Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Indikator – RS in Graph

Hitta Kursvinnare – Indikator – RS in Graph

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv. Denna guide utgår ifrån att du har Hitta Kursvinnare 4.0.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

Vi ska idag titta på en indikator som jag skapat som underlättar screeningen av aktier en aning. Vi ska titta på en indikator som visar Relative Strength direkt i prisfönstret. I dagsläget går det att få upp Relative Strength i ett eget fönster i Hitta Kursvinnare, detta kan dock vara ett problem om man samtidigt vill se andra indikatorer eller man har begränsad yta att visa dem.

Denna indikator möjliggör att du enkelt och snabbt i prisgrafen kan se om en aktie har under- eller överpresterat OMXS30.

Script – Visa Relative Strength i prisgrafen

I denna lilla genomgång ska vi titta på ett script som jag byggt som visar den relativa styrkan för en aktie jämfört med OMXS30 direkt i prisgrafen. Detta gör att du enkelt och snabbt kan se prisutvecklingen och hur den står sig jämfört med OMXS30.

Jag har valt att kalla indikatorn för RS in Graph och du kan ladda ned den här. Om du har funderingar kring hur du kan importera den till Hitta Kursvinnare kan jag rekommendera dig att läsa min utmärkta guide om ämnet här.

Vad bygger “RS in Graph” på?

Indikatorn bygger på den färdiga indikatorn Relative Strength vilket tittar på aktiens relativa prisutveckling under en viss period jämfört med ett jämförelseindex, t.ex. OMXS30. 

I Hitta Kursvinnare är standarden att jämföra utvecklingen med OMXS30 och att titta på en period på 200 perioder. Detta går såklart att ändra efter egna preferenser, t.ex. till 66 perioder. 

Hur använder jag “RS in Graph?

Efter att du har importerat indikatorn är det bara att välja att visa den ute i indikatormenyn till höger och aktivera den. Du kommer då se en extra grå linje i prisfönstret. Detta visar då aktien relativa styrka jämfört med OMXS30 för de senaste 200 perioderna.

Det går enkelt att ändra hur många perioder som indikatorn ska studera den relativa styrkan. Detta gör du genom att klicka på den lilla pilen bredvid indikatorn uppe i prisgrafen.

Därefter klickar du på “Inställningar” och därefter skriver du inte den periodlängd du vill ha på indikatorn för parametern, grundinställningen är 200 perioder.

När du har gjort detta är indikatorn reda att användas. Den kommer att visa en grå linje. Denna linje beskriver om aktien gått bättre eller sämre än OMXS30 för den period du har valt.

Om linjen ligger ovanför priset i grafen har aktien gått bättre och ju längre ifrån priset linjen ligger desto bättre har aktien presterat.

Detsamma gäller då för motsatsen, alltså om linjen ligger under priset för aktien har aktien underpresterat OMXS30 och ju längre ifrån priset linjen ligger desto sämre har aktien presterat.

Så här ser indikatorn ut i jämförelse med den vanliga Relative Strength indikatorn.

Som du kan se kan vi snabbt få en bra uppfattning om hur aktien har presterat jämfört med index.

Om du är intresserad av indikatorn kan du ladda ner den här.

Jag har några olika paketet med intressanta indikatorer för Hitta Kursvinnare, du hittar dem i webbutiken.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar