Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Göra egna signaler

Hitta Kursvinnare – Göra egna signaler

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på hur du kan skapa egna signaler/strategier i Hitta Kursvinnare. Att kunna skapa egna signaler är en stor fördel, dels eftersom du med hjälp av modulen Signaler kan se vilka aktier som uppfyller dina signaler/strategier. Men även eftersom det kan vara så att du vill testa en specifik signal eller setup och då genom att skapa denna signal kan du backtesta signalen i Hitta Kursvinnare för att se hur väl signalen eller setupen har presterat.

Guide – Göra egna signaler

Guiden kommer vara uppdelad i lite olika sektioner och vi kommer börja med om vad signaler är för något i Hitta Kursvinnare. Vi kommer därefter gå igenom hur du skapar en egen signal och kommer vi titta på de olika användningsområdena för signaler.

Vi kommer i guiden att skapa en signal/strategi som heter Golden Cross. Jag har tidigare gjort en studie på denna signal och du kan se studien här.

Innan vi ger oss in i guiden tänkte jag snabbt gå igenom vad Golden Cross är för något. Detta för att öka din förståelse för varför jag gör vissa saker i guiden.

Golden Cross är när ett kortare medelvärde korsar ett kortare medelvärde underifrån. Det vanligaste är att man använder sig av ett 50 dagars glidande medelvärde som skall korsa upp genom ett 200 dagars glidande medelvärde.

Positionen stängs när det motsatta händer, alltså när 50 dagars glidande medelvärde korsar ner under 200 dagars glidande medelvärde. Detta brukar kallas för ett Death Cross.

Strategin kommer alltså se ut på följande sätt:

Entry:
MA50 korsar upp över MA200

Exit:
MA50 korsar ned under MA200

Signaler

En signal i Hitta Kursvinnare består av villkor som bestämmer när programmet ska signalera köp och sälj. Dessa signaler kan därefter göras till en strategi om du väljer att lägga till Entry- och Exitregler. Dessa regler bestämmer i sin tur om en aktie ska köpas eller säljas. Du kan t.ex. bestämma att strategin ska gå kort i en aktie när en signal signalerar sälj och gå ur positionen tre dagar senare.

Din entryregel är då att blanka när du får en säljsignal och din exitregel är att köpa tillbaka aktien efter tre dagar.

En signal kan du använda för att bli påmind av programmet när en aktie har uppfyllt ett visst kriterium. Strategier använder du i sin tur när du ska utföra vinsttest/backtest på instrument.

Skapa egna signaler/strategier

Att skapa egna signaler i Hitta Kursvinnare är relativt enkelt. Genom att skapa egna signaler och strategier öppnar du upp möjligheten för dig att bli påmind om när vissa instrument uppfyller vissa kriterier eller att göra vinsttest/backtest.

I Hitta Kursvinnare kan man testa enskilda signaler t.ex. vad som händer efter fem dagar när en aktie har gått ned x% men du kan även testa relativt avancerade strategier. Oavsett om du skall testa en enkel signal eller en strategi skall du börja med att skapa en “Strategi & signal” som det kallas i Hitta Kursvinnare.

För att skapa en signal skall du gå till inställningar genom att klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i det vänstra hörnet.

Därefter skall du klicka på fliken “Strategi & signal”.

Efter detta skall du klicka på “Lägg till en ny Strategi”

Därefter kommer du in till menyn där du skapa och redigera din strategi/signal. Du skall börja med att ge din strategi/signal ett namn.

Därefter är det en god idé att lägga till en beskrivning till din strategi. Detta eftersom i dagsläget kanske du vet vad din strategi/signal gör men när du tittar tillbaka på strategin/signalen om några månader är det kanske inte lika lätt att komma ihåg. Då kan det vara väldigt hjälpsamt att ha skrivit lite kort vad din strategi/signal gör eller vill åstadkomma.

Entry

Efter detta skall du bestämma när din strategi/signal skall ta en position. Du kan välja mellan att ”Gå lång vid KÖP”, ”Gå kort vid SÄLJ” eller att ”Gå både kort/ lång”.

I vårt fall skall vi testa Golden Cross strategin och den går bara lång, därför väljer vi “Gå lång vid KÖP”.

Exit

Under delen Exit kan du välja var för typ av exit som din strategi/signal skall ha. Du kan välja att göra exit när du får en säljsignal.

Du kan även välja att använda dig av en stop loss, du kan ställa in hur långt ifrån din entry/maxvinst som stop lossen skall ligga. Du kan välja att gå ur positionen när en viss procentuell vinst har uppnåtts, alltså en target.

Du har även alternativet att stänga din positionen efter ett visst antal dagar efter att du har tagit en position. Detta är en funktion som jag själv använder väldigt ofta.

Till sist kan du välja att använda dig av en ATR trailing stop loss. Vill du veta mer om vad ATR är kan du kolla in min lilla förklaringsinlägg här.

Eftersom att i Golden Cross strategin skall vi stänga positionen när vi har fått en motsatt signal väljer vi endast detta alternativ.

Köpvillkor

Därefter skall du bestämma vad för kriterier som måste vara uppfyllda för att du skall köpa. Du kan välja mellan indikatorer som finns som standard i programmet eller som du själv har skapat.

I vårt fall skall vi välja MA2 (MA står för Moving Average, alltså glidande medelvärde), jag väljer MA2 eftersom jag har mitt MA2 förinställt på 50 perioder. Om du inte har det kan du lösa detta genom att välja MA2 och därefter klicka på “…”-knappen bredvid.

I denna meny kan du ställa in specifika värden eller programmera egna villkor. För att ställa in ett 50 dagars glidande medelvärde skall du skriva in “MA2(50)[0]” istället för “MA2()[]” där siffran mellan parenteserna bestämmer längden på det glidande medelvärdet.

Värdet mellan konsolerna är vilket periodvärde för indikatorn som ska visas. [0] betyder att det aktuella värdet på indikatorn medans t.ex. [-1] betyder föregående värde.

Efter du har gjort detta och klickat på OK skall vi bestämma vad den första indikatorn skall göra för att vårt kriterium skall vara uppfyllt. Du kan välja villkor i rullgardinsmenyn bredvid. Vill du lära dig mer om de villkor som finns kan du göra det här.

Vi skall välja ”korsat upp över” eftersom detta är vårt köp kriterie. Därefter skall vi ställa in den andra indikatorn. Jag väljer MA4 eftersom mitt MA4 redan är inställt på 200 dagar men om så inte är fallet för dig måste du göra på samma sätt som du gjorde för 50 dagars glidande medelvärde.

I vårt fall har vi nu ställt in alla kriterier för att vi skall köpa. Men om du har en strategi med fler en ett kriterie kan du välja att lägga till det genom rullgardinsmenyn ute till höger. Du kan välja att två villkor skall vara uppfyllda samtidigt, ett villkor skall vara uppfyllt men inte det andra eller att något av villkoren skall vara uppfyllda. Därefter är det bara att lägga till dina andra kriterier. Du kan ha upp till fem olika rader med villkor. 

Om du behöver fler rader kan du komma runt detta genom att i varje rad ha flera villkor. Detta gör du då genom att trycka på ”…”. Här inne kan du då t.ex. lägga till att mer än ett villkor ska vara uppfyllt.

Säljvillkor

Efter att vi har ställt in våra köpvillkor skall vi ställa in våra säljvillkor. Det kommer att fungera på ett liknande sätt som när du ställer in köpvillkoren.

Först måste du klicka i “Ange säljvillkor” och därefter ställer du in att ett 50 dagars glidande medelvärde skall “korsa ner under” ett 200 dagars glidande medelvärde.

Vi har nu skapat en egen signal/strategi, vi ska nu titta på hur vi kan använda denna signal/strategi.

Användningsområde för signaler

Det finns två olika sätt du kan använda dina egna signaler. Du kan dels använda signaler för att signalera att en aktie uppfyller vissa villkor. Du kan även använda signalen/strategin till att utföra ett vinsttest/backtest.

Signalera att en aktie uppfyller ett villkor

I modulen signaler kan du bli signalerad när en aktie uppfyller de kriterier du har satt upp för din signal. Du kan bestämma vilka instrument du vill studera och i vilken tidsupplösning du vill studera dem.

Detta är väldigt praktiskt eftersom du snabbt kan skumma igenom ett stort antal aktier och tidsupplösningar för att leta och se om någon av dina signaler är uppfyllda.

I vårt fall kan vi se att vi har två aktier som uppfyller vår Golden cross signal med tidsupplösningen 4h. Det fanns ingen i dagsupplösning, därav jag valde att visa hur det såg ut i 4h upplösningen.

Vinsttest/Backtest med signaler

Det andra användningsområdet är att göra vinsttest/backtest med din signal/strategi. Detta är väldigt användbart för att testa och se hur din signal har presterat tidigare. Detta är enkelt att göra i Hitta Kursvinnare och det du måste göra är att först leta upp din strategi i huvudmenyn.

Därefter skall du trycka på “Visa strategi/vinsttest”.

Därefter är det bara att välja vilken aktie du vill göra testet på och “zooma” ut eller flytta tiden till den period du vill testa.

Nu har du både skapat en strategi och utfört ett vinsttest på strategin på ett bolag. Nedan följer en video som visar hur jag gör det från start till slut.

Du har nu lärt du hur du gör egna signaler och vad du kan använda dem till. Har du frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på vår chattfunktion här på hemsidan.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar