Du visar för närvarande Handla i aktiens rytm

Handla i aktiens rytm

När vi handlar aktier utnyttjar vi ofta två olika typer av information, pris och volym. Om priset på en aktie har fallit eller stigit ett visst antal % anser vi att detta är intressant. Det kan även vara så att vi utnyttjar en indikator som bygger på prisrörelsen i en aktie. 

Vi tittar även på volym, om volymen en viss dag är väldigt stor eller liten klassar vi detta som signifikant och vi lägger ofta lite större eller mindre vikt vid denna dag.

Men en aspekt som vi sällan, eller i alla fall jag, utnyttjar är tid

I helgens Söndagsstrategi ska vi titta på just detta. Vi kommer att basera en strategi endast utefter tidsaspekten i en aktie. Vi kommer att titta på tiden mellan bottnar och räkna ut ett medelvärde på tiden som går mellan varje botten i en aktie. Därefter kommer vi att försöka förutspå var nästa botten kommer att ske genom att använda oss av denna genomsnittslängd.

Det vill säga att vi kommer, att handla med aktiens rytm. En aktie pendlar upp och ner i ett mönster, det är ofta så att bottnarna i en aktie kommer på ungefär samma avstånd från varandra. Under vissa perioder är detta avstånd längre, och under andra tider är det kortare, och det är precis detta vi vill utnyttja i dagens strategi.

Men innan vi går djupare in på strategin så kommer jag snabbt gå igenom den indikator jag använder mig av för att räkna ut detta.

Strategin som vi idag kommer fram till har historiskt haft en snittavkastning på 0.57% och en sannolikhet för en vinstaffär på 55%.

Cykel length – Bottoms

För att kunna räkna ut genomsnittslängden mellan bottnar är det första steget att räkna ut var vi har en botten i en aktie. Indikatorn anser att det är en botten i en aktie om fem dagar innan en notering är högre och fem dagar efter är högre.

Det första indikatorn gör är alltså att räkna ut detta. Därefter kommer indikatorn att beräkna hur många dagar det har gått mellan dessa två bottnar. Efter att indikatorn har räknat ut detta går den vidare och räknar ut genomsnittslängden mellan de senaste fem bottnarna. 

Till sist kommer indikatorn att lägga till detta genomsnittsavstånd från då den senaste bottnen inföll och vi kommer att få en indikation på var nästa botten borde inträffa enligt aktiens rytm. Ofta kallas rörelsen mellan en botten till en annan för en cykel, därför kommer denna indikator att heta “Cykel length”.

Som du kan se i bilden pekar indikatorn ut vissa bottnar bra, medans andra bottnar blir fel.

Strategi – Handla i aktiens rytm

Vi ska alltså försöka handla i aktiens rytm genom att köpa då nästa botten borde inträffa med tanke på aktiens genomsnittslängd mellan bottnar. 

Vi kommer att använda den indikator som jag presenterade innan och köpa när den visar att en botten borde inträffa. Detta är den enda köpsignal vi har i strategin, vi kommer inte ta hänsyn till jämviktspendling, trend och så vidare.

Genom att göra på detta sätt får vi en indikation på hur bra detta sätt är, i framtiden kan vi därefter kanske utnyttja oss av detta sätt att handla genom att para ihop det med andra typer av edgar.

Vi kommer att sälja efter 10 dagar, varför just 10 dagar? Jag tycker det känns som en lagom lång affär med tanke på att vi bygger vår köpsignal efter 10 dagars bottnar.

Vi har nu vår strategi klar, men hur gör vi för att bedöma den? Vi kommer att få fram siffror för denna strategi men hur vet vi att detta verkligen är bra?

För att säkerställa att detta sätt medför en edge kommer vi att jämföra strategin med att slumpvis köpa. Jag har då skapat en indikator som köper slumpvis med en viss frekvens som efterliknar vår första strategi. Denna strategi kommer också att hålla en affär i 10 dagar.

Detta gör att våra strategier ser ut på följande sätt:

 

Handla i aktiens rytm
Entry:
Köp efter genomsnittslängden på aktiens cykel

Exit:
Sälj efter 10 dagar

Slumpmässigt köp
Entry:
Köper slumpmässigt med en viss frekvens

Exit:
Sälj efter 10 dagar

Handla i aktiens rytm
Slumpmässigt köp

Studien

Data

Studien sträcker sig från år 2010-01-01 till 2020-09-06 för aktierna i studien. De aktier som jag har valt att titta på är:

ABB Ltd
Alfa Laval
Autoliv
Assa Abloy B
Atlas Copco A
AstraZeneca
Boliden
Electrolux B
Ericsson B
Getinge B
Hexagon B
Hennes & Mauritz B
Investor B
Kinnevik B
Nordea Bank
Sandvik
SCA B
SEB A
Securitas B
Sv. Handelsbanken A
Skanska B
SKF B
SSAB A
Swedbank A
Swedish Match
Tele2 B
Telia Company
Volvo B

Resultat

Handla i aktiens rytm

Slumpmässigt köp

Sammanfattning

Vi kan börja på att titta på vår strategi “Handla i aktiens rytm” och därefter jämför vi detta med att slumpmässigt köpa. Vår strategi har en snittavkastning på 0.57% på 10 dagar vilket inte är speciellt bra. Vi kan se att 55% av affärerna har slutat med vinst och standardavvikelsen är relativt hög jämfört med snittavkastningen.

Stående för sig själv räcker det alltså inte att köpa i aktiens rytm, frågan är då, för det med sig någon edge överhuvudtaget?

Om vi jämför med att köpa slumpmässigt kan vi se att köpa slumpmässigt har gett oss en snittavkastning på 0.33%. Att köpa med aktiens rytm har alltså gett oss en ökning av snittavkastningen med ungefär 70%. Även sannolikhet för vinstaffär och standardavvikelse är bättre när vi handlar med aktiens rytm jämfört med när vi handlar slumpmässigt. 

Det ser alltså ut som att handla med aktiens rytm bidrar med en edge, den är inte jättestor och klarar knappt att stå för sig själv. Men det kan vara en intressant pusselbit som vi kan lägga till i andra strategier. Jag kommer förhoppningsvis också att göra detta inom en snar framtid och presentera det för er.

Kom ihåg att när vi jämför med den slumpmässiga strategin hade resultatet blivit annorlunda om jag gjort testet igen, för att detta skulle varit mer noggrant skulle jag ha gjort testet väldigt många gånger och tagit ett genomsnitt av resultatet. Men med tanke på tidsbrist valde jag att inte göra detta. 

Jag hoppas du tycker att denna Söndagsstrategi har varit givande och jag vore väldigt tacksam om du kunde hjälpa till att dela mina inlägg så att jag kan fortsätta göra intressanta inlägg för er. Kom ihåg att studien är utförd på historisk data och det finns inga garantier på att strategin kommer att fortsätta prestera på ett likartat sätt.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar