Du visar för närvarande Golden Cross – en klassisk trendföljande strategi

Golden Cross – en klassisk trendföljande strategi

Ännu en härlig vecka har gått och jag sitter i skrivande stund med en rykande kopp kaffe. Det är söndag och det betyder att vi skall ta oss en titt på en ny strategi i Söndagsstrategin. Gör som jag, gå och ta en kopp kaffe och så skall vi dyka ner i strategin Golden Cross.

Detta är en strategi som har funnits med väldigt länge och har historiskt visat bra resultat.

Innan vi går igenom Golden Cross skall vi ta oss en titt på huvudrollsinnehavaren i Golden cross, glidande medelvärde.

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden eller Moving Averages (MA) som det heter på engelska är kanske en utav de mest välanvända analysverktygen som finns. De flesta som har ett analysprogram har oftast ett 200 dagars glidande medelvärde i sin graf.

Glidande medelvärde används för att filtrera bort brus och enklare definiera trender. Det finns lite olika glidande medelvärden och de två vanligaste är MA och EMA. MA är ett simpelt glidande medelvärde där varje datapunkt har samma värde i beräkningen. I ett EMA är de senaste datapunkterna mer värda och kommer därför att påverka utfallet betydligt mer.

Glidande medelvärden kan användas till väldigt många olika saker men främst använder jag dem till att definiera trender. Men idag skall vi alltså ta en titt på dem som en köpsignal i en strategi.

I min vanliga trading använder jag mig utav MA200, MA100, MA50 och MA20. Siffran bakom MA berättar hur många dagar det glidande medelvärdet är på. MA200 använder jag för att se den långsiktiga trenden. MA100 använder jag för att se trenden på medellång sikt och och MA50 och MA20 använder jag för att titta på trender i ett lite kortare perspektiv.

I Golden Cross strategin kommer vi att använda oss av MA200 och MA50.

OMXS30 med MA200, MA100, MA50 och MA20

Golden Cross

Golden cross är en köpsignal som går ut på ett medelvärdeskors där ett kortare medelvärde skär upp genom ett längre, oftast är det ett 50 dagars glidande medelvärde som skär upp genom ett 200 dagars.

Golden Cross är egentligen ingen strategi i sig utan mer en köpsignal. Jag kommer dock att använda köpsignalen som en strategi där vi köper när vi får ett Golden Cross och säljer när vi får ett Death Cross, mer om Death Cross senare. 

Detta är en väldigt simpel strategi som bygger på ett glidande medelvärdes kors. Detta betyder att ett glidande medelvärde skär igenom ett annat och bildar alltså ett “kors”.

Att strategin är så enkel tror jag är en av anledningen till varför strategin har blivit så populär. För att vi skall få ett Golden Cross krävs det att ett kortare glidande medelvärde skall korsa upp genom ett längre glidande medelvärde.

Jag har lärt mig att det skall vara ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa upp genom ett 200 dagars glidande medelvärde. Vad jag har förstått i djupare studier på ämnet är detta inte ett måste. Du kan alltså välja vilket kortare medelvärde du vill som skall korsa upp genom ett längre.

Oftast används dock MA50 och MA200 som medelvärden för ett Golden Cross. Anledningen till detta är att det är ofta så att utbrott som sker på längre tidshorisonter har en större chans att inte bli falska och den resulterande trenden håller i sig en längre period.

I denna studie kommer vi inte att behandla några andra medelvärden förutom 50- och 200-dagars glidande medelvärde.

Ett Golden Cross betyder alltså att den medellånga trenden är starkare jämfört med den långa trenden. Detta skall då medföra ett trendskifte och att aktien eller index kommer att röra sig i en positiv trend den kommande tiden.

När stänger vi en affär om vi har tagit affären på grund av ett Golden Cross? 

Vi kommer att stänga positionen när det motsatta händer, och detta kallas för ett Death Cross.

Motsatsen till Golden Cross – Death Cross

Om den omvända händer, alltså att MA50 korsar ner under MA200, får vi ett Death Cross. Som du kanske förstår är detta inget positivt. Tyvärr kommer jag inte behandla hur utfallet blir av ett Death Cross blir denna veckan. Vi kommer endast använda ett Death Cross som en exit för strategin.

Strategin – Golden Cross

Som jag har nämnt tidigare är strategin väldigt enkel och kommer att se ut på följande vid.

Entry:
MA50 korsar upp över MA200

Exit:
MA50 korsar ner under MA200

Köpsignaler och säljsignaler för Golden Cross

Studien

Jag tänkte berätta hur jag har tänkt att gå igenom denna studie. Jag tänkte först att analysera hur väl Golden Cross strategin fungerar på OMXS30 index. Därefter kommer jag att titta på hur väl strategin fungerar på aktierna i OMXS30. 

Data

Studien sträcker sig från år 2005-01-01 till 2018-12-31 för aktierna i studien och för OMXS30 sträcker sig studien från 1995-01-01 till 2018-12-31. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv SDB
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank Abp
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Golden Cross OMX30 Index

NameGolden Cross
Entry signalGolden Cross
Exit signalDeath Cross
StocksOMXS30i
Market conditions
Edge (%)18,62
Stdev27,71
Hitratio58,3%
Avg win (%)36,42
Avg loss (%)-6,30
Max win (%)78,75
Max loss (%)-12,47
Edge/Stdev0,67
Trades12
ProfitFactor8,10
TiM272
Edge/Day (%)0,07
Start date1998-09-24
End date 2018-11-20

Golden Cross OMXS30-aktier

NameGolden Cross
Entry signalGolden Cross
Exit signalDeath Cross
StocksOMXS30
Market conditions
Edge (%)9,85
Stdev40,10
Hitratio44,7%
Avg win (%)34,42
Avg loss (%)-10,04
Max win (%)358,33
Max loss (%)-36,08
Edge/Stdev0,25
Trades228
ProfitFactor2,78
TiM192
Edge/Day (%)0,05
Start date2005-06-28
End date2018-12-05

Slutsats

Vi kan se att strategin fungerar bra på OMXS30. Genomsnitts affären  går med 18,6% plus och nästan 60% av affärerna slutar med vinst. Detta är en hög hitratio för en trendföljande strategi.

Vi kan även se att vi endast har fått 12 affärer, detta är väldigt lite och är enligt min mening för lite för att dra någon större slutsats. När vi har så få affärer kan slumpen ha en väldigt stor betydelse för utfallet.

Tittar vi istället på hur det ser ut när vi applicerar strategin på aktierna i OMXS30 kan vi se att vi har en edge på 9,85%. En stor skillnad är att antalet affärer som slutar på plus är betydligt lägre här, hitration ligger på 45%. För trendföljande strategier är detta en ganska normal hitratio.

Tittar vi på grafen kan vi se att strategin har presterar väldigt bra i början på tidsperioden och på sistone har det gått lite sämre för den.

Eftersom vi får ett resultat som är lite sämre för aktierna i OMXS30 än själva indexet kan vi anta att strategin kommer fungera lite sämre på index i framtiden. Detta är långt ifrån säkert men jag anser det som det mest troliga.

Hur bra är då denna strategi?

Som med många trendföljande strategier kommer du att få många falska signaler i tider då aktien konsoliderar. Det mest troliga under dessa perioder är att du kommer att köpa på toppen och sälja på botten.

Vill du lära dig mer om trend och trendföljande strategier rekommenderar jag dig att titta på mitt inlägg om just detta. I detta inlägg tar vi upp allt du behöver veta om trender och trendföljande strategier och den viktiga punkten Capitalism Distribution. Du kan läsa inlägget här.

Falska signaler för Golden Cross strategin

Tittar vi på edge/stdev, som är ett mått som jag använder mig för att bedöma strategier, är strategin mindre bra. Jag anser att strategier med en edge/stdev över 0,3 är bra. Du kanske tycker att nästan 10% per affär med en hitratio på 45% låter bra. Jag ser dock en del problem med att köra denna strategi.

Det första problemet enligt mig är att du kommer ligga inne i affären väldigt länge, i snitt 192 dagar. Det andra är att du kommer behöva allokera ditt kapital på ett sådant sätt att du inte kan missa en affär.

Vad menar jag med detta?

När det kommer till trendföljande strategier är det ofta så att några få affärer står för en stor del av vinsten. Skulle du då missa dessa affärer kanske detta resulterar i att du går med förlust istället för vinst.

[bctt tweet="När det kommer till trendföljande strategier är det ofta så att några få affärer står för en stor del av vinsten. Skulle du då missa dessa affärer kanske detta resulterar i att du går med förlust istället för vinst."]

Vi kan se att den bästa affären för Golden Cross strategin är på hela 358%. Skulle du missa denna affär kommer resultatet bli annorlunda.

Med detta sagt kanske Golden Cross strategin mer lämpad att bestämma när du skall vara lite mer aggressiv respektive defensiv. Alltså när en aktie har en Golden Cross signal i ryggen vet du att den har en tendens att stiga och du kan då vara lite mer aggressiv.

Detta som jag har presenterat är historisk data och vi vet inte hur väl strategin kommer att prestera i framtiden. Nästa vecka skall vi titta på en strategi som bygger på indikatorn Bollinger Bands.

Har du använt Golden Cross som strategi tidigare? Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet.

Fler trendföljande strategier

Om du tyckte denna strategin var intressant och du vill lära dig mer om trendföljande strategier har jag även testat en strategi vid namn Kvartalsvinnarna. Detta är en väldigt simpel strategi med förvånansvärt bra resultat. Du kan se inlägget om strategin här.

FAQ om Golden Cross

Golden cross är en köpsignal som går ut på ett medelvärdeskors där ett kortare glidande medelvärde skär upp genom ett längre, oftast är det ett 50 dagars glidande medelvärde som skär upp genom ett 200 dagars.

Ett Death Cross är motsatsen till ett Golden Cross, alltså att ett kortare glidande medelvärde skär ner under ett längre, oftast är det ett 50 dagars glidande medelvärde som skär ner under ett 200 dagars.

MA200 är ett 200 perioders, ofta dagar, glidande medelvärde. Alltså ett genomsnittspris för de senaste 200 perioderna. Detta ses ofta som primärtrenden i en aktie och är den generella trenden i en aktie.

Ett glidande medelvärde är ett medelvärde för de X senaste perioderna. Detta medelvärde kommer att förändras då en ny period tillkommer och man tar då bort det första värdet i spannet.

Att vara en trendföljare innebär att försöka följa denna trend som uppstår i en aktie och försöka profitera på stora trendrörelser. Att vara en trendföljare handlar absolut inte om att att fånga toppar och bottnar. En trendföljare vill fånga stora rörelser och då är det viktiga att fånga den stora rörelsen mellan toppen och botten.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 9 kommentarer

Lämna ett svar