Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Göra egna indikatorer

Hitta Kursvinnare – Göra egna indikatorer

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på hur du kan göra egna indikatorer i Hitta Kursvinnare. Vi kommer endast gå igenom processen och inte själva programmeringsspråket. Vill du lära dig mer om programmering kommer jag inom en snar framtid komma ut med en programmeringsguide för Hitta Kursvinnare.

Guide – Göra egna indikatorer

Guiden kommer vara uppdelad i två sektioner och vi kommer börja med en kort beskrivning av det programmeringsspråk som Hitta Kursvinnare använder sig utav. Därefter kommer vi gå igenom processen om hur du gör en egen indikator.

I guiden kommer vårt mål vara att skapa skapa en indikator som visar om ett instrument befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde.

HKScript

Det programmeringsspråk som Hitta Kursvinnare använder sig av bygger på “Squirrel language” och kallas för HKScript. Detta är en förenklad form utav programmering som enkelt låter användaren nyttja en mängd olika funktioner.

Till skillnad från tidigare versioner av Hitta Kursvinnare kan du i dagsläget i princip bearbeta kursdata precis som du vill. Du har även möjligheten att utgå från programmets förprogrammerade indikatorer.

Som jag nämnde kommer vi inte gå igenom hur programmeringsspråket fungerar och vill du lära dig mer om detta kan du göra det här.

Jag kommer inom en snar framtid släppa en mer avancerad guide om just detta.

Göra egna indikatorer

Vi ska nu gå igenom hur du skapar egna indikatorer. Som jag nämnde tidigare kommer vi skapa en indikator som visar om ett instrument befinner sig över eller under sitt 200 dagars glidande medelvärde. Vi kommer att kalla denna indikator för “MA200”.

Det första du måste göra för att skapa en egen indikator är att öppna “Verktyg”. Detta gör du enklast genom att klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i huvudmenyn.

Därefter klickar du på “Indikatorer & Script”.

Eller så klickar du på “Verktyg” uppe i huvudmenyn.

Och sedan klickar du på “Indikatorer&script

När du har fått upp menyn för Indikatorer & Script kan du se alla indikatorer som du har skapat. Här kan du skapa nya, ta bort eller ändra indikatorer. För att skapa en ny indikator klickar du på “Skapa ny”.

Det fönster du kommer att få upp är själva “kod-fönstret”. I detta fönster kommer du att skriva in all din kod. Vi kommer dock inte att börja i detta fönster utan jag vill att du klickar på “Inställningar”.

I detta fönster bestämmer du inställningar för indikatorn. Det första du ska göra är att namnge din indikator. Vår indikator kommer att heta “MA200” och det skriver du in här.

Därefter ska du välja förkortningen på din indikator, i vårt fall passar “MA200” bra in här med. Namnet på förkortningen kan max vara 7 tecken lång.

Vi kommer härnäst att beskriva vad vår indikator gör. Anledningen till detta är att ibland kan vara svårt att komma ihåg vad dina indikatorer gör. Den indikator vi gör idag är väldigt enkelt att förstå vad den gör men om du har gjort en väldigt avancerad indikatorer är det bra att skriva lite kort vad indikatorn gör för att du enkelt ska kunna komma ihåg de vid ett senare tillfälle.

Du ska därefter välja vilken typ av indikator du vill skapa, i vårt fall är det “Teknisk indikator”.

Därefter måste du bestämma var din indikator kommer att visas. Du har valet mellan att visa indikatorn i diagrammet eller i ett eget fönster för sig själv. Om du t.ex. vill skapa en indikator som slår på ett antal glidande medelvärde i diagrammet ska du alltså välja att visa indikatorn i diagrammet. 

I vårt fall kommer vi vilja att indikatorn syns i ett fönster för sig själv.

Nästa steg är att bestämma dina inparametrar. Detta är ett sätt för dig att enkelt kunna ändra ett värde på flera olika ställen i din kod samtidigt. Lek med tanken att vi istället vill testa 100 dagars glidande medelvärde istället och istället för att gå in i vår kod och ändra 200 till 100 på ett antal ställen kan vi göra det på ett enklare vis. Genom att i vår kod skriva “p1” istället för ”200” och i inställningar ändra värdet på “p1” till 100 från 200.

Vi kommer inte behöva ha någon inparameter i denna indikator.

Utdata/diagramlinjer är det som kommer att synas i indikatorn eller grafen. Här gör du inställningar för hur linjerna kommer att se ut och vad de kommer att heta. Du kan välja att ha fler än en linje i diagrammet eller indikatorn och då klickar du på “Lägg till utdata”.

Vi kommer endast ha en utdata och vi väljer att låta den ha namnet plot1.

Härefter kan du välja om du vill ha Globala variabler i din indikator. Utan att bli alltför teknisk är en global variabel en variabel som kan bli nås genom hela indikatorn. Du kommer heller inte behöva deklarera variabeln i din kod utan programmet vet redan att detta är en variabel.

Vill du lägga till en global variabel gör du detta genom att klicka på “Lägg till global variabel”. Du har därefter ett antal val för vad för typ av variabel det ska vara.

Vi behöver inga globala variabler i den indikator vi ska göra idag.

Nu ska vi gå tillbaka till “Kod-fönstret” igen och börja koda vår indikator. 

Vi vill alltså testa och se när instrumentet befinner sig ovanför sitt 200 dagars glidande medelvärde. Vi testar om dagens stängningskurs ligger över 200 dagars glidande medelvärde, stämmer detta kommer “plot1” att visa en 1:a. Stämmer inte detta kommer “plot1” istället att visa en 0:a.

Detta kommer jag att lösa med hjälp av en IF-sats.

Detta är all kod som behövs för denna indikator, relativt enkelt. Du kan dock göra betydligt mer avancerade indikatorer i Hitta Kursvinnare.

Innan vi klickar på “Ok” måste vi se så att vi inte har gjort några fel när vi kodade och att indikatorn fungerar. Detta gör vi genom att klicka på “Verifiera”. Om allt är okej kommer då “Verifiering OK.” att visas, annars kommer det stå vad för problem och var i din kod problemet är i samma fönster.

Nu har vi skapat indikatorn och kan lägga till den i de moduler vi vill. Här är ett exempel på hur indikatorn ser ut i TA-modulen.

Vi kan se att indikatorn signalerar med en 1:a när Avanza ligger över sitt 200 dagars glidande medelvärde och med en 0:a när den ligger under.

Du har nu lärt dig hur processen går till för att skapa egna indikatorer. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat här på hemsidan.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Björn Lindblad

    Hej!
    Jag har HK Pro plus och har gjort egna indikatorer, men vissa saker får jag inte till. Tex hur gör jag en indikator som visar hur många dagar bakåt som MA2 har varit stigande. Det borde gå utan att använda 150 if-satser? Har tittat i den hjälp som finns via programmet utan framgång. Hade varit bra om det finns någon bok eller hemsida där mer exempel finns. Gärna mer avancerade.
    Tacksam för hjälp!

    / Björn

Lämna ett svar