You are currently viewing Hitta Kursvinnare – Jämföra aktier – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Jämföra aktier – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på hur du kan jämföra olika aktier, råvaror eller index med varandra. Hitta Kursvinnare erbjuder ett antal olika sätt för dig att jämföra aktier. Du kan dels jämföra aktierna numeriskt med hjälp av indikatorer eller deras utveckling men du kan även jämföra dem okulärt.

Guide – Jämföra aktier

Guiden kommer vara uppdelad i lite olika sektioner och vi kommer börja med lite kort om hur du enkelt kan skapa dig en lista för att lättare kunna jämföra aktier. 

Därefter kommer vi gå igenom de sätt som du kan jämföra aktier på.

Göra en egen jämförelselista

Det finns lite olika sätt att skapa listor på och jag har gjort en hel guide om hur detta går till. Du finner denna guide här.

Om du snabbt och enkelt vill skapa en lista kan du högerklicka i grafen och välja “Lägg till i bevakning” och därefter “Lägg till i ny lista”.

Du kan nu namnge listan och därefter är det bara att lägga till de aktier du vill jämföra. Jag väljer att döpa min lista till ”CE Jämföra”.

Du gör detta enklast genom att välja aktien, högerklicka i grafen och därefter “Lägg till i bevakning”. Använder du någon av de andra modulerna högerklickar du på namnet och väljer “Lägg till i bevakning”.

Jag kommer att välja att jämföra de fem största investmentbolagen, därför lägger jag till Investor B, Industrivärden C, Latour B, Lundberg B och Kinnevik.

Sätt att jämföra de olika aktierna

Som jag nämnde tidigare finns det en hel del olika sätt att jämföra aktier på i Hitta Kursvinnare. Vi kommer här gå igenom de sätt som jag använder mig av.

Kurslista

I “Kurslista” är det enkelt och snabbt att jämföra de olika aktierna. Har du enkelt se hur utvecklingen ser ut för de olika aktierna för en viss tidsperiod.

För att du skall kunna jämföra den lista som vi skapade innan är det första du måste göra är att välja ”Bevakning” i menyn ovanför tabellen.

Därefter är det bara att välja den lista du skapade för att jämföra aktier, i mitt fall är det ”CE Jämföra”.

Till sist skall du välja tidsperioden. Jag brukar studera de senaste tre månaderna, men även 6 månader och ett år. När du har valt din tidsperiod är det bara att klicka på “Visa”.

Genom att välja vår jämförelselista och sätta tidsperioden på tre månader kan vi enkelt se att Latour B är den aktie som har gått bäst de senaste tre månaderna. Detta kan du vara en extra intressant aktie eftersom styrka ofta föder styrka på lite längre sikt.

I Nyckeltal

Ett annat sätt att enkelt jämföra de olika aktierna är i Nyckeltal. Du kan här enkelt jämföra de olika aktierna men även enkelt leta olika köp- och säljsignaler.

I Nyckeltal kan du sortera aktierna efter ett antal nyckeltal och även söka efter de aktier som uppfyller vissa kriterier. Du kan välja att sortera efter antingen fundamental- eller tekniska indikatorer. Du har även möjligheten att lägga till egna indikatorer och olika formationer.

Vi kommer inte i denna guide gå igenom hur du lägger till och tar bort indikatorer från nyckeltal eller hur du söker efter de olika indikatorerna utan du får titta i guiden om Nyckeltal modulen.

För att enkelt kunna jämföra de olika aktierna måste vi först välja att visa vårt jämförelselista. Du kommer att göra likt i de andra modulerna, först väljer du “Bevakning”, därefter väljer du din lista, i mitt fall “CE Jämföra”. Därefter är det bara att klicka på “Visa”.

Vill vi veta vilken aktie som har störst volatilitet kan vi här enkelt sortera listan efter vilken aktie som har störst “BBW”.

Vi kan se att Industrivärden C är den aktie som har störst “BBW”. Denna aktie har då visat upp störst volatilitet den senaste tiden och kan då vara en intressant aktie för jämviktspendling.

Vi kan även välja att sortera efter “Börsvärde”.

Vi ser då enkelt att Investor B är den aktie med störst börsvärde och Kinnevik B är den med minst.

Eftersom du kan lägga in alla indikatorer som programmet kommer med eller egna indikatorer finns det oändliga möjligheter att jämföra och leta köp- och säljsignaler i Nyckeltal i Hitta Kursvinnare. Detta är en funktion som jag använder dagligen varje morgon för att enkelt sortera och hitta eventuella tradingkandidater.

Ranking

Ett annat sätt att jämföra de olika aktierna är med hjälp av “Ranking”. Med Ranking kan du hitta de aktier som överpresterar relativt ett annat index eller jämfört med sig själv. Du kan välja om du vill titta på en absolut jämförelse (jämfört med sig själv) eller relativt ett annat index.

Väljer du en absolut jämförelse kommer varje akties utveckling för den valda perioden att visas. Utgångsvärdet är 100 och visas 105 kommer aktien att ha gått upp 5%. Det motsatta gäller för en negativ utveckling.

När du gör en relativ jämförelse görs en jämförelse med en annan aktie, råvara eller index. Detsamma gäller som ovan, dock är det inte aktiens egna utveckling som visas utan utvecklingen relativt den valda aktien, råvaran eller indexet. Om det står 105 betyder det alltså att aktien har utvecklats 5% bättre än jämförelsen.

För att visa dina jämförelselista gör du som på samma sätt som för “Kurslista”. Först väljer du “Bevakning” och därefter din egna lista, i mitt fall ”CE Index”.

I Ranking kan du välja att göra en absolut- eller en relativ jämförelse. För att göra en absolut jämförelse skall du i “Jämför” välja “Ingen jämförelse”.

Om du istället vill jämföra med en aktie eller något annat index är det bara att välja det index du vill ha i “Jämför”. Jag kommer att välja att jämföra med OMXS30.

I TA-grafen

I de tre andra verktygen har du kunnat jämföra de olika aktierna numeriskt men inte okulärt. Detta kan du dock göra enkelt i TA-delen. Det första du måste göra är att välja en av de aktier som du vill jämföra. I mitt fall väljer jag Investor B. Därefter är det bara att klicka på ikonen “Jämför aktier”. Du hittar den i menyn ovanför grafen.

Därefter är det bara att välja de aktier du vill jämföra och du kommer att kunna studera dess utveckling okulärt.

Vi kan se att alla aktier har haft en likartad utveckling men Latour B är den aktie som har gått bäst under den valda tidsperioden.

Du har nu lärt dig några sätt som du kan jämföra aktier på i Hitta Kursvinnare. Har du frågor eller förslag på vad nästa guide ska handla om är det bara att lämna en kommentar, skicka ett mejl eller kontakta mig genom vår chat här på sidan.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar