Du visar för närvarande Historisk och genomsnittlig avkastning OMXS30

Historisk och genomsnittlig avkastning OMXS30

Jag använder OMXS30 ständigt som en måttstock för min trading. Jag vill alltid försöka prestera bättre än index. När jag håller på med min kortsiktiga trading är jag inte inne i aktier när de delar ut och därför passar OMXS30 bra som en måttstock för mig. Om du istället är mer långsiktig i dina investering är det bättre att ha Affärsvärldens Generalindex som en måttstock där all utdelning blir återinvesterad.

Nasdaq har även dem ett index där utdelningen blir återinvesterad och den kallas för OMXSGI. Dock så föredrar jag att titta på Affärsvärldens Generalindex då de har betydligt mer data.

OMXS30 består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Vilka aktier som får vara med i indexet baseras alltså den omsättning som aktierna har. Utöver detta är OMXS30 ett marknadsviktat index vilket i sin tur betyder att aktierna påverkar indexet olika mycket beroende på dess börsvärde. Alltså de aktier med ett högre börsvärde påverkar index mer än dem med ett lägre börsvärde.

Detta resulterar i att bolag som går bra och blir stora får en chans att komma in på OMXS30 och de bolag som en gång har kommit in på OMXS30 men nu inte presterar lika bra längre blir uteslutna från index. Ett bolag som nyligen först blev introducerat i OMXS30 för att några år senare bli bortplockad är Fingerprint.

Med allt detta sagt kommer här en lista på OMXS30s slutkurser för varje år sedan 1986. I listan finner du även utvecklingen för OMXS30 för respektive år.

Historisk avkastning OMXS30

ÅrStängningskursUtveckling
20181408,74-10,67%
20171576,933,93%
20161517,204,86%
20151446,82-1,21%
20141464,559,87%
20131332,9520,66%
20121104,7311,83%
2011987,85-14,51%
20101155,5721,42%
2009951,7243,69%
2008662,33-38,75%
20071081,44-5,74%
20061147,2719,51%
2005960,0129,40%
2004741,8816,59%
2003636,2929,01%
2002493,2-41,74%
2001846,49-19,85%
20001056,11-11,92%
19991198,9770,96%
1998701,3116,94%
1997599,7127,79%
1996469,2938,86%
1995337,9618,83%
1994284,43,43%
1993274,9853,08%
1992179,637,64%
1991166,8811,01%
1990150,33-27,27%
1989206,6930,60%
1988159,6351,81%
1987105,15-16,67%
1986126,18
Bild som visar OMXS30 utveckling sedan 1986

CAGR och standardavvikelse

Kort om CAGR

CAGR eller Compound Annual Growth Rate är den genomsnittliga årliga avkastningen under en viss tidsperiod uttryckt i procentenheter.

Om du vill veta vad den årliga avkastningen för en tidsperiod behöver du alltså räkna ut CAGR. Det räcker inte att ta den totala avkastningen och dividera med antalet år eftersom du inte då tar hänsyn till ränta-på-ränta effekten.

Man kan säga att CAGR tar den totala avkastningen och “jämnar” ut den över hela tidsperioden. Detta så att du lättare skall få en uppfattning om hur avkastningen ser ut på årsbasis.

CAGR beräknas på följande sätt:

En nackdel med CAGR är att nyckeltalet inte alls tar hänsyn till svängningarna i den årliga avkastningen. För att vi skall få en uppfattning om detta använder vi oss av standardavvikelse.

Kort om Standardavvikelse

Standard deviation eller standardavvikelsen är ett statistiskt mått på hur mycket de olika datapunkterna avviker från ett medelvärde i en population. Om det finns en väldigt stor spridning på datapunkterna kommer populationen ha ett större standardavvikelse och det motsatta gäller vid om datapunkter ligger samlade kring ett medelvärde.

Detta är ett viktigt mått eftersom att den genomsnittliga årsavkastningen kan se väldigt bra ut men under åren har avkastningen varierar kraftigt. Ju mer avkastningen varierar desto svårare mentalt är det att vara i marknaden.

Genomsnittlig årsavkastning och standardavvikelse för OMXS30

Om vi tittar på den historiska avkastningen på OMXS30 får vi några intressanta siffror.

Om vi tittar på den hela tidsperioden 1986-2018 får vi:

  • En genomsnittlig årsavkastning på 7,83%.
  • Standardavvikelsen ligger på 26,1%

Tittar vi på de senaste 10 åren får vi följande siffror:

  • En genomsnittlig årsavkastning 7,84%
  • Standardavvikelse på 16,9%

Tittar vi på de senaste fem åren får vi dessa siffror:

  • En genomsnittlig årsavkastning 1,11%
  • Standardavvikelse 7,7%

Verktyg för att räkna ut genomsnittlig årsavkastning

För att du enkelt skall kunna beräkna den genomsnittliga årsavkastningen för vilken period du vill har jag gjort ett litet verktyg till dig.

Först skriver du in startkursen i “Stängningskurs 1” och vilket årtal det är i “Årtal 1”. Därefter skriver du in slutkursen i “Stängningskurs 2” och årtalet i “Årtal 2” så kommer du få fram den totala avkastningen för perioden och hur stor den genomsnittliga årsavkastningen är.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar