Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Göra egna index – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Göra egna index – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på hur du kan göra egna index. Anledningen till att göra egna index är för att du enklare skall kunna hålla koll på vilka sektorer som är i spel. Genom att hålla koll på de sektorer som har ett fördelaktigt momentum kan du förbättra ditt resultat genom att handla med de aktier som ingår i denna sektor.

Det är även så att vissa sektorer går bättre i vissa faser på börsen. Ofta är det så att Teknik, Industri och Material är de sektorer som går starkast i början på börscykeln, alltså början på en bullmarket. Du kan läsa mer om börsens sektorer här. Genom att studera vilka sektorer som går bra just nu kan vi få en liten uppfattning om var i börscykeln vi befinner oss.

Nasdaq har redan delat in börsen i sektorer och dessa index finns i Hitta Kursvinnare, varför skulle jag vilja göra egna?

Det är faktiskt så att i vissa utav de index skapade av Nasdaq ingår det väldigt många aktier som är relativt ointressanta. Jag anser att det är mer intressant att skapa index med de aktier som faktiskt är drivande, alltså ett index med endast de stora bolagen.

Jag anser att index med 90% aktier från Small Cap och Mid Cap inte är så intressanta att studera såsom index med kanske endast 4 stora drivande bolag.

Jag har själv skapat egna index och längst ned i inlägget kommer jag dela med mig av vilka aktier som jag har i mina index.

Guide – Göra egna index

Guiden kommer vara uppdelad i lite olika sektioner och vi kommer börja med hur du gör dina egna index. Jag kommer därefter visa hur du kan visa och jämföra de olika indexen och sist delar jag med en lista med de aktier som jag har valt för mina olika index.

Jag har ett system där jag döper mina egna listor, index och indikatorer med mina initialer först. Detta betyder alltså att jag kommer att döpa indexen t.ex. till “CE Verkstad”. Om du väljer samma metod för att namnge dina index är helt upp till dig.

I guiden kommer vi att skapa ett index, ett index för spelbolag. De resterande indexen får du skapa själv på egen hand. Jag kommer längst ned dela med mig av en lista med de aktier jag har i mina index.

Det finns ingen rätt eller fel när de kommer till vilka aktier du väljer att ha i dina index. Du kan därför välja att följa min lista eller att endast se det som en inspiration och själv bestämma vilka aktier du vill ha med i dina index.

Skapa ditt egna index

För att skapa ett eget index i Hitta Kursvinnare behöver du gå till “Egna index”. Du kan ta dig till “Egna index” på lite olika sätt. Ett sätt är att klicka på skiftnyckeln i menyn precis ovanför grafen i TA-delen.

När du har klickat på skiftnyckeln kommer du få upp en meny för inställningar. Här kan du konfigurera stora delar av programmet. Du kan välja vilka indikatorer som du vill skall synas i grafen eller du kan välja de nyckeltal som skall finnas med i Nyckeltalssorteraren. I denna meny skall du leta upp “Egna index” och klicka på den.

Ett annat sätt att ta sig till samma meny är genom att klicka på fliken “Verktyg” uppe i huvudmenyn.

Därefter kan du klicka på “Egna index” och du kommer till samma fönster. Detta sätt är lite snabbare.

Nu när vi har fönstret för Egna index öppet skall vi skapa ditt första egna index. Det du skall börja med är att klicka på knappen “Skapa ny”.

Vi kommer att börja med att skapa ett index. Det första du skall göra är att namnge ditt index. Som jag nämnde tidigare kommer jag välja att namnge index “CE” till att börja med och vi skulle göra ett index för spelbolagen. Detta resulterar i att jag väljer namnet “CE Spelbolag”, du namnger såklart din lista precis vad du vill.

Jag väljer även att lägga till namnet/förkortningarna på de bolag jag har med i mina index. Detta då det underlättar för mig efteråt att se vilka bolag som ingår i de respektive indexen.

För att du skall kunna lägga till namnen på de bolag som ingår måste du såklart veta vilka bolag vi skall lägga till. Här är en tabell över de aktier jag har valt för respektive index.

CE Bank CE Bygg CE Fastighet CE Invest CE Konsument CE Råvaror
Nordea JM Atrium Ljungberg B Industrivärden A Axfood Boliden
SEB A NCC B Balder B Investor B HM B Lundin Mining
Swedbank A Peab B Castellum Kinnevik B ICA Lundin Petroleum
SHB A Skanska B Fabege Latour B Swedish Match SSAB A
Hufvudstaden A Lundbergföretagen B
Klövern B Ratos B
Kungsleden Svolder B
Sagax B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
CE Skog och papperCE SpelbolagCE SällanköpCE TelekomCE Verkstad
BillerudKorsnäsBetsson BElectrolux BMillicomABB
Holmen BCherry BHusqvarna BTele2 BAssa Abloy B
SCA BLindred GroupNibeTeliaAtlas Copco A
Stora Enso RLeoVegasNobia Autoliv
 NetEnt B  Sandvik
    SKF B
    Trelleborg B
    Volvo B

Därefter kan vi välja de aktier som skall ingå i indexet. Ute till höger i “Urval” listan kommer du se att det står “Börslistor” och under “Samtliga”. Detta är sätt för dig att specificera de aktier du vill välja till ditt index. I vårt fall kommer vi låta “Börslistor” vara men vi kommer att ändra “Samtliga” till “Mid-Large Cap” i dropdown menyn. Detta eftersom vi kommer att välja bolag som både finns på Large Cap och Mid Cap.

Det känns lite onödigt att sitta att leta igenom alla aktier, index och råvaror när vi har valet att enbart se Mid-Large Cap bolagen.

De bolag vi kommer att välja som ska vara med i indexet är Betsson B, Cherry B, Kindred Group, LeoVegas och NetEnt B.

Ett sätt är att välja en aktie och därefter klicka på pilen i mitten och därefter upprepa processen för varje aktie. Ett annat sätt som jag tycker är enklare är att hålla nere “Crtl” och klicka på alla aktier som du vill ha. Därefter kan du klicka på pilen i mitten för att föra över alla aktier i ditt index.

Ett annat sätt är hålla inne “shift”, det som händer då är att du väljer alla aktier mellan två aktier, klickar du t.ex. på “AAK” och därefter “Acando B” med “shift” nere kommer du att välja AAK, ABB, AcedaMedia och Acando B.

För att ta bort aktier från ditt index väljer du den aktie du till ta bort och trycker på “Ta bort”.

Du kan se vilket är det första gemensamma datum för alla aktier som du har valt i ditt index. Eftersom LeoVegas introducerades 2016-03-17 är detta det första datumet för indexet. Vill du att indexet skall sträcka sig längre tillbaka måste du ta bort LeoVegas från indexet.

När du är nöjd är det bara att trycka på “OK” och du har skapat ditt första egna index.

Nu är det upp till själv dig själv att skapa de resterande indexen. Du kan välja att kopiera mina index eller kan du se dem som inspiration, valet är ditt.

Var du kan visa din egna lista

Sidomeny till vänster

Vi skall nu titta lite på var du kan visa dina egna index. I nästan alla verktyg i Hitta Kursvinnare kommer du kunna välja att visa dina egna index. I sidomenyn ute till vänster i TA-delen kan du välja att visa dina egna index. För att göra detta klickar du på dropdown menyn och går därefter till alternativet som heter “Egna index”. Därefter är det bara att klicka på det index du vill visa.

Om din sidomeny till vänster inte syns måste du klicka på denna knappen.

I andra verktyg i Hitta Kursvinnare

För att visa dina egna index i dem andra verktygen i Hitta Kursvinnare måste du göra på samma sätt. Du måste alltså först ändra till “Börslistor” och därefter välja “Egna index”.

Som exempel skall vi titta på hur du kan välja en egen lista i “Nyckeltal”. Det första du skall göra är alltså att välja “Börslistor” i dropdown menyn uppe till vänster.

Därefter är det bara att välja “Egna index” och därefter klicka på “Visa”.

Sätt att jämföra de olika indexen

Nu när du har skapat dina index börjar det riktigt intressanta, jämföra de olika indexen och studera vilka index som har heta just nu. Det finns lite olika sätt att jämföra dina olika index.

Kurslista

I “Kurslista” är det enkelt och snabbt att jämföra de olika indexen. Har du enkelt se hur utvecklingen ser ut för de olika indexen för en viss tidsperiod.

Det första du måste göra är, likt i de andra verktygen, välja “Börslistor”.

Därefter är det bara att välja “Egna index”.

Till sist skall du välja tidsperioden. Jag brukar studera de senaste tre månaderna, men även 6 månader och ett år. När du har valt din tidsperiod är det bara att klicka på “Visa”.

Längst ned i denna lista kan du välja “<..>” detta betyder att du själv kan välja tidsperiod.

Genom att välja våra egna index och sätta tidsperioden på tre månader kan vi enkelt se att ”CE Råvaror” är den sektor som har gått bäst de senaste tre månaderna. Då kan det vara extra intressant att ta en titt på dessa bolag.

Ranking

Ett annat sätt att jämföra indexen är med hjälp av “Ranking”. Med Ranking kan du hitta de aktier som överpresterar relativt ett annat index eller jämfört med sig själv. Du kan välja om du vill titta på en absolut jämförelse (jämfört med sig själv) eller relativt ett annat index.

Väljer du en absolut jämförelse kommer varje index utveckling för den valda perioden att visas. Utgångsvärdet är 100 och visas 105 kommer indexet att ha gått upp 5%. Det motsatta gäller för en negativ utveckling.

När du gör en relativ jämförelse kan du jämför med en annan aktie, råvara eller index. Detsamma gäller som ovan, dock så är det inte indexets egna utveckling som visas utan utvecklingen relativt den valda aktien, råvaran eller indexet. Om det står 105 betyder det alltså att indexet har utvecklats 5% bättre än jämförelsen.

För att visa dina egna index gör du som på samma sätt som för “Nyckeltal” eller “Kurslista”. Först väljer du “Börslistor” och därefter “Egna index”.

I Ranking kan du välja att göra en absolut- eller en relativ jämförelse. För att göra en absolut jämförelse skall du i “Jämför” välja “Ingen jämförelse”.

Om du istället vill jämföra med en aktie eller något annat index är det bara att välja det index du vill ha i “Jämför”. Jag kommer att välja att jämföra med OMXS30.

I TA-grafen

I de två andra verktygen har du kunnat jämföra de olika indexen numeriskt men inte okulärt. Detta kan du dock göra enkelt i TA-delen. Det första du måste göra är att välja ett av de index som du vill jämföra. I mitt fall väljer jag “CE Råvaror”. Därefter är det bara att klicka på ikonen “Jämför aktier”. Du hittar den i menyn ovanför grafen.

Därefter är det bara att välja de index du vill jämföra och du kommer att kunna studera dess utveckling okulärt.

Beräkna om alla egna index

Ibland händer det att det blir lite problem i beräkningen av dina egna index. Detta kan t.ex. hända pga att det var längesen du hade programmet igång. Om du skulle märka att dina index ser lite konstiga ut är lösningen väldigt enkel.

Det du måste göra är att gå till fönstret “Egna index”. Du kommer enklast dit genom att klicka på “Verktyg” i huvudmenyn och därefter välja “Egna index”.

Därefter måste du klicka på det lilla kugghjulet i den nedre delen av fönstret och därefter välja “Beräkna om alla egna index”.

Därefter är det bara att klicka ”OK” och Hitta Kursvinnare kommer att räkna om dina index. Det du skall göra efter detta är att starta om programmet och efter detta kommer du se att dina index ser bra ut igen.

Du har nu lärt dig hur du kan göra egna index, var du kan visa dem och hur du kan jämföra de olika indexen med varandra. Jag hoppas denna guide har varit till hjälp och har du några frågor eller förslag på någon guide, tveka inte att lämna en kommentar, skicka ett mejl eller starta en chat med mig.

Lista över bolagen som jag har i mina index

CE Bank CE Bygg CE Fastighet CE Invest CE Konsument CE Råvaror
Nordea JM Atrium Ljungberg B Industrivärden A Axfood Boliden
SEB A NCC B Balder B Investor B HM B Lundin Mining
Swedbank A Peab B Castellum Kinnevik B ICA Lundin Petroleum
SHB A Skanska B Fabege Latour B Swedish Match SSAB A
Hufvudstaden A Lundbergföretagen B
Klövern B Ratos B
Kungsleden Svolder B
Sagax B
Wallenstam B
Wihlborgs Fastigheter
CE Skog och papperCE SpelbolagCE SällanköpCE TelekomCE Verkstad
BillerudKorsnäsBetsson BElectrolux BMillicomABB
Holmen BCherry BHusqvarna BTele2 BAssa Abloy B
SCA BLindred GroupNibeTeliaAtlas Copco A
Stora Enso RLeoVegasNobia Autoliv
 NetEnt B  Sandvik
    SKF B
    Trelleborg B
    Volvo B

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

    1. Roligt att det uppskattas! Finns där något annat i Hitta Kursvinnare som du hade velat ha en guide på?

Kommentarer är stängda.