Du visar för närvarande Hitta Kursvinnare – Nyckeltal – en illustrerad guide

Hitta Kursvinnare – Nyckeltal – en illustrerad guide

Jag tänkte att vi skulle fortsätta gå igenom Hitta Kursvinnare och utforska vilka möjligheter som programmet ger oss. Detta fantastiska program har väldigt många finesser och vi skall försöka gå igenom och förklara alla.

Att kunna ditt analysprogram kommer kunna underlätta dina analyser väsentligt. Dels genom att du kanske hittar nya sätt att analysera eller bevaka aktier på men även eftersom det kan spara dig tid.

Tid över till att lägga på aktieanalys är någon många har ont om och det är då bra om du vet hur ditt analysprogram fungerar så du kan göra analyser på ett effektivt sätt.

Jag kommer att utgå från att du har version Pro Plus i Hitta Kursvinnare. Detta eftersom det är den version som har flest funktioner. Om det i guiden finns med något som du inte har i din version beror det troligtvis på att du inte har Pro Plus versionen eller så är det något jag har skapat själv.

Om du inte redan idag har Hitta Kursvinnare och blir intresserad av analysprogrammet finns det längst nere i guiden lite information om Hitta Kursvinnare, vad det kostar och var du kan lära dig mer om programmet.

I denna guide skall vi titta på modulen/verktyget Nyckeltal. Detta är ett väldigt kraftfullt verktyg som jag själv har väldigt stor nytta av. Nyckeltal möjliggör att du enkelt sortera och leta fram aktier beroende på vissa nyckeltal. Jag använder detta verktyg dagligen för att leta eventuella aktier att tradea.

Guide – Nyckeltal

Guiden kommer vara uppdelad i lite olika sektioner och vi kommer börja med om hur modulen fungerar. Vi kommer därefter gå igenom hur du kan anpassa Nyckeltal så att det passar din trading- eller investeringsstrategi. Därefter kommer vi gå igenom hur du kan använda modulen beroende på om du sysslar med Fundamental Analys eller Teknisk Analys.

För att se vilka fundamentala indikatorer som finns tillgängliga för Nyckeltal se denna länk.

Välja lista i Nyckeltal

För att välja de aktier du vill studera gör du likt i de övriga modulerna i programmet. Det första du måste välja är var listan med dina instrument finns. Detta gör du i dropdown menyn längst upp i Nyckeltal. Vi kommer att välja att studera de Svenska Large Cap aktierna. Det första vi då väljer i menyn är “Börslistor”.

Därefter väljer vi “Large Cap” och trycker på “Visa”.

För att välja andra listor följer du samma princip. Om du t.ex. vill titta på Ekonomi sektorn måste du först välja “Branscher” och därefter “Ekonomi”.

Välja listor från den danska och finska börsen

Du har även valmöjligheten att välja instrument från den danska och finska börsen. Jag handlar en hel del med danska- och finska aktier och använder ofta Nyckeltal för att hitta intressanta aktier.

För att välja instrument från den danska börsen måste du ändra flagga i den lilla dropdown menyn som är näst längst till vänster.

Därefter är det bara att välja de instrument du vill se för att sedan trycka på “Visa”.

Om du vill se instrument från den finska börsen väljer du istället den finska flaggan.

Sortera efter Nyckeltal

Du kan enkelt sortera aktierna i listan efter de indikatorer som du har valt att ha med i Nyckeltal. Det du gör är att klicka på den kolumn där indikatorn finns som du vill sortera efter och tabellen kommer att uppdateras.

Låt säga vi vill studera vilka av Large Cap aktierna som har den största volatiliteten för tillfället. Det vi då gör är att klicka på BBW, en indikator för att mäta volatilitet, kolumnen och listan med aktier kommer att sorteras med de aktier som har störst BBW överst. Har du inte BBW i din Nyckeltalssorterare kommer jag visa dig efteråt hur du lägger till indikatorer i Nyckeltal.

Vi kan se att Attendo är den aktie med högst volatilitet just nu och kan då vara en intressant aktie att titta noggrannare på.

Vill vi istället se vilken aktier som har störst börsvärde klickar vi istället på den kolumnen.

Genom att göra detta kan vi se att AstraZeneca är den Large Cap aktie med störst börsvärde.

Söka efter Nyckeltal

En funktion som är väldigt användbar är att du kan söka efter värden på dina indikatorer. Du har valet att ställa in värdet för upp till fyra olika indikatorer. På detta sätt kan du snabbt få fram vilka aktier som uppfyller vissa kriterier.

I dropdown menyerna kan du välja de indikatorer som du vill ställa in dina kriterier för. Jag tänkte vi skulle titta på ett exempel. Jag vill titta på aktier som har varit volatila, befinner sig över sitt 200 dagars glidande medelvärde och befinner sig i en rekyl för tillfället.

För att kolla volatiliteten använder jag mig av BBW, för att se om aktier ligger över sitt MA200 dagars glidande medelvärde använder jag en indikator som jag har skapat själv. Vill du se hur man skapar denna indikator kan du läsa min guide här. För att kolla om aktien befinner sig i en rekyl använder jag mig av RSI(2). RSI(2) är ingen indikator som kommer med programmet men är Relative Strength Index med en periodlängd på 2.

Om du inte känner till RSI(2) har jag gjort ett inlägg om indikatorn RSI och en studie om RSI(2). Du kan läsa om indikatorn här och vill du se studien om RSI(2) kan du se den här.

Det första jag måste göra är att i dropdown menyn välja min indikator “MA200”.

Därefter väljer jag att indikatorn ska vara lika eller högre än ett visst värde.

Det du måste göra härnäst är att skriva in vilket värde indikatorn ska vara lika eller högre än. I mitt fall kommer det vara 1. Detta eftersom min MA200 indikator visar en 1:a om aktien ligger över sitt 200 dagars glidande medelvärde.

Därefter måste du göra samma sak för BBW, som ska vara över eller lika med 10. Till sist måste du sätta ett kriterium för indikatorn RSI(2) att vara lägre än 10.

Därefter klickar du på “Sök” och du kommer få fram de aktier som uppfyller våra kriterier.

Vi se att Sagax B och AstraZeneca är de två aktier som uppfyller våra kriterier och kan då vara intressanta att titta vidare på för en eventuell affär.

Konfigurera Nyckeltal

En av de stora fördelarna är att du kan anpassa Nyckeltal med precis de indikatorer som är viktiga för din trading eller investering. Är du med fundamental lagd är det kanske viktigare för dig att ha med fundamentala nyckeltal jämfört med mig som endast är intresserad av tekniska indikatorer.

För att konfigurera Nyckeltal måste du först klicka på den lilla skiftnyckeln uppe i huvudmenyn.

Därefter klickar du på “Nyckeltal”.

Härefter är det bara att välja de indikatorer du vill ha med. Du kan scrolla ner i listan och välja de indikatorer som passar dig. När du är klar klickar du bara på “OK”. Nästa gång du går in i Nyckeltal kommer dessa indikatorer att finnas med.

Hur du kan använda Nyckeltal

Nyckeltal används alltså för att hitta intressanta aktier. Eftersom det finns så många indikatorer i Hitta Kursvinnare kan du använda Nyckeltal dels för att hitta intressanta aktier ur ett fundamentalt perspektiv men även ur ett teknisk perspektiv.

Fundamental Analys

Vi kan även använda Nyckeltal för att få fram fundamentalt intressanta aktier. Låt säga att vi letar efter aktier med utdelning över 5% och som har höjt utdelningen i minst 8 år.

Det första du måste se till är att dessa två nyckeltal finns med i Nyckeltal. Gör dem inte det måste du konfigurera Nyckeltal så att dem gör det. De två nyckeltal du måste lägga till är “Direktavk.” och “Utd år.”.

Därefter gör du på samma sätt som du gjorde för de tekniska indikatorerna. Först ställer du in “Direktavk.” i första dropdown menyn och att den skall vara lika eller mer än 5. I den andra dropdown menyn väljer du “Utd. år och att den ska vara högre eller lika med 8. Därefter klickar du på “Sök”.

Vi får då fram en lista som uppfyller våra kriterier. Dessa aktier kan då vara extra intressanta att ta en noggrannare titt på.

Du har nu lärt dig om modulen Nyckeltal. Har du några frågor eller funderingar kan du alltid lämna en kommentar, skicka ett mejl eller nå mig på chat funktionen här på hemsidan.

Hitta Kursvinnare

Hitta Kursvinnare är ett analysprogram skapat av Aktiespararna som är enligt mig ett utmärkt hjälpmedel vid trading och investeringsbeslut.

Programmet har funktioner såsom Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler och en del för Fundamental Analys och en för Teknisk Analys. Själv använder jag knappt delen för Fundamental Analys men jag använder dagligen delen för Teknisk Analys.

Det finns även en portföljhanterare där du kan lägga in dina affärer och därefter följa utvecklingen av dina positioner i realtid.

Hitta Kursvinnare är enligt Aktiespararna Sveriges mest använda analysprogram och innehåller det mesta för att du skall kunna göra bra aktieaffärer. Hitta Kursvinnare passar både dig som är daytrader och gör kortare affärer men även du som investerar på lite längre sikt.

Hitta Kursvinnare finns i tre olika versioner (Bas, Pro och Pro Plus). Jag kör själv Pro Plus då jag vill komma åt programmets alla funktioner.

Pro Plus som jag nämnt den vassaste versionen av Hitta Kursvinnare. Du får kursdata med en fördröjning på max 60 sekunder men fördröjningen ligger oftast på 1-10 sekunder. Du får även tillgång till programmets samtliga sju moduler: Nyckeltalssorteraren, Kurslista, Ranking, Signaler, Fundamental aktieanalys, Teknisk analys och Portföljhanteraren.

Priset på Hitta Kursvinnare är 2595:- för 12 månader.

Vill du ta dig en närmare titt på Hitta Kursvinnare kan du göra det här.

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.

Lämna ett svar