal. Vi kommer att testa två olika sätt att stänga en position på idag. Vi kommer att stänga positionen när det motsatta händer, och detta kallas för ett Death Cross eller så stänger vi när vår stop loss har blivit utlöst.

Motsatsen till Golden Cross – Death Cross

Om den omvända händer, alltså att MA50 korsar ner under MA200, får vi ett Death Cross. Som du kanske förstår är detta inget positivt. Vi kommer endast använda ett Death Cross som en exit för strategin.

Strategin

Idag kommer vi att testa lite olika versioner på en Golden Cross signal. Vi kommer att testa den i sin grund och därefter försöka göra strategin lite bättre genom att försöka ta bort falska signalerna. 

Den första strategin är alltså Golden Cross i sin grund vilket säger att vi ska köpa när MA50 korsar upp över MA200 och sälja när det motsatta händer.

För att försöka få bort falska signaler ska vi använda oss av veckoupplösning. Eftersom att vi endast kan köpa på den sista dagen i veckan gör detta att antalet falska signaler minskar då vi bara kan köpa eller sälja en gång per vecka istället för fem gånger. Vi kommer att använda ett fyra veckors glidande medelvärde istället för MA50 och ett 40 veckors glidande medelvärde istället för MA200.

I försök tre ska vi ta en taktik från min Söndagsstrategi om MA200 för fonder. I denna strategi applicerade vi ett spann som stängningskursen var tvungen att ta sig över för att köpa eller under för att sälja. Vi la till fem procent på vårt 200 dagars glidande medelvärde när vi skulle köpa och drog bort fem procent när vi skulle sälja. 

Vi kommer göra precis på samma sätt här med Golden Cross strategin. Vi kommer att kräva att MA50 korsar upp över 5% över MA200. För att sälja kräver vi då att MA50 korsar ned under 5% nedanför MA200. Detta ska förhoppningsvis ta bort en hel del falska signaler. Priset vi betalar genom att göra på detta vis är att vi kommer in och ut fem procent senare. 

Eftersom vi vill ha långa trenden ska dessa 10% (5% + 5%) inte ha för stor betydelse för vårt resultat.

I den sista strategin ska vi använda oss av Golden Cross som köpsignal men vi kommer inte gå ur när vi får ett Death Cross. Vi kommer istället att använda en trailing stop loss (glidande stop loss). Detta är en stop loss som utlöser när vi har tappat 20% av maxvärdet av vår position. Om du vill lära dig mer om glidande stop loss kan du göra det här i mitt inlägg om stop loss.

Detta gör att våra fyra strategier ser ut på följande sätt:

Dag – Death Cross
Entry:
MA50 korsar upp över MA200

Exit:
MA50 korsar ner under MA200

Vecka – Death Cross
Entry:
MA4 (Vecka) korsar upp över MA40 (vecka)

Exit:
MA4 (Vecka) korsar ner under MA40 (vecka)

Spann – Death Cross
Entry:
MA50 korsar upp över 5% ovanför MA200

Exit:
MA50 korsar ner under 5% nedanför MA200

Trailing stop loss
Entry:
MA50 korsar upp över MA200

Exit:
Stängningskursen har fallit med mer än 20% från toppen.

Studien

Studien är gjord i Hitta Kursvinnare och kommer att behandla PPM Fonder med fokus på Svenska aktier.

Jag har inte tagit hänsyn till Survivorship bias och resultatet kan därför vara något överskattat.

Data

Studien sträcker sig från år 2001-01-01 till 2019-09-25 för aktierna i studien och de fonder som jag har valt att titta på är:

Aktie-Ansvar Sverige
Aktiespararna Topp Sverige
AMF Aktiefond Sverige
Avanza Zero
C WorldWide Sweden 1A
Carnegie Sverigefond A
Catella Sverige Aktiv Hållbar A
Catella Sverige Hållbart Beta A
Danske Invest SICAV- Sverige SI
Didner & Gerge Aktiefond
Enter Select A
Enter Sverige A
Evli Sverige Aktieindex B
Folksam LO Sverige
Handelsbanken Sverige A1
Handelsbanken Sverige Index Criteria A1
Handelsbanken Sverige OMXSB Index A1
Lannebo Sverige
Lannebo Sverige Plus
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A
Länsförsäkringar Sverige Indexnära
Nordea Swedish Stars
Odin Sverige C
Prior & Nilsson Sverige Aktiv A
SEB Sverige Expanderad
Skandia Sverige Exponering A
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Sverige
SPP Aktiefond Sverige
Swedbank Robur Access Sverige A
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Sverige Sverige

Resultat

Dag – Death Cross

DagDeath cross
Snittavkastning7.90%
Hitratio57.40%
AvgProf./bar0.04%
Antal affärer251

Vecka – Death Cross

Vecka Death cross
Snittavkastning 12.61%
Hitratio 62.70%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 255

Spann – Death Cross

Spann Death cross
Snittavkastning 32.07%
Hitratio 89.90%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 119

Trailing Stop loss

Trailing stop loss
Snittavkastning 32.04%
Hitratio 83.10%
AvgProf./bar 0.04%
Antal affärer 118

Sammanfattning

Tittar vi på grundstrategin kan vi se att snittavkastningen är 7.9%, vilket inte är speciellt högt med tanke på att det är en långsiktig strategi. Sannolikheten för en vinstaffär ligger på 57% vilket säger att vi inte har fått jättemånga falska signaler. 57% för en trendföljande strategi anser jag faktiskt vara en hög hitratio. Utöver detta kan vi se att vi har fått 251 affärer på ungefär 18 år.

Om vi nu istället studerar vår andra strategi kan vi se att alla våra nyckeltal förbättras. Vi får en högre snittavkastning på 12.6% och sannolikheten för en vinstaffär ökar till 63%. Genom att använda oss av en veckoupplösning har vi tagit bort en del falska signaler. 

När vi har applicerat vår strategi med ett spann börjar strategin bli riktigt intressant. Snittavkastningen per affär är nu hela 32% och sannolikheten för en vinstaffär ligger på hela 90%. Detta är en helt sjuk hitratio vilket gör mig lite orolig över att de bra resultaten beror på de fonder vi valt, mer om detta senare. Antalet affärer minskar vilket tyder på att de affärer vi får varar längre och vi har fått mindre falska signaler.

Om vi tittar på vår sista strategi får vi ett likartat resultat jämfört med föregående strategi. Vår snittavkastning ligger på 32% och sannolikheten för en vinstaffär är lite lägre och ligger på 83%. Vilket också är ett väldigt bra resultat.

Som jag nämnde tidigare har jag valt att göra testerna på PPM fonder som har fokus på Sverige.

Dessa fonder har gått väldigt bra så det är inte så konstigt att vi får väldigt bra resultat. Att köra trendföljande strategier på fonder som historiskt gått väldigt bra kommer att ge bra resultat.

Vi kan testa att köra vår tredje strategi “Spann” i stället på fonder som har investerat i Ryssland. Dessa fonder har inte alls gått lika bra.

RysslandSpann Death Cross
Snittavkastning11.41%
Hitratio56.90%
AvgProf./bar0.03%
Antal affärer51

Strategin presterat fortfarande okej men inte alls lika bra som för de svenska fonderna. Som jag nämnde tidigare har de svenska fonderna gått bra och trendat bra. 

Det finns två saker som kommer bestämma hur väl denna typ av strategi kommer att fungera. 

Hur fonden trendar och om det finns stora nedgångar. 

En fond som trendar dåligt och konsoliderar mycket där priset slår upp och ner hela tiden kommer att leda till att strategin får många falska signaler och vi kommer nästan alltid att komma in för sent vilket ofta leder till förlustaffärer i konsoliderande marknader. 

Den andra parametern, som är stora nedgångar, har betydelse eftersom att denna typ strategi är endast effektiv om fonder går ner mycket när den väl går ner. Utan stora fall kommer det nästan alltid att ha varit bättre att bara suttit still i fonden och inte gjort något. 

Men när väl ett stort fall sker resulterar detta i att strategin tar oss ur fonden och vi får en möjlighet att tjäna pengar på om fonden går upp igen. 

Hur effektiv denna strategi är beror alltså lite på hur fonden beter sig. 

Jag hoppas denna Söndagsstrategi har fungerar som lite inspiration och väckt lite tankar hos dig. Om du har några frågor kan du alltid skicka ett mejl eller nå mig genom vår chat. Som vanligt är dessa studier utförda på historisk data och det finns inga garantier på att strategierna kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar