Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Kurslarm – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Kurslarm – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på hur du kan använda dig av Kurslarm i Hitta Kursvinnare för att underlätta din trading och investering.

Guide – Kurslarm

Guiden kommer vara uppdelad i två sektioner och vi kommer börja med en kort beskrivning av om vad ett Kurslarm är för något i Hitta Kursvinnare. Vi kommer därefter gå igenom lite olika sätt för dig att skapa och använda dig av Kurslarm.

Kurslarm

Hitta Kursvinnare har en väldigt smart funktion som möjliggör att du enkelt kan hålla koll på när ett instrument når en viss prisnivå, en indikator når ett visst värde, en signal slår om till köp eller när en trendlinje bryts, nämligen Kurslarm.

Detta gör att du slipper själv sitta och bevaka allt detta utan du får ett larm när någon av dessa saker har inträffat. Själva larmet i Hitta Kursvinnare är en ljudsignal plus en liten ruta nere i hörnet på din skärm. Ljudet kommer fortsätta att låta var 30:e sekund tills det att du stänger av det.

Du har även ett alternativ där du kan få ett mejl när ett Kurslarm löser ut.

Hur skapar du kurslarm

Det finns lite olika typer av Kurslarm i Hitta Kursvinnare och beroende på typen av Kurslarm skiljer sig processen att skapa ett larm. Det enklaste sättet att skapa ett Kurslarm är dock genom att högerklicka i grafen i TA-delen. Därefter klickar du på “Lägg till kurslarm”.

Därefter är det bara att lägga in den typ av Kurslarm du vill ha.

Vi kommer härefter gå igenom de olika typerna av Kurslarm och hur du gör för att skapa dem.

Olika typer av larm

Som jag nämnde finns det lite olika typer av Kurslarm. Det finns Kurslarm som är till för när ett instrument har uppnått en viss kurs eller när en indikator har uppnått ett visst värde. Det finns även larm för när en signal signalerar antingen köp eller sälj. Därefter finns det även larm för när kursen bryter igenom linjer ritare i grafen i TA-delen.

Vi ska börja med larm för kurs och indikatorer.

Kurs- och indikator-larm

För att skapa ett sådant här larm går du tillväga genom att du högerklickar i grafen i TA-delen och väljer därefter “Lägg till kurslarm”. Som jag nämnde tidigare ska vi skapa alarm för aktien Volvo B och det gör du då enklast genom att först välja Volvo B i TA-delen och därefter högerklicka i grafen osv.

Om du redan är inne i skapa larm menyn och du inser att du vill skapa ett Kurslarm för ett annat instrument kan du göra detta genom att välja instrumentet i dropdown menyn “Namn”.

När du väl har valt det instrument du vill ha, i vårat fall Volvo B, ska du välja om du vill att larmet ska vara för en viss kursnivå eller indikatorvärde. Detta gör du i dropdown menyn “Larma när”.

Därefter ska du välja om kursen eller indikatorn ska vara “över eller lika med” ett visst värde eller “under”.

Nu kan du skriva in det värde som kursen eller indikatorn ska ha. Låt säga att vill bevaka om Volvo B bryter över 160 kr nivån. Då kommer larmet se ut på följande vis.

Hade vi istället velat få ett larm när RSI(2) indikatorn för Volvo B ligger under 5 hade larmet sett ut på följande sätt.

Signal-larm

Du kan även göra larm för signaler i Hitta Kursvinnare. För att ställa in ett larm för en signal i Hitta Kursvinnare gör du på ett liknande sätt som jag visade dig tidigare. Du högerklickar i grafen i TA-delen och därefter väljer du “Lägg till kurslarm”.

Väl inne i menyn måste du klicka på den lilla “checkboxen” “Visa Signaler – larm baserat på köp/sälj-signaler”.

Därefter är det bara att välja den signal du vill i dropdown menyn.

Därefter ska du välja när alarmet ska gälla, alltså när signalen visar KÖP, SÄLJ eller BEHÅLL.

Till sist måste du välja i vilken tidsupplösning alarmet ska gälla och därefter är det bara att klicka på “OK”.

Larm till trendlinje

Det sista sättet du kan använda dig av larm i Hitta Kursvinnare är att koppla trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer till larm med hjälp av ritverktygen i programmet.

Låt säga att Stora Enso befinner sig i en tradingrange och du vill få ett larm när Stora Enso bryter ut från denna tradingrange. Det du då kan gör är att först rita ut de två nivåer du vill bevaka.

Därefter högerklickar du på linjen och väljer “Koppla alarm till trendlinje”.

Ligger kursen nedanför linjen kommer linjen att bli grön och den blir röd om det motsatta gäller. Nu kommer du få ett larm när kursen bryter någon utav dessa nivåer.

Larm på en hel lista

Du har även möjligheten att skapa larm på hela listor. Detta kan du göra för prisnivåer, indikatorer och signaler. För att göra det går du tillväga på samma sätt som när du gör det för ett enskilt instrument men du väljer den lista du vill bevaka.

I detta exempel kommer jag vilja bevaka en av mina egna listor som heter “CE LC”.

Vill du lära dig hur du gör egna listor kan du kolla in min guide här.

Därefter kan du t.ex. välja larm när RSI(2) ligger under 5 för någon av dessa aktier.

Larm med mejl

Hitta Kursvinnare erbjuder även en funktion där du kan få ett mejl skickat till dig när ett larm har blivit utlöst. Mejlet kommer att bli skickat från din egen dator vilket i sin tur betyder att den måste vara igång.

Du måste gör en del inställningar för att denna funktion ska fungera. Hitta Kursvinnare visar dig här i denna guide vad du behöver göra.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar